VII Научно-практическая конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (14-15 июня 2012г.)

Д.м.н . Тодоріко Л.Д., Герман А.О., к.м.н . Степане н ко В.О.

Буковинський державний медичний університет , м. Чернівці, Україна

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЛУТОКСИМУ

 

Якісно новим кроком лікування туберкульозу (ТБ) є можливість корекції як імуноендокринних дизрегуляторних розладів, клітинних дисфункцій і метаболічного дисбалансу, так і індукції механізмів екзоцитозу мікобактерій з внутрішньоклітинного паразитування в макрофагах, так званого «фармакологічного сховища». Глутоксим ( Гл ) серед засобів імуноорієнтованої терапії є фактично єдиним лікарським засобом з доведеним позитивним впливом на динаміку туберкульозного запалення. Глутоксим не володіє прямою антимікробною дією на збудник туберкульозу. Однак, цілим рядом експериментальних досліджень було доведено, що препарат підсилює антимікробний ефект ізоніазиду , рифампіцину , комбінації циклосерину і рифобутину , значно знижує цитотоксичний ефект антимікобактеріальних засобів і стимулює активність фагоцитів, покращує переносимість специфічної терапії.

Глутоксим є представником нового класу лікарських препаратів – тіопоетинів , що мають модулюючу дію на внутрішньоклітинні процеси тіолового обміну, який відіграє важливу роль у регуляції генетичних та метаболічних процесів у клітинах і тканинах. Механізмом дії препарату є впорядкована ескалація редокс-стану клітин. Препарат виявляє диференційований вплив на нормальні (стимуляція проліферації та диференціювання) та трансформовані (індукція апоптозу ) клітини. До основних імунофізіологічних властивостей препарату належать: висока тропність препарату до клітин центральних органів імунітету та системи лімфоїдної тканини; посилення кістково-мозкового кровотворення – процесів еритропоезу , лімфопоезу та гранулоцито-моноцитопоезу ; активація системи фагоцитозу, у т.ч. в умовах імунодефіцитних станів; відновлення у периферичній крові рівня нейтрофілів , моноцитів, лімфоцитів та функціональної дієздатності тканинних макрофагів.

Глутоксим призначали у складі комплексної антимікобактеріальної терапії за програмою лікування 1-ої категорії при різних клінічних формах поширеного вперше діагностованого туберкульозу легень, а також з метою лікування токсичних ускладнень протитуберкульозної терапії.

Хворим на вперше діагностований туберкульоз легень (ВДТБ) призначали глутоксим за наступною схемою: внутрішньом’язево щоденно по 1 мл 1 % розчину 10 ін ’ єкцій , потім ще 20 ін’єкцій по 1 мл 1% розчину через день. Всього на курс 30 ін’єкцій (курсова доза – 300 мг). Побічні реакції не відмічалися.

Низькомолекулярний синтетичний пептид глутоксим як регулятор природного імунітету є ефективним у схемах патогенетичної терапії хворих з ВДТБ.