VIII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве - 2012" (4-5 октября 2012г.)

К.ю.н. Прохоренко М.М., Котляренко О.П.

Національний університет оборони України, м. Київ

ПРАВООХОРОННІ ФУНКЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Конституція України проголошує Україну правовою державою. Однією з найважливіших основ цієї держави є верховенство права, яке закріплене у статті 8 Конституції. Реалізація цього конституційного положення зумовлює необхідність охорони права, яка здійснюється за допомогою правоохоронних функцій держави. Ефективність реалізації цих функцій залежить від злагодженої діяльності суб’єктів, які призначені для їх здійснення, серед яких провідна роль належить правоохоронним органам держави.

Окремі правоохоронні органи здійснюють спеціальну правоохоронну діяльність, що відповідає їх назві, особливому статусу в механізмі правового регулювання. Предмет правоохоронної діяльності є специфічним за конкретно нормативно-визначеними функціями. Одним із таких правоохоронних органів є Військова Служба правопорядку у Збройних Силах України.

З метою подальшого зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України, забезпечення конституційних прав військовослужбовців, Верховна Рада України у 2002 році прийняла Закон України “ Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” (далі – Закон), відповідно до якого було створено Військову службу правопорядку у Збройних Силах України (далі – Служба правопорядку) – спеціальне правоохоронне формування в складі Збройних Сил України, призначене для запобігання злочинам, іншим правопорушенням, їх розкриття і припинення, а також виконання інших визначених Законом завдань правоохоронної діяльності. Такі завдання відносяться до основних завдань Служби правопорядку та відповідають меті її створення.

Необхідним атрибутом держави виступають Збройні Сили, які є гарантом національної безпеки України й стабільності в суспільстві. Конституція України встановлює місце і роль Збройних Сил у системі української державності, що визначаються головним призначенням, яке покладається на Збройні Сили України – “оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності”.

У даному контексті особливий інтерес викликає діяльність Служби правопорядку, яка одночасно є спеціальним правоохоронним формування і військовим формуванням. Адже, організаційно Служба правопорядку входить до складу Збройних Сил і відповідно, виконує покладені на них Конституцією України завдання, а також реалізує визначені Законом завдання правоохоронної діяльності у Збройних Силах , здійснює ряд правоохоронних функцій, що є важливою складовою їх боєздатності .

Правоохоронні функції мають певну ієрархічну структуру. На чолі її знаходиться функція охорони прав та свобод особи, що випливає зі ст.3 Конституції України. Ця функція держави здійснюються спільно з функцією забезпечення правопорядку. Однак, одна без одної вони існувати не можуть. Охороняти права та свободи можливо тільки через забезпечення правопорядку, який, в свою чергу, може існувати тільки через охорону прав і свобод особи.

Функція забезпечення правопорядку включає такі основні види діяльності: попередження, виявлення, розкриття і припинення правопорушень; розслідування правопорушень; притягнення до юридичної відповідальності правопорушників; перевиховання правопорушників .

Аналіз Закону дає можливість дійти висновку, що д ля здійснення правоохоронних функцій Служба правопорядку наділена наступними повноваженнями:

- попереджувати, виявляти, розкривати і припиняти злочини та інші правопорушення;

- провадити в установленому законом порядку дізнання;

- припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- забезпечувати громадський порядок і військову дисципліну у місцях дислокації військових частин, на вулицях і в громадських місцях;

- виконувати доручення слідчого, прокурора, рішення судів;

- забезпечувати виконання кримінального покарання стосовно осіб, які відбувають покарання у дисіщплінарному батальйоні;

- запобігати диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах;

- розшукувати і затримувати військовослужбовців, які ухиляються від виконання кримінального покарання, проводити розшук викрадених вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин;

- здійснювати нагляд за дорожнім рухом військових транспортних засобів;

- брати участь у виконанні завдань, які додатково покладаються під час введення режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні.

Крім того, Кримінально-процесуальний кодекс України уповноважує органи дізнання Служби правопорядку на здійснення деяких правоохороних функцій, зокрема:

- затримувати осіб, підозрюваних у вчиненні злочину (ст. 106);

- доручати під час провадження дізнання відповідним підрозділам провести оперативно-розшукові заходи (ст. 66, ст. 103).

Правоохоронна функція Служби правопорядку має імперативний характер, реалізація її актів підсилюється можливістю застосування засобів державного примусу.

Правоохоронна функція Служби правопорядку охоплює цілу сукупність доволі різних сфер військовослужбових відносин, що вимагає від військовослужбовців Служби правопорядку високого професіоналізму, самовідданості, відповідальності і розуміння значущості виконуваних завдань.

Обов’язковою умовою ефективного функціонування правоохоронних органів, якісного виконаннями ними покладених на них законом правоохоронних функцій, дотримання посадовими особами цих органів законності, забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина є чітка правова регламентація їх діяльності.