VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

Литвинюк Л.К .

ХДАДМ, м. Харків, Україна

ВИКОРИСТАННЯ АБСТРАКТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ У ЛОГОТИПІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ ОСНОВИ СТИЛЮ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦТВА

З початком активного розвитку промисловості та збільшенням кількості аналогічних компаній в одному сегменті ринку виникла необхідність відокремлення товарів та послуг однієї фірми від іншої. Засобом який допоміг вирішити поставлені завдання став фірмовий стиль. Вперше якісно новий підхід до організації та створення єдності всіх візуальних форм однієї компанії був запропонований Петером Беренсом для компанії AEG . Особливістю запропонованого ним підходу була уніфікація та обмеження числа унікальних елементів. Відтіснивши творчий підхід до композиційного рішення, кольору та шрифту кожного наступного елементу, було створено «шаблон стилю» для нових носіїв. Та все ж для розробки високоякісних «деталей конструктора» необхідні не аби які навички та вміння, а ось користуватися вже створеними елементами можна вже маючи суто загальні та поверхові знання.

Наразі використання фірмового стилю не обмежується лише суто промисловими компаніями, він може бути розроблений і для некомерційних установ серед яких можна виділити заклади мистецького спрямування. Незважаючи на специфіку роботи подібних установ, так само як і в решті випадків одним з основних елементів фірмового стилю виступає логотип. Наразі їх можна умовно розділити на дві групи – шрифтові та комбіновані. Перші утворюються за допомогою використання засобів виразності шрифту, другі при поєднанні зображувального (художньо-графічного) елементу з шрифтом. Другі в свою чергу можна поділити на дві підгрупи – в основі лежить використання конкретних предметів, та використання абстрактних зображень для досягнення максимально-виразного ефекту. Однією з переваг знаків, що будуються на основі абстрактних зображень, є збільшення інформативності порівняно з шрифтовим логотипом. З’являється можливість демонстрації особливостей закладу, або «візитної картки» установи на емоційно-інтуїтивному рівні.

Такі заклади мистецтва, як музей сучасного мистецтва ( Лінц , Австрія)[1], художній музей Рейк’явіка (Рейк’явік, Ісландія) [2], Національний музей скульптури ( Вал’ядолід , Іспанія) [3], Естонський художній музей (Таллін, Естонія) [4], Художній музей Ліллехаммера(Ліллехаммер, Норвегія) [5], музей витончених мистецтв (Ґетеборг, Швеція) [6] та інші використовують абстрактні зображення у своїх логотипах. Ії особливістю можна вважати домінування геометричних та геометризованих форм над рештою. Естонський художній музей(Таллін, Естонія) [4] має логотип, що складається з двох смислових частин. Зображення представляє собою елементи прямокутної форми, що розміщуються на площині утворюють квадрат. Елементи не поєднані між собою, і зменшуються за розміром при наближенні до центру квадрату. В цілому для його побудови використовується п’ять елементів, а отримана графічна форма асоціативно може нагадувати лабіринт. Кольорова гамма логотипу поліхромна, але обмежена п’ятьма кольорами окремим для кожної частини зображувального елемента. Текстовий блок набраний гротесковим шрифтом з наданням переваги прописним літерам. Логотип естонського художнього музею представляє собою асиметричну статичну композицію. Найбільший мистецький заклад в Ісландії Художній музей (Рейк’явік, Ісландія)[2] експонує твори сучасного мистецтва у всіх його проявах. Він має логотип що складається з двох смислових частин – шрифтового блоку та зображення, що складається з чотирьох вертикальних прямокутників під невеликим нахилом вліво. Над ними знаходяться по дві зменшені їх копії, по середині найменший та найтонша, з верху трохи більша. Він представляє собою симетричну статичну композицію. Шрифтовий блок складається з повної назви музею, що подається одразу двома мовами – англійською та ісландською. Назва кожною мовою розміщується на окремому рядку. Перший рядок на ісландській, другий – англійською. Двомірність та простота даного логотипу дозволяє виконувати його у будь-якій кольоровій гаммі, даному випадку логотип виконаний в одному кольорі – чорному.

Геометризоване зображення у логотипі використовує Музей витонченого мистецтва у Ґетеборзі (Ґетеборг, Швеція) [6] воно представляє собою сім стилізованих арки, що наближені до простих геометричних форм. Їх кількість та вигляд обумовлені тотожністю з архітектурою будівлі музею. Композиція логотипу музею статична і симетрична. Шрифтовий блок за технікою схожий на напис широко конечним пером, однак є наборною гарнітурою. Поєднання шрифтового блоку та зображення представляє собою і логотип художнього музею міста Ліллехаммер (Ліллехаммер, Норвегія) [5]. Симетрично-статична композиція логотипу базується на поєднанні малюнку та текстового блоку. Зображувальна частина – два елементи, асоціативний ряд, що вона створює може суттєво різнитися, так це може бути стилізованими лініями архітектурної споруди, в якій розміщується музей, чи розчерком латинської літери «L» зроблений широко конечним пером, тощо. Текстовий блок набраний прописними літерами шрифтом гротескового накреслення.

Наявність в логотипі абстрактного зображення дозволяє розширити «кордони» та варіативно-асоціативний ряд при перегляді знаку. Саме не конкретно стилізоване зображення дає змогу маркувати заклад мистецтва де є декілька різних напрямів роботи. Так само як і логотипи, що будуються на основі зображення конкретних предметів, даний варіант знаку не може існувати без шрифтового блоку, що відіграє інформативну функцію. В даному випадку текстова частина залишається додатковим елементом.

Список використаних джерел:

  1. Веб-сайт музею сучасного мистецтва ( Лінц , Австрія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lentos.at/de/
  2. Веб-сайт Художнього музею Рейк’явіка (Рейк’явік, Ісландія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.listasafnreykjavikur.is/
  3. Веб-сайт Музею скульптури ( Вал’ядолід , Іспанія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://museoescultura.mcu.es/
  4. Веб-сайт Естонського художнього музею (Таллін, Естонія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekm.ee/et/
  5. Веб-сайт Художнього музею Ліллехаммера(Ліллехаммер, Норвегія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lillehammerartmuseum.com/
  6. Веб-сайт Музею витончених мистецтв (Ґетеборг, Швеція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.konstmuseum.goteborg.se/