VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

К. філол. н. Стельмах Х. М.

Львівський національний університет імені І. Франка, Україна

ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВІ СТЕРЕОТИПИ У ДИТЯЧИХ КНИЖКАХ

Ґендерна соціалізація відбувається у ранньому дитячому віці; важливим способом засвоєння уявлень про ґендерні ролі є книги з великою кількістю ілюстрацій. Такі книги дитина «перечитує» та переглядати багато разів, саме ілюстрації є важливим джерелом передачі інформації для дошкільного віку. Предметом дослідження є специфіка гендерних ролей у дитячих книжках на підставі ілюстративного матеріалу.

Матеріалом для дослідження обрано 20 книжок з ілюстраціями для дошкільного віку польською та українською мовами, українських, польських та іноземних видавництв (переклади зі збереженням оригінальних ілюстрацій). Книги обиралися, здебільшого, з домашньої бібліотеки, багато з них є подарованими або позиченими у бібліотеці, тому можна вважати, що вибір є випадковим. Об’єктом аналізу є ілюстрації, наповнення текстів до уваги не бралося. Ми обирали для аналізу лише зображення людських персонажів (понад 2000 зображень), не враховуючи, таким чином, зображення персонажів-тварин, рослин жіночого/ чоловічого роду тощо. Для аналізу обрано книги ґендерно-нейтрального змісту, на кшталт азбук, книг про добре виховання, пори року, розвиваючі книги (відмінності, пізнаємо світ, професії та заняття та ін.). До вибірки увійшли також кілька книжок з не ґендерно-орієнтованими історіями, наприклад, новорічні казки, так звані розумні казки (розвиваючі книги із завданнями після казки), кілька збірок віршів. До підбірки книг не включено історій «для дівчаток» та «для хлопчиків», або казок, чий сюжет уже визначає малюнки з певним набором гендерних ситуацій (історії про фей, принцес, піратів). У книжках типу «розумні казки» ми брали до уваги лише ілюстрації після казок, де потрібно виконати певне завдання, таким чином, не беручи до уваги ілюстрації самої казки, у якій малюнки прив’язані до певного сюжету. Методом дослідження є якісно-кількісний контент-аналіз. У дослідженні ми спиралися, здебільшого, на соціологічні дослідження американських учених, що проводилися на підставі матеріалу бібліотек [5; 7].

Кількісний підрахунок

Зображення людини ми класифікували як жіноче, чоловіче або нейтральне. Якщо визначити стать було проблематично, ми звертались до тексту, у якому могло згадуватись ім’я або особовий займенник. Якщо особа не згадується у тексті, для класифікації використовувались візуальні індикатори, такі як одяг та риси обличчя. Якщо візуальні сигнали були відсутні, то фігура ідентифікувалась як нейтральна (до нейтральної групи увійшли також немовлята). Кількісні співвідношення виявились такими: у польських книжках кількість чоловічих персонажів незначно переважає жіночих, а в українських книжках кількість жіночих персонажів є меншою у більш, ніж півтора разу. Так, приблизно однакова кількість осіб кожної статі зустрічається у книжках західних авторів та видавництв, перекладених польською та українською мовами. У деяких українських книжках [1; 3], кількість жіночих персонажів є меншою майже вдвічі. В українській книзі про професії [4] представленість жінок становила всього 21,87% проти 76,04% чоловіків. Існують також певні закономірності усередині кожної групи. Якщо на ілюстрації зображена група зображена група дітей, то різні статі у польських книжках представлені, як правило, симетрично, в українських книжках кількісно надається перевага персонажам чоловічої статі. В українських книжках можна побачити також разючі ґендерні диспропорції. Так, на ілюстраціях книжки, що дає уявлення про людське тіло та людину, 8 перших ілюстрацій представлені зображеннями хлопчиків (одне ідентифікується як нейтральне), наступні – «моє тіло» та «мій настрій» представлені нейтральними зображеннями. Отже, на перших восьми сторінках книги, яку задекларовано як першу книгу малюка, не подано жодного зображення жіночої статі [10].

Стереотипи соціальних та сімейних ролей

Аналіз виконуваної роботи, що приписується дівчаткам або хлопчикам, показав разючу перевагу хлопчиків у всіх видах професійної діяльності. У книзі «Малятам про фахи» [4] лише 21 із 79 згадок про професії належить жінкам. У книзі «Wierszyki dla 5-latka» [20] у розділі про професії лише один персонаж жіночої статі. Серед переліку професій та занять ми зауважили,, що чоловіки (хлопчики) виконують роботу, пов’язану з технікою, творчістю, спортом, військовою справою (хімік, фізик, журналіст, столяр, співак, диригент, інженер, художник, яхтсмен, радист), а жінки – роботу, пов’язану з обслуговуванням та турботою про інших (кравчиня, ветеринар, доярка, медсестра). Про те, що жінки задіяні у менш престижній роботі, говорить той факти, що професія лікаря відведена у книжках чоловікам, а жінці – медсестри або доглядаючого персоналу. Крім того, не асоційованими із жінками залишилися професії в інтелектуальній та культурній сфері. Російська дослідниця О. Ярская-Смірнова, що проводила дослідження з ґендерної педагогіки, зазначає, що «чоловічі персонажі виявляються більш видимими, активними та включені у ті сфери життя, які вважаються важливими для суспільства» [4, с. 297]. Аналізуючи специфіку поділу домашніх обов’язків, виявляємо стереотипні зображення жінок, що виконують роботу, пов’язану із домом, налагодженням побуту та вихованням дітей. У домашніх клопотах чоловіки проявляють пасивну або другорядну (допоміжну) роль. Роботу, пов’язану із доглядом за дітьми, здебільшого виконують жінки – переповивають, відводять у дитячий садок і т.п. Цікаво, що турбота жінок про дитину переважно пов’язана із задоволенням фізичних потреб дитини – годування, купання, прання, прасування, чоловік може бути присутній (однак, нечасто) у ігровій активності, як правило, поза домом – катається з дітьми на санках, грається в сніжки.

Стереотипи фемінних/маскулінних якостей

У колах інтересів та ігровій активності виявлено значну орієнтованість жіночих персонажів на сім’ю, догляд за зовнішнім виглядом та моду, чоловічі персонажі займаються руховими іграми та спортом.

На ілюстраціях книжок в обох групах (польських та українських книжках) хлопчикам приписується активність, пов’язана з руховими, колективними іграми, заняттями спортом, в той час як дівчатка зайняті «спокійнішими» заняттями – читанням, рольовими іграми з ляльками, догляд за молодшими дітьми тощо. Майже виключно догляд за молодшими дітьми, допомога в навчанні, надання першої допомоги, лікування ран тощо відводиться жіночій статі. Той, хто доглядає та опікується кимось є, представлений, як правило, жіночим персонажем (і дитиною, і дорослим), а той, кого доглядають чи надають послугу – чоловічим персонажем.

До переліку особистісних якостей, асоційованих з хлопчиками, належать сміливість, фізична сила, кмітливість, цікавість, допитливість, розум. Жіночі персонажі пов’язані з такими рисами, як акуратність, схильність до чистоти та порядку, посидючість, терплячість. Цікаво, що схильність до девіантної поведінки властива лише хлопчикам: вони розбивають м’ячем вікна, стріляють з рогатки у птахів, ображають дівчат, бешкетують, поводяться нечемно; поведінка жіночих персонажів завжди перебуває у межах позитивної поведінкової норми. Загалом, можна сказати, що на ілюстраціях відображені уявлення авторів книжок про чоловічих персонажів як активних суб’єктів, а жіночим персонажам нав’язують більше нормативних правил, якою повинна бути, як повинна себе вести дівчинка, отже, маємо відображення дихотомії чоловік (суб’єкт) – жінка (об’єкт), що лежить в основі ґендерних стереотипів.

Список використаних джерел:

1. Азбука ( Рекомендовано Міністерством освіти та науки України ) . – 4-е вид. – К.: Казка, 2006. – 64 с.

2. Блоха Ю. «Носикам» цікавим про всілякі справи / Ю. Блоха. – Х.: Талант, 2009. – 87 с.

3. Вухо-лапо-хвіст . В ірші / [к олектив авторів ] . – Х.: Школа, 2010. – 80 с.

4. Малятам про фахи / ред . -укл . О. Любарець. – К.: Аст-прес-дік-сі, 2000. – 63 с.

5. Новорічні історії. – К.: Країна мрій, 2009. – 96 с.

6. Пограй зі мною. – К.: Перо, 2008. – 95 с.

7. Пори року. Вірші, оповідання, загадки, приказки та прислів’я. – Х.: Сінтекс, 2007. – 64 с.

8. Розумні казки. – К.: Махаон-Україна, 2003. – 112 с.

9. Улюблені вірші . – 6-е вид. , доп . , оновл . – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га. – 2006. – 111 с.

10. Це я! (Серія «Моя перша книжка»). – К.: Перо, 2006. – 32 с.

11. Co robisz Olu w swoim przedszkolu? – Kraków, wyd. «Skrzat», 2005. – 18 s.

12. Dbaj o zdrowie (Seria «Obrazki dla maluchów») – Ożarów Mazowiecki, wyd. «Olesiejuk», 2011. – 29 s.

13. Dzień w przedszkolu. Książka z puzzlami – Book House Sp. z o.o. – 17 s.

14. Malowanki 5-latka. – Ożarów Mazowiecki, wyd. «Olesiejuk». 2011. – 32 s.

15. Nazywam świat (Seria «Obrazki dla maluchów»). – Ożarów Mazowiecki, wyd. «Olesiejuk», 2007. – 29 s.

16. Sirak-Stopińska K., Mitoraj-Hebel A. Kolorowa klasa. Podręcznik, klasa 1. Część 1.– Gdynia, wyd. «Operon», 2008. – 107 s.

17. Sirak-Stopińska K., Mitoraj-Hebel A. Kolorowa klasa. Podręcznik, klasa 1. Część 2. – Gdynia, wyd. «Operon», 2008. – 118 s.

18. Uniwersytet 5-latka. – Ożarów Mazowiecki, wyd. «Olesiejuk». – 2011. – 33 s

19. Wakacje u dziadków. – Warszawa, wyd. REA, 2007. – 11 s.

20. Wierszyki 5-latka. – Ożarów Mazowiecki, wyd. «Olesiejuk». – 2011. – 32 s.

21. Морозенко М. М. Спроба гендерної класифікації сучасної літератури для дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . chl . kiev . ua / key / Books / ShowBook /62

22. Фролов П. Гендерна експертиза шкільних підручників / П. Фролов. – К., 2001. – 35 с.

23. Шевченко Н. Гендерні стереотипи та способи їх подолання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . nataly - sheva . livejournal . com / tag /гендерные%20исследования

24. Ярская-Смирнова Е. Гендерное неравенство в образовании: понятие скрытого учебного плана / Е. Ярская-Смирнова // Гендерные исследования , 2000. – № 5. – С. 295–301.

25. Gooden, Angela M. and Gooden, Mark A. Gender Representation in Notable Children's Picture Books: 1995–1999 // Sex Roles: A Journal of Research . – Vol. 45 . – № 1–2 , 2001 . – P. 89–101 .

26. Ochman, Jan M. The Effects of Nongender-Role Stereotyped, Same-Sex Role Models in Story Books on The Self-Esteem of Children in Grade Three // Sex Roles : A Journal of Research . – Vol . 35 . – № 11–12 , 1996 . – P. 711–735 .

27. Oskamp S., Kaufman K., Wolterbeek L. A. Gender Role Portrayals in Preschool Picture Books / Handbook of Gender Research. – P. 279.