VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

Бужин О.О.

м. Черкаси, Україна

ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ҐРУНТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Підґрунтям національної безпеки є:

-         територіально-просторова безпека;

-         енергетична безпека;

-         продовольча безпека.

Всі ці три категорії безпеки потребують збереження, як загального так і специфічного для кожної з них, рівня екологічної безпеки

За даними Державного комітету статистики, земельний фонд України на 1.01.2011 року становив 60,4 млн. га. Сільськогосподарські угіддя складали 41,6 млн. га з яких 32,5 млн. га – рілля. Загальна сільськогосподарська експлуатація території – 72%, а безпосередня екологічна її експлуатація через розорення ґрунтів була на рівні 56% [1, с. 86]. Важливим екологічним показником збереження ґрунтів є динаміка товщини їх гумусного шару. Органічні добрива є не тільки фактором підвищення продуктивності ґрунтів, а також одним із основних факторів збереження їх гумусного шару. Від рівня технологічної культури ведення сільськогосподарського виробництва і особливо рослинництва залежить антропогенний тиск на ґрунти, а отже і їх екологічний стан.

Рівнем агрономічної, господарської і екологічної культури використання природного потенціалу ґрунтів сільськогосподарськими підприємствами, при вирощуванні різних видів сільськогосподарських культур, можуть бути показники внесення органічних та мінеральних добрив. Такими показниками є статистичні дані:

-         внесення органічних добрив на 1 га удобреної площі;

-           внесення органічних добрив на 1 га посівної площі;

-           внесення мінеральних добрив на 1 га удобреної площі;

-         внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі.

Названі показники приведені у табл. 1, побудованої на основі статистичних даних Державного комітету статистики України [2, с. 171; 3, с. 6; 5].

 

Таблиця. 1. Внесення добрив під сільськогосподарські культури у сільськогосподарських підприємствах

 

Показники

Рік

 

 

1990

 

 

2000

 

 

2005

 

 

2010

 

 

2011

2011

до

1990,

  разів

Посівна площа сільськогосподарських культур, сільськогосподарських підприємств ,млн. га

 

30,4

 

22,4

 

18,4

 

18,1

 

18,7

 

-1,6

 

 

 

Внесено органічних добрив:

- всього, млн. т

257,1

28,4

13,2

9,9

9,8

-26,2

- удобрена площа, млн. га

5,4

0,7

0,5

0,4

0,4

-13,5

- частка удобреної площі, відсотків

17,7

3,1

2,7

2,2

2,1

-8,4

- на 1 га посівної площі, ц

86

13

8

5

5

-17,2

на 1 га удобреної площі, т

47,6

40,5

26,4

24,8

24,5

-1,9

 

 

Внесено мінеральних добрив у поживних речовинах:

- всього, млн. т

4,2

0,3

0,6

1,1

1,3

-3,2

- удобрена площа, млн. га

25,1

4,6

7,8

12,6

14,2

-1,8

- частка удобреної площі, відсотків

82,6

20,5

42,4

66,3

72,8

-1,1

- на 1 га посівної площі – всього, ц

1,41

0,13

0,32

0,58

0,68

-2,1

- на 1 га удобреної площі – всього, кг

167

65

77

87

92

-1,8

Співвідношення загальної кількості внесених органічних добрив до кількості внесених мінеральних добрив у поживних речовинах – на 1 га посівної площі

 

 

61

 

 

100

 

 

25

 

 

 

8,6

 

 

7,4

 

 

- 8,2

 

З даних табл. 1 видно, що всі показники 2011 року зменшилися:

-   посівна площа сільськогосподарських культур, сільськогосподарських підприємств – у 1,6 разів:

-    внесення добрив:

-    органічних – у 26,2 разів:

-    удобрена площа – у 13,5 разів;

-    частка удобреної площі – у 8,4 разів;

-    внесення на 1 га посівної площі – у 17,2 разів;

-    внесення на 1 га удобреної площі – у 1,9 разів;

-    мінеральних – у 3,2 разів;

-    удобрена площа – у 1,8 разів;

-    частка удобреної площі – у 1,1 разів;

-    внесення на 1 га посівної площі – у 2,1 разів;

-    внесення на 1 га удобреної площі – у 1,8 разів;

На одиницю маси внесених мінеральних добрив у поживних речовинах у 1990 році кількість відповідних одиниць органічних добрив становила – 61, а у 2011 – 7.4. У 2011 році цей показник скоротився у 8,2 разів, що вказує не на користь екологічного збереження ґрунтів.

Кількісні показники внесення різних категорій добрив свідчать про агротехнічний і екологічний рівень ставлення землекористувачів до землі в період з 1990 по 2011 роки.

Характерним технологічним оціночним показником сільськогосподарських угідь, як основного технологічного конвеєра, має бути не тільки показник їх родючості, а і ціла низка спеціалізованих показників, які безпосередньо залежать від рівня культури ведення землеробства. Земля – основний ресурс сільськогосподарського виробництва обмежена у просторі і у своїх потенційних можливостях віддачі і самовідновлення. Землю – матеріальну основу сільськогосподарського виробництва не можливо замінити жодними іншими ресурсами.

 

Список використаних джерел:

  1. Земельні ресурси та їх охорона [Електронний ресурс] // Статистичний збірник «Довкілля України» – 2010 рік. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
  2. Державний комітет статистики України // Статистичний щорічник України за 2010 рік. – К.: ТОВ «Август Трейд », 2011. – 560 с.
  3. Статистичний бюлетень «Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур» – 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua