IV Всеукраинская научно-практическая Интернет-конференция «Изобразительное искусство, дизайн, художественная педагогика: проблемы и их решения» Днепропетровск, Украина 5 ноября 2012 года

ЗАСТОСУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ КОНКРЕТНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ВІЗУАЛЬНИХ НОСІЯХ СТИЛІВ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦТВА

Литвинюк Л. К.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

Використання фірмового стилю для створення оригінального візуального образу установи широко застосовується в наш час. В розумінні пересічного глядача, на пострадянській території, під фірмовим стилем частіше за все розуміють наявність власного логотипу, що стає міцною основою графічної мови. Наразі можна виділити дві основні групи логотипів: шрифтові та комбіновані [1]. Серед останніх розрізняють створені на основі конкретних та абстрактних зображень. Особливістю композиційної побудови комбінованих логотипів можна вважати більшу інформативність серед решти, а застосоване конкретне зображення, завжди має безпосереднє відношення до закладу. Частіше за все використовуються елементи фасаду будівлі де розміщена установа, але можливе використання будь-яких яскравих та самобутніх деталей.

Яскравий приклад використання конкретного зображення в логотипі, можна зустріти у музеї прикладного мистецтва (Відень. Австрія) [4]. В його основу покладено стилізоване зображення грифону. Спираючись на визначення грифону в міфології, як хранителя, можемо цілком погодитись з доцільністю використання даного символу для основи образу закладу мистецтва. Розглядаючи музей, як сховище не тільки цінної інформації про попередників та привалюючи мистецькі течії, а й матеріальних його відповідників, що представляють собою цінність, символ грифона —охоронця є одним з найбільш вдалих.

До використання комбінованого логотипу на основі конкретного зображення звертається історичний музей (Берлін, Німеччина). Заклад представляє собою зібрання різних артефактів з історії Німеччини під одним дахом. Вже сама будівля музею представляє неабиякий інтерес і є культурною та історичною спадщиною, саме тому за основу зображувальної частини логотипу була обране саме вона [3]. З’являється візуальна прив’язка до конкретного мистецького закладу. Зображення будівлі виконано схематично, за допомогою кольорових плашок, що розміщені паралельно, зберігаючи невеликий просвіт між ними. Таким чином виникає чергування широких та вузьких ліній, що утворюють силует будівлі, передаючи всі її особливості і роблячи її максимально впізнаванню. Одразу під зображенням будівлі розміщена абревіатура німецького історичного музею написана на німецькій мові що має вигляд трьох великих літер « DHM ». Для набору абревіатури використовується шрифт більш класичного антиквового накреслення. Логотип виконаний у плоскінній манері, а тому може бути представлений у будь-якій кольоровій гаммі. У даному випадку, основна частина будівлі близька до кольору будівлі музею в житті — охри , а двері виділені сірим. У логотипі присутні акценти зроблені за допомогою кольору. Червоним виділене схематичне зображення скульптурної композиції, що знаходиться на даху музею з лівого боку, крайня права колонна самої будівлі та літера «Н» , що знаходиться по середині абревіатури. Таким чином розглянувши всі елементи логотипу, ми можемо сказати, що він симетричний, однак відчуття динаміки досягається за допомогою використання кількох кольорових акцентів, що розміщені асиметрично один відносно одного, та самі по собі є різними по масі.

Ще одним німецьким закладом мистецтва, що використовує комбінований логотип на основі конкретного зображення є Державний етнологічний музей у Мюнхені [2]. Установа має більш ніж сторічну історію, та експонує велику кількість етнічних предметів зі всього світу. В основу логотипу покладено схематичне лінійне зображення будівлі музею, з використанням плоскінних елементів. Звернення до будівлі, як символу мистецького закладу, досить розповсюджений засіб, однак, актуальний він лише в тому випадку, коли архітектурний ансамбль має характерні особливості. Це допоможе не тільки зробити візуалізацію більш цікавою, але й підвищить рівень пізнаванності установи. У логотипі присутня назва, що виконана у вигляді абревіатури, вона набрана шрифтом антиквового накреслення і розміщена на плашці, яка проходить поза зображенням будинку музею. З правого боку плашка виходить за межі будівлі приблизно на третину лівої частини плашки на якій розміщена абревіатура. Таким чином логотип державного етнологічного музею тяжіє до симетрії, за рахунок маси та симетричності зображення, але по факту являє собою асиметричну, статичну композицію, статичність котрої досягається важкістю плашки чорного кольору.

Використання комбінованого логотипу на основі конкретного зображення також зустрічається у державного музею мистецтв (Копенгаген, Данія), музеї королівського замку (Варшава, Польща), музеї витонченого мистецтва (Будапешт, Угорщина), музеї східно-азіатського мистецтва (Будапешт, Угорщина), тощо [5]. Розглянувши зразки логотипів, що належать до даної групи можна прийти до висновку: незважаючи на швидкі темпи поширення глобалізаційних тенденцій в дизайні, які тяжіють до простих, мінімалістичних рішень позбавлених національного колориту, до використання конкретних візуальних образів продовжують звертатися дизайнери-практики; серед широкого розмаїття напрямків виставкової діяльності музеїв, використання комбінованих логотипів побудованих на основі конкретного зображення набагато частіше зустрічається у історичних, декоративно-прикладних та етнологічних музеїв ніж у галерей та музеїв сучасного мистецтва, що в переважній більшості обумовлено специфікою їх експозиції та архітектурного ансамблю закладу.

 

Список використаних джерел:

1. Безсонова Л До питання про дефініції у графічному дизайні: сучасний зміст поняття «логотип» // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті Збірка наукових праць. – Х: ХДАДМ , 2010. – №1/2010. – С. 257-260

2. Веб-сайт Державного етнологічного музею (Мюнхен, Німеччина) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.voelkerkundemuseum-muenchen.de/

3. Веб-сайт Історичного музею (Берлін, Німеччина) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dhm.de/

4. Веб-сайт Музею прикладного мистецтва (Відень, Австрія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mak.at/aktuell

5. Веб-сайт Музеїв світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm