IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

К. с.-г. н. Окрушко С. Є., Гусак С. В.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ПОВОДЖЕННЯ ІЗ РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ НА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ АЕС

Основними джерелами утворення радіоактивних відходів ( РАВ ) є діючі АЕС. У процесі експлуатації енергоблоків АЕС утворюються три основних види РАВ : газоаерозольні , рідкі та тверді, і головною умовою безпеки є їх знешкодження. Враховуючи негативний вплив РАВ на людей і навколишнє природне середовище, необхідно здійснювати збирання і надійну ізоляцію відходів з урахуванням особливостей радіонуклідів.

Хмельни́цька АЕС (ХАЕС) – розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. На електростанції працює 2 ядерних реактори ВВЕР-1000 (підключені у 1987 і 2004 роках відповідно) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.

У 2007 році експерти місії OSART МАГАТЕ, що на запрошення Уряду України провели перевірку стану дотримання безпеки і культури виробництва, дали високу оцінку Хмельницькій АЕС.

У даний час рідкі та тверді радіоактивні відходи (відповідно, РРВ і ТРВ), що утворюються у процесі експлуатації ХАЕС, переробляються на установках кондиціювання АЕС і зберігаються у спеціальних сховищах рідких радіоактивних відходів (СРВ) і твердих радіоактивних відходів (СТРВ).

Рідкі радіоактивні відходи (РРВ), так звані трапні води – це радіоактивні стоки, відмивні води обладнання та приміщень контрольованої зони, регенераційні розчини та відмивні води іонообмінних фільтрів установок спецводоочищення . Трапні води та води спецпральні направляються на переробку на установки спецводоочищення СВО-3 та СВО-7 для очищення трапних вод АЕС від радіоактивних забруднень, механічних і хімічних домішок з метою зменшення об'єму радіоактивних відходів ( РАВ ).

При проектуванні системи очищення трапних вод, були враховані такі вимоги, як:

- забезпечення очищення від механічних домішок методом осадження;

- очищення від механічних домішок методом фільтрації на фільтрах передочистки ;

- одноступінчаста дистиляція з наступною конденсацією й деаерацією вторинної пари;

- глибоке очищення від іонообмінних домішок після проходження дистиляції й деаерації як завершальний етап одержання чистого дистиляту.

Очищення всіх видів вод, що надходять на СВО-3, здійснюється з метою їх повторного використання у технологічному циклі АЕС. При роботі установок спецводоочищення утворюються концентровані трапні води (кубові залишки), відпрацьовані фільтруючі матеріали та шлами. Кубові залишки й фільтруючі матеріали скидаються та зберігаються в системі зберігання рідких радіоактивних відходів. На даний час кубовий залишок з метою отвердження підлягає переробці на установці глибокого випарювання УГУ-1-500. Продуктом отвердження РРВ є сольовий плав.  

Проектом TASIC U1.04/93А « Переработка трапных вод на Хмельницкой АЭС» впроваджена технологія очищення трапних і шламових вод, а також відпрацьованих фільтруючих матеріалів за допомогою установки центрифугування. Кубовий залишок з ємностей СРВ після витримки направляється для подальшого концентрування до установки глибокого упарювання УГУ-1-500. Ця установка призначена для переробки рідких сольових концентратів (кубових залишків), що утворюються при упарюванні радіоактивних трапних вод після установок СВО ХАЕС. Вихідний сольовий концентрат – сольовий плав після УГУ-1-500 заливається в металеві 200-літрові контейнери-бочки, де після охолодження твердне шляхом кристалізації з утворенням твердого сольового продукту. Зневоднені фільтруючі матеріали та шлами загружаються у контейнери-бочки.

На ХАЕС контейнери-бочки зберігаються у блоці зберігання СТРВ, а також у залізобетонних контейнерах типу « ББ-куб », які дозволяють зберігати бочки-контейнери без додаткового біологічного захисту на відкритому обгородженому майданчику з обмеженим допуском персоналу. За своєю характеристикою (можливість розчинення при попаданні вологи) сольовий плав не підлягає остаточному захороненню. Контейнери-бочки з сольовим плавом підлягають періодичному контролю.

Відпрацьоване радіоактивне масло підлягає спалюванню на установці спалювання радіоактивного масла, яка змонтована в приміщенні блоку майстерень спецкорпусу і має відповідний дозвіл на експлуатацію. Основним джерелом утворення твердих РАВ є технічне обслуговування і ремонт енергоблоків. Відходи сортуються залежно від агрегатного стану відходів (тверді, рідкі) і за активністю («чисті», «брудні»). «Брудні» відходи, у свою чергу, сортуються за категорією активності. Вологі відходи висушуються, сортуються і упаковуються згідно їх категорії активності. Упаковані відходи транспортуються до місць тимчасового збору РАВ . Транспортування відходів з місць збору проводиться в транспортних контейнерах на спеціалізованому автомобілі на СТРВ спецкорпусу .

На Хмельницькій АЕС введена в дію та виконується «Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами у ДП НАЕК "Енергоатом" на період 2012–2016 рр.», яка визначає заходи щодо скорочення кількості утворення РАВ , заходи капітального характеру, заходи з модернізації. Основним заходом капітального характеру є створення комплексу з переробки радіоактивних відходів з терміном введення в експлуатацію в 2017 р. Будівництво і введення в експлуатацію комплексу з переробки радіоактивних відходів дозволить забезпечити переробку і доведення РАВ до стану, придатного для тривалого зберігання відходів та для захоронення на спеціалізованих підприємствах по поводженню з РАВ .

Проблема зберігання радіоактивних відходів пов’язана з необхідністю захисту довкілля від розповсюдження РАВ за межі сховищ. Радіоактивні відходи є дуже небезпечними для довкілля та для здоров’я людини, тому зберігання є дуже важливою проблемою.