VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

К.політ.н. Ярошко О.З.

Інститут соціальної та політичної психології НАПНУкраїни, м. Київ

Світ по-українськи – світ друзів та … інтересів

Я к відомо, дипломатичні відносини є традиційною формою підтримання контактів між державами, необхідною для їх повноцінного існування як суб’єктів міжнародних відносин та забезпечення національних інтересів. Потреба створення мережі дипломатичних відносин постала і перед Україною після отримання незалежності та визнання її в цій якості іншими державами.

Мета цього дослідження – висвітлення особливостей українського сприйняття інших держав у процесі встановлення дипломатичних відносин з ними.

Окреслення «власних» контурів міжнародної системи або ж формування новою незалежною державою її позиції з глобального порядку денного є імперативом: міжнародним і національним, оскільки йдеться про зовнішню функцію держави, а також необхідність експлікації іншим учасникам власної доктрини і формування щонайменше засад двосторонніх стосунків.

При встановленні дипломатичних відносин з іншими державами формується бачення двосторонніх взаємин, про що вище йшлося, а також бачення візаві в цілому. Типові категорії відносин – «співробітництво» [ 1; 4; 7–8; 10–12; 14–21; 23; 25–54; 56–59; 62–66; 69; 71–75; 77–95 ] та «партнерство» [ 9; 18; 28; 31–33; 40; 45–46; 53; 58; 81; 87 ] – застосовуються у практиці встановлення дипломатичних відносин України. Йдеться про спільну діяльність обох учасників щодо досягнення поставлених цілей. Втім, що очевидно, якщо держави і встановлюють певні відносини, то в них є певні спільні цілі, на досягненням яких вони працюватимуть.

Поряд з типовими категоріями сприйняття інших держав є й неоднозначна, з точки зору природи міжнародних відносин категорія – «дружба» [1; 5–21; 23–27; 29–30; 34–39; 41–44; 47–52; 54–57; 59–61; 63–66; 69–71; 74–80; 82–86; 88–90; 93–94], що надає останнім якості симпатії, взаєморозуміння, відкритості та довіри [2]. Таким чином, йдеться про ідеальну візію світу – світу друзів, попри те, що в міжнародних відносинах, силових за своєю суттю, побутує політреалістський постулат «війни всіх проти всіх». Проте якщо непримиренні протиріччя між державами існують, вони відносини не встановлюватимуть або ж розірвуть їх, тому певні ідеальні моменти почасти обумовлені протокольною природою процесу встановлення дипломатичних відносин.

Однак, все-таки категорія realpolitik присутня і на момент встановлення дипломатичних відносин, обмежуюча ідеалістичний концепт «дружби». Мова йде про поняття «інтересу» [3; 5; 20; 22; 26–28; 30–33; 35; 40–42; 44–49; 53–54; 58; 62; 67–68; 72–73; 81; 87; 91]. Останній є мірилом ефективності зовнішньої політики як такої, оскільки держава повинна забезпечувати національні інтереси у міжнародному середовищі в цілому та у стосунках з окремими державами зокрема. Класики політичного реалізму стверджують, що задоволення інтересів однієї держави часто можливе за рахунок інших, результатом чого і є війни та різного роду конфлікти. Виникає закономірне питання про «співіснування» категорій «дружби» та «інтересу». Певні елементи теоретико-інтелектуальної напруги знімаються таким чином: дружні відносини з врахуванням державами інтересів одна одної, про що йдеться в офіційному міждержавному дискурсі [3; 5; 20; 22; 26–28; 30–33; 35; 40–42; 44–49; 53–54; 58; 62; 67–68; 72–73; 81; 87; 91]. Проте це не заперечує принципів конкуренції та змагальності. Міра такого роду дій – недопущення недружніх дій (мінімалістське тлумачення «дружби»). Під останніми, вочевидь, слід розуміти таку поведінку, що порушує принципи міжнародного права як універсальний регулятор стосунків між державами [96].

Отже, беручи до уваги відносно неконфліктний тип українського менталітету, як і слід було очікувати, постбіполярний світ бачиться Україною як такий, де держави вирішуються спільні проблеми і працюють над спільними цілями, не вдаються до неприязних дій, порушення принципів міжнародного співжиття, уособлених в нормах міжнародного права, і будучи друзями, намагаються враховувати інтереси візаві.

Список використаних джерел:

1. Домовленість між Урядом України і Урядом Японії про встановлення дипломатичних відносин (у формі обміну листами) від 26січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: , 11лютого1992року року від 27червня1992року, 1липня1992року ичних і консульських відносин (у форокооококуоо о http://www. www. zakon2.rada.gov.ua/laws/show/392_018

2. Дружба [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0

3. Нота МЗС Республіки Вірменія про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою В ірменія від 25грудня1991року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/051_625

4. Нота МЗС України про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Державою Ізраїль від 26грудня1991року [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/376_201

5. Обмін листами між Президентом України і Президентом Мексиканських Сполучених Штатів в ід 14січня, 12лютого 1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/484_005

6. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Гвінейської Республіки від 27березня, 4квітня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324_002

7. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки Екваторіальна Гвінея від 6травня, 18травня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/226_001

8. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки З імбабве від 27березня, 23квітня1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/716_002

9. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки Корея від 5 лютого , 10лютого1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/410_004

10. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Камбоджі від 12березня, 23квітня1992року [Електронний ресурс].– Режим доступу: http:// www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/116_003

11. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Великого Герцогства Люксембург від 27червня1992року, 1липня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442_003

12. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки Перу від 28лютого, 7квітня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/604_002

13. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Об'єднаної Республіки Танзанія від 14 квітня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/834_001

14. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Східної Республіки Уругвай від 27 лютого , 12травня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858_001

15. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки Філіппіни від 12березня, 4квітня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/608_003

16. Обмін нотами між Міністерством Закордонних Справ України та Міністерством Закордонних Справ Ліванської Республіки від 31 серпня, 26жовтня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422_010

17. Обмін нотами між Міністерством закордонних справ України та Міністерством Закордонних Справ Малайзії і Посольством Малайзії в Москві 11 лютого , 3березня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/458_005

18. Обмін нотами між Урядом України та Урядом Республіки Польща від 2грудня, 3грудня1991року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_018

19. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Антигуа і Барбудою від 17березня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/028_001

20. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Аргентинською Республікою від 6січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/032_100

21. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Австрійською Республікою від 24січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/040_002

22. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Грецькою Республікою від 15січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/300_002

23. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Державою Кувейт від 18квітня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/414_001

24. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Єменською Республікою від 21квітня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887_007

25. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Ісламською Республікою Мавританія від 30вересня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/478_003

26. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Колумбією від 18серпня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/170_001

27. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Коста Рікою від 9червня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/188_001

28. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Королівством Норвегія від 5 лютого 1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/578_012

29. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Королівством Непал від 15січня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/524_002

30. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Лаоською Народно-Демократичною Республікою від 17вересня1992року [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/418_001

31. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Монгольською Народною Республікою від 21січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/496_002

32. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Мальтою від 5березня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/470_001

33. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Португалією від 27січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/620_004

34. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Парагваєм від 26 лютого 1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/600_001

35. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Ангола від 30вересня1994року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/024_003

36. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Бурунді від 22 лютого 1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108_002

37. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Гватемала від 12січня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320_003

38. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Замбія від 22квітня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/894_001

39. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Індією від 17січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356_002

40. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Куба від 12березня 1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192_003

41. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Кіпр від 19 лютого 1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/196_001

42. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Маврикій від 12 жовтня1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/480_002

43. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Малі від 5листопада 1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/466_001

44. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Мозамбік від 19серпня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/508_004

45. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Молдова від 10березня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/498_037

46. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Словенією від 10березня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/705_004

47. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Чилі від 28січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/152_003

48. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам від 23січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/704_004

49. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туніською Республікою від 24червня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/788_007

50. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туркменистаном від 10жовтня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/795_032

51. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Турецькою Республікою від 3 лютого 1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/792_024

52. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Федеративною Республікою Нігерія від 10грудня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/566_002

53. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Французькою Республікою від 24січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/250_002

54. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Ямайкою від 7липня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/388_002

55. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Болгарія від 13грудня1991року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/100_006

56. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Еритреєю від 20грудня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232_001

57. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ефіопією від 1квітня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/230_001

58. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Італійською Республікою від 29січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/380_024

59. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Кенія від 5травня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/404_002

60. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Латвійською Республікою від 12 лютого 1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/428_007

61. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Литовською Республікою від 21листопада 1991року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/440_005

62. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахі р ією від 17березня1992року[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/434_006

63. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Мальді ви в ід 17серпня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462_002

64. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Намібія від 5жовтня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/516_001

65. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Руандійською Республікою від 8вересня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/646_002

66. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Королівством Саудівська Аравія від 14квітня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682_001

67. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ісламською Державою Афганістан від 17квітня1995року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/004_006

68. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ісламською Республікою Іран від 22січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/364_013

69. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Урядом України і Урядом Республіки Кабо-Верде від 25березня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132_001

70. Спільна Декларація про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Канадою від 27січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124_005

71. Спільне Комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою і Україною від 4січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156_006

72. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Албанія від 13січня 1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/008_010

73. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Барбадосом від 13квітня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/052_001

74. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Державою Бахрейн від 20липня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/048_001

75. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Болівія від 8 лютого 1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/068_002

76. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Венесуелою від 29вересня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/862_002

77. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Габонською Республікою від 1вересня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266_001

78. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Еквадор від 27квітня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/218_002

79. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Арабською Республікою Єгипет від 25січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/818_011

80. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Королівством Іспанія від 30січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/724_015

81. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Індонезією від 11червня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/360_001

82. Спільне Комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Державою Катар від 13квітня1993року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634_001

83. Спільне Комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Корейською Народною Демократичною Республікою від 9січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/408_004

84. Спільне Комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Кот-д'Івуар від 20жовтня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384_001

85. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Султанатом Оман від 19травня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/512_002

86. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Сенегал від 25листопада1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/686_001

87. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Чеською і Словацькою Федеративною Республікою від 30січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203_020

88. Спі льне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Урядом України і Урядом Республіки Гана від 17червня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/288_004

89. Угода між Україною і Королівством Данія про встановлення дипломатичних відносин (у формі обміну нотами) від 20січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/208_008

90. Угода між Україною і Республікою Хорватія про встановлення дипломатичних відносин (у формі обміну нотами) від 3 лютого , 18лютого1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/191_009

91. Угода між Україною і Федеративною Республікою Бразилія про встановлення дипломатичних відносин (у формі листами) від 10січня, 11лютого1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_001

92. Угода про встановлення дипломатичних відносин між Україною і державою-містом Ватикан (у формі обміну нотами) від 18березня, 25березня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/336_001

93. Угода про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Ірландією (у формі обміну нотами) від 23січня1992року, 26березня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/372_005

94. Угода про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сирійською Арабською Республікою від 31березня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/760_004

95. Угода про встановлення дипломатичних відносин у повному обсязі між Україною і Республікою Казахстан (у формі обміну нотами) від 4січня1992року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_036

96. Ярошко О.З. Принципи міжнародного права – основа дипломатичних відносин України/ О.З. Ярошко // Дипломатичні відносини України з країнами світу: збірник наукових праць. – К.: LAT & K , 2012. – С.28–30.