IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

К. е. н. Гулько Л. Г.

Хмельницький національний університет, Україна

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У СЕКТОРІ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ

Протидія відмиванню нелегальних доходів в Україні здійснюється в рамках фінансового моніторингу діяльності господарюючих суб’єктів. Система протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні регулюється значною кількістю нормативних актів, проте основоположним документом у даній сфері є Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» від 28.11.20 02 року зі змінами та доповненнями (далі – Закон).

До числа суб’єктів фінансового первинного фінансового моніторингу відноситься широке коло установ, організацій та підприємств, в тому числі й нефінансові установи, а саме:

- суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

- суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн.;

- суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;

- нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин);

- фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн.

Включення нефінансових установ до переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу здійснене на основі Рекомендацій FATF (Рекомендації 22, 23). Зокрема, у Рекомендації 22 вказується, що Заходи належної перевірки клієнта та вимоги щодо збереження даних застосовуються до визначених нефінансових установ та професій у таких випадках:

- казино – коли клієнти задіяні у фінансових операціях, які дорівнюють або перевищують відповідний встановлений поріг;

- агенти з нерухомості – коли вони задіяні у фінансових операціях своїх клієнтів стосовно купівлі та продажу нерухомості;

- торговці дорогоцінними металами та торговці дорогоцінним камінням – коли вони залучені до будь-якої готівкової операції з клієнтом, що дорівнює або перевищує відповідний встановлений поріг;

- адвокати, нотаріуси, інші незалежні експерти з правових питань, бухгалтери, коли вони здійснюють підготовку або здійснюють операцію ля свого клієнта стосовно наступних дій:

§ купівля-продаж нерухомості;

§ управління грошима;

§ цінними паперами або іншими активами клієнта;

§ управління банківським рахунком, ощадним рахунком або рахунком з цінними паперами ;

§ організація внесків для створення, здійснення діяльності або управління компаніями;

§ створення, здійснення діяльності або управління юридичними особами або компаніями, а також купівля і продаж підприємств.

Можна відзначити, що вітчизняне законодавство є більш ліберальним до суб’єктів, що діють на ринку нерухомості порівняно з Рекомендаціями FATF, оскільки, на відміну від наведених Рекомендацій, в яких не говориться про встановлений вартісний поріг операції, що підлягає фінансовому моніторингу, в Україні такий поріг передбачений. Так, у статті 8 Закону вказується, що «виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, при підготовці і здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 гривень». Проте у проекті нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» з урахуванням нових Рекомендацій FATF передбачена суттєва новела, що дещо ускладнить діяльність ріелторів, а саме усунення вартісної межі операції з нерухомістю, що підлягає фінансовому моніторингу.

Ситуація із необхідністю запровадження більш активного фінансового моніторингу в секторі операцій з нерухомістю має перспективи змінитися найближчим часом у зв’язку із набуттям чинності постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства». Посилення вимог до оцінки нерухомого майна може призвести до зростання кількості об’єктів нерухомості, вартість яких перевищує 400000 грн., а отже й змусить посередників на цьому ринку приділяти більш пильну увагу здійсненню фінансового моніторингу своїх фінансових операцій ще до прийняття оновленого Закону.

Суб’єкти, що надають посередницькі послуги під час купівлі-продажу нерухомості,зобов’язані повідомляти ДСФМУ про:

- фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, – у день виникнення підозр, але не пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення;

- виявлені фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, – в день їх виявлення або спроби їх проведення, а також інформувати про це визначені законом правоохоронні органи.

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених статтею 16 Закону, або містить інші ризики, а саме:

- заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;

- невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта;

- виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов’язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує 150000 грн.).

Таким чином можна підсумувати, що протидія відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в секторі операцій з нерухомістю та запровадження фінансового моніторингу є тим напрямом розвитку, на який найближчим часом очікує активний розвиток. Рушійною силою такого процесу стане, зокрема, запровадження нових правил проведення оцінки майна, спрямованих на детінізацію операцій з нерухомістю, та оновлення вітчизняного законодавства з питань протидії відмиванню коштів. Загалом активізація фінансового моніторингу ріелторських послуг наближає вітчизняну систему протидії відмиванню коштів до світових стандартів.