VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

Д.е.н . Князєва О.А.

Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, Україна

Підходи до вибору тарифних стратегій підприємства поштового зв’язку

 

Поштовий зв’язок відіграє суттєву роль в розвитку економіки країни, характеризується позитивною динамікою зростання обсягів поштових відправлень та підвищенням долі доходів від поштового зв’язку. Питанням визначення наукових та прикладних засад подальшого сталого розвитку поштового зв’язку присвячено праці багатьох вітчизняних та закордонних вчених, а також державні нормативно-правові документи. В той же час необхідно відзначити, що існує низка невирішених проблемних питань, пов’язаних з діяльністю підприємств поштового зв’язку, одним з яких є проблема взаємозв’язку тарифів на послуги поштового зв’язку із платоспроможним попитом.

На сьогодні в сфері надання послуг поштового зв’язку склалася ситуація, що характеризується домінуванням Українського державного підприємства поштового зв’язку (УДППЗ) «Укрпошта» в сфері надання традиційних послуг. Недержавні підприємства в змозі конкурувати з державним лише за деякими видами послуг (кур’єрська доставка, міжнародні відправлення тощо). Проте, для державного підприємства встановлено деякі обмеження в свободі тарифоутворення , а саме державне регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку. Це (за відсутності компенсації з боку держави) призводить до виникнення збитків від надання цих послуг та до скорочення прибутку та рентабельності підприємства. Так, за наявності мільярдних доходів, рентабельність підприємства становить лише 0,5%.

Досліджуючи дані щодо обсягів доходів встановлено, що зростання доходів обумовлено зростанням обсягів надаваних послуг лише за деякими послугами, в основному, фінансовими та торгівельними. У більшості випадків та за більшістю послуг зростання доходів насамперед пов’язане із зростанням тарифів на ці послуги. Це надає підставу стверджувати, що тарифна стратегія та безпосередньо рівень тарифів на послуги поштового зв’язку відіграють провідну роль у динаміці та рівні економічної ефективності діяльності підприємства. Таке становище, що характеризується суттєвим впливом тарифів на обсяги доходів, свідчить про необхідність удосконалення тарифної стратегій в сфері надання послуг поштового зв’язку, яка дозволить запобігати появі негативних явищ стосовно фінансових результатів підприємства.

Як відомо, для послуг поштового зв’язку важливе значення має чутливість споживачів до ціни, тобто еластичність попиту за ціною. На підставі визначення еластичності попиту за ціною можна розрахувати рівень попиту та оптимальні тарифи. Серед напрямків цього удосконалення можна запропонувати впровадження низки маркетингових заходів щодо вибору тарифних стратегій відповідно до ситуації на ринку послуг зв’язку.

Найбільш поширеними методами проведення маркетингових досліджень при формуванні тарифної стратегії є методи опитування споживачів. Опитування полягає в зборі первинної інформації шляхом прямої постановки запитань людям щодо рівня їх інформованості, відношення до послуги, переваг і купівельної поведінки. Аналіз результатів опитування надає змогу скласти «матрицю оцінки еластичності попиту за ціною». Ідея матриці полягає в оцінці впливу фактору еластичності попиту за ціною та вибору на цієї підставі оптимальної тарифної стратегії для кожної конкретної послуги. Так, наприклад, при оцінці інтенсивності користування послугами, отримані в результаті опитування значення групуються за кількістю відповідей за запропонованими варіантами відповідей. На основі фіксації частоти відповідей за варіантами робиться висновок – наскільки високою є еластичність попиту за ціною по конкретній послузі.

В табл. 1 наведено приклад заповнення запропонованої матриці оцінки еластичності попиту за ціною. На підставі отриманих результатів визначаються послуги, еластичність попиту на які низька, що надає змогу проводити корегування тарифів у бік зростання. Для послуг із високим рівнем еластичності попиту за ціною зростання тарифів недоцільне, тому що у випадку незначного підвищення тарифів відбудеться суттєве скорочення обсягів споживання, і, як наслідок фінансових результатів.

 

Таблиця 1. Приклад заповнення матриці оцінки еластичності попиту за ціною відповідно до результатів анкетування

Послуги

Наскільки вплине на інтенсивність користування послугою її подорожчання

(вказується відсоток подорожчання: 10%, 20%, …. 100% і т.д.)

Не вплине

Вплине незначно

Вплине відчутно

Істотно обмежу користування

Відмовлюсь від користування

Послуга 1 (письмова кореспонденція)

5%

15%

25%

40%

50%

Послуга 2 (кур’єрська доставка)

20%

50%

100%

150%

200%

Послуга (торгівля)

10%

35%

50%

75%

100%

  Еластичність попиту

  низька ………………………………..………………….висока

 

За результатами проведеного опитування щодо визначення еластичності попиту на послуги поштового зв’язку можна запропонувати вдаватися до відомих тарифних стратегій. Так, для послуг із низьким рівнем еластичності попиту (наприклад, для послуг кур’єрської доставки) можна використовувати стратегію «зняття вершків». Для послуг із середнім рівнем еластичності (послуги торгівлі побутовими товарами та фінансові послуги) підійде стратегія психологічного тарифу, який успішно використовується у торгівельній діяльності. Для послуг із високою еластичністю, до яких відносяться універсальні поштові послуги, якими користуються переважно особи із середнім чи низьким рівнем платоспроможності, доцільно удаватися до диверсифікації тарифів в залежності від часу, дня тижня ті інших чинників.

Застосування цих підходів до вибору тарифних стратегій підприємства поштового зв’язку дозволить вивести тарифну політику підприємства на новий рівень, якій більш повно ураховує ринкову ситуацію, вимоги споживачів та еластичність попиту на послуги, а також в змозі покращити фінансові результати діяльності підприємства.