V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (21-22 декабря 2012 г.)

Єрмак О. М.

Сумський національний аграрний університет, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сільське господарство є найпроблемнішою галуззю економіки, порівняно з іншими, що потребує масштабних інвестицій, але проблема ускладнюється через низький рівень рентабельності та сезонний характер виробництва сільськогосподарської продукції. Переважна частка інвестицій використовуються на просте відтворення, тому особливого значення набуває визначення пріоритетів та перспектив розвитку підприємств щодо підвищення інвестиційної привабливості. Дослідженням проблем залучення інвестицій в аграрний сектор на сьогодні в Україні займаються такі вчені як Саблук П. Т., Гуткевич С. О., Мацибора Т. В., Гордійчук А. І. та інші.

Спираючись на наукові розробки та практичний досвід по залученню інвестицій в сільське господарство, для Сумщини визначені такі пріоритетні напрямки, як виробництво зерна, цукрових буряків, озимого і ярого ріпаку, олійної редьки, соняшника, льону, конопель, круп'яних культур, картоплі. Аграрний сектор області може стати достатньо привабливим для інвесторів з ряду причин: родючі землі, розвинута інфраструктура, наявність кваліфікованих кадрів. Тому в 2011–2012 роках спостерігається стійка позитивна динаміка капіталовкладень в аграрний сектор. На сьогодні в сільському господарстві області працює 48 інвестиційних компаній, що вкладають кошти в обробіток близько 500 тис. га ріллі (39% від наявної). Площа ріллі по кожному інвестору складає від кількох десятків тисяч гектарів до кількох сотень. Загалом у 2011 році в агропромисловому комплексі області реалізовано 29 інвестиційних проектів вартістю понад 230 млн. грн. Найбільші інвестиційні компанії, які займаються обробітком землі: приватне акціонерне товариство « Райз-Максимко », ТОВ «Українські аграрні інвестиції», ТОВ «Чарівний світанок», ТОВ « Агротрейд », компанія « Ново-Фарм », ВАТ « Миронівський хлібопродукт» та інші.

З метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва функціонують ряд наукових установ. Іванівська дослідна станція працює над поліпшенням сортів озимої пшениці. Високоякісне насіння цукрових буряків поставляє АТ «Ворскла» з Тростянця. Агрофірма « Суминасіння » відома в Україні і в Західній Європі як постачальник насіння багаторічних трав. У тваринництві пріоритети – вирощування ВРХ молочного та м’ясного напрямку, свиней, птахівництво. Сумське племпідприємство може забезпечити репродукцію лебединської, швіцької, симентальської, лімузинської , герефордської порід; племзаводи « Василівка » і « Тернівський » вирощують високопродуктивних свиней великої білої і великої чорної породи; Роменський сервісний центр «Сула» здійснює діяльність щодо поліпшення породи корів і коней, додатково розводить хутрових звірів. Всі ці підприємства мають достатньо високий потенціал для розвитку і, відповідно є привабливими для потенційних інвесторів.

На сучасному етапі розвиток аграрного виробництва неможливий без функціонування розгалуженого аграрного ринку, саме тому в області створені і функціонують Сумська товарна агропромислова біржа, 1200 пунктів заготівлі молока, 243 заготівлі м’яса та 481 пункт по заготівлі овочів, олії, цукру, зерна.

Для вибору ефективніших напрямів інвестицій у сільське господарство, обґрунтування кращих варіантів будівництва, розширення і реконструкції діючих підприємств, впровадження нових технологій, машин і устаткування проведено аналіз економічної ефективності і результативності діяльності сільськогосподарських підприємств. Зокрема з’ясовано, що обсяг продукції сільського господарства за січень – жовтень 2012р. в усіх категоріях господарств (у цінах 2010р.) склав, 6807,8млн.грн. Виробництво валової продукції проти аналогічного періоду 2011р. зросло на 4,4%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 9,1. За січень – жовтень 2012р. обсяг виробництва продукції рослинництва був більшим порівняно з відповідним періодом 2011р. на 4,7%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 8,4%. Обсяг виробництва продукції тваринництва проти аналогічного періоду 2011р. збільшився на 3,5%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 13,2%. Загальний обсяг продукції, реалізованої аграрними підприємствами за січень – жовтень 2012р. порівняно з аналогічним періодом 2011р. збільшився у 1,7 рази, у т. ч. продукції рослинництва – у 2,0 рази, тваринництва – на 5,8%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 83,0%, тваринництва – 17,0% (у січні – жовтні 2011р. – 72,8% та 27,2%). Середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні – жовтні 2012р. порівняно з січнем – жовтнем 2011р. збільшилися на 2,6%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 3,9%, а на продукцію тваринництва зменшилися на 3,4%. Середня ціна зернових культур у січні –жовтні 2012р. становила 1460,8 грн./т (у січні – жовтні 2011р. – 1487,5 грн./т).

Однак на сьогодні існують певні перешкоди і проблеми по залученню іноземних інвестицій, основними з яких є: несприятливі умови для інвестування, зокрема недосконале законодавство; недостатній рівень державної підтримки інвестиційної діяльності та нерозвинена система підготовки інвестиційних програм і проектів для надання інвестицій; нерозвиненість інвестиційного ринку та його інфраструктури; відсутність дієвих механізмів державно-приватного партнерства в інвестуванні, що обумовлює показники економічної ефективності інвестицій в АПК Сумської області (табл. 1).

Таблиця 1. Показники ефективності інвестицій в сільське господарство Сумської області

Показник

2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

2011р.

Фінансовий результат від звичайної діяльності, млн.грн.

188,1

-187,6

-96

-19,5

19,8

Інвестиції в основний капітал (усього), млн.грн.

2435,3

3015,5

2185,3

2461,9

3179,4

Інвестиції в основний капітал (с/г), млн.грн.

224,9

256,3

193

279,9

449

Частка інвестицій в сільське господарство

9,24

8,50

8,83

11,37

14,12

Прямі іноземні інвестиції на початок року, тис.дол.США

3147,3

9120,8

19216,8

17859,7

20188,9

Рівень рентабельності, у%

15

-2,4

-6

-0,6

11

Розраховано автором за даними форми 50-сг за відповідні роки /

За даними головного управління статистики у Сумській області у період з 2006 по 2011 р.р . не було введено в дію жодних тваринницьких приміщень і тільки у 2007 та 2008 р.р . введено зерносховища на 0,8 і 1,3 тис.т. Залишаються не з’ясованими питання щодо їх структури і ефективності окремих видів. Варто звернути увагу на наявність часового розриву між надходженням інвестицій і відповідною реакцією виробництва щодо зростання обсягів виробництва. Натомість спостерігається швидка реакція інвесторів на погіршення економічних показників функціонування аграрного сектору скороченням обсягів інвестицій у галузь, принаймні їхньої частки у структурі загальних обсягів інвестицій в економіку України. Високий рівень збитковості сільськогосподарського виробництва, започаткований з 90-х років, спровокував зниження привабливості аграрного сектору для інвесторів. Така ситуація мала місце і у 2008–2009 р.р .

На сьогодні сформувалися деякі позитивні зрушення в інвестиційному процесі: обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області на 1 жовтня 2012р. становив 372,6 млн. дол. США, що на 3,0% більше ніж на початку року, в розрахунку на одну особу населення склав 322,7 дол. США. Найвагоміші внески капіталу в економіку Сумщини здійснили нерезиденти з Кіпру, Нідерландів, Великої Британії, Вірґінських Островів ( Брит .) та Франції. Слід зазначити, що 80,0% іноземних вкладень зосереджено на підприємствах промисловості (298,1 млн.дол . США), у т. ч. переробної – 78,7%. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій в хімічну та нафтохімічну промисловість, машинобудування, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, у виробництво харчових продуктів, напоїв. Обсяг прямих інвестицій з області в економіку інших країн на 1 жовтня 2012 р. становив 2,7 млн. дол. США. Всі вони вкладені в підприємства країн СНД. Однак галузь сільського господарства все знаходиться поза увагою закордонних інвесторів.

Підраховано, що у розвиток галузей вітчизняного АПК сьогодні необхідно інвестувати понад 25 млрд.грн./рік. Потреба інвестицій в основний капітал сільського господарства зростатиме і на 2015 р. становитиме 30, а на 2020 р. – 45 млрд. грн. Тоді, у разі збереження загальної виробничо-господарської структури, для Сумської області, відповідно необхідно вже сьогодні – 0,6 млрд. грн. інвестицій, на 2015 р. – 0,7 млрд. грн. і на 2020 р. – майже 1,0 млрд.грн.