IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.)

Кущ А. О.

Київський національний університет імені В. Гетьмана,Україна

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Функціонування світового валютного ринку завжди базувалося на ліквідності й прозорості ціноутворення. Валютний ринок сьогодні характеризується найбільшим обсягом операцій та гнучкістю форм угод, а також різноманітністю контрагентів. Він продемонстрував свою здатність до адаптації, що дало змогу використовувати численні фінансові інструменти незалежно від валютної політики промислово розвинутих країн, тобто останнім часом цей ринок надав більшу свободу дій своїм учасникам. Міжнародний валютний ринок став найбільшим за обсягами ринком – його середньоденний оборот у квітні 2013 року становив 4,72 трильйони доларів США. Обсяги міжнародного валютного ринку постійно зростають: у 2011 році середньоденний оборот становив 4,620 трильйони доларів США, що на 6,5% вище, ніж у 2010 році. У 2012 році середньоденний оборот міжнародного валютного ринку зростає до 4,520 трильйони доларів США (на 6,1% більше, ніж у 2011 році. У 2013 році середньоденний оборот міжнародного валютного ринку становив 4,72 трильйони доларів США, що на 4,4% більше, ніж у 2012 році.

Аналіз ситуації на валютному ринку свідчить, що структурна перебудова охопила всі його сегменти. Відбувається зміщення центру ваги з одних видів фінансових інструментів на інші, зменшується частка долара США і поступово збільшуються частки валют країн, що розвиваються, трансформуються механізми ведення торгівлі на ринку, розширюється коло його учасників. Оскільки валютний ринок надалі залишається найліквіднішим , то й обсяги операцій на ньому надалі зростатимуть. Однією з основних структурних змін на ринку ФОРЕКС стало застосування електронних торгових систем. Оборот спот-угод зростає з 1,5 трлн. дол. США у 2011 році до 1,85 трлн. дол. США у 213 році. Розмір форвардних угод збільшується з 0,49 трлн. дол. США у 2011 році до 0,56 трлн. дол. США у 2013 році. Обсяг валютних свопів зменшується з 1,81 трлн. дол. США у 2011 році до 1,69 трлн. дол. США у 2013 році. Розмір опціонів збільшився з 0,26 трлн. дол. США у 2011 році до 0,28 трлн. дол. США у 2012 році, та зменшився до 0,25 трлн. дол. США у 2013 році. Біржові похідні на міжнародному валютному ринку зростають з 0,22 трлн. дол. США у 2011 році до 0,37 трлн. дол. США у 2013 році.

Найбільший обсяг торгів зосереджено на двох системах: Рейтер ( Reuters ) та Електронній брокерській системі ( Electronic Broking System (EBS)). Поряд з ними провідні позиції починає займати Інтернет. Розширення торгових систем і автоматизація торгівлі між банками та їх клієнтами безпосередньо привели і ймовірно приводитимуть і надалі до переорієнтації ринку з міжбанківських на клієнтські угоди.

Розглядаючи вплив інноваційних технологій на міжнародний валютний ринок, зазначимо, що впровадження інноваційних технологій дещо змінило коло учасників ринку – помітну роль на ньому почали відігравати приватні торговці та хедж-фонди .

Загалом інновації на світовому валютному ринку у поєднанні із процесом глобалізації викликали диверсифікацію джерел фінансування. З теоретичної точки зору, це зумовило необхідність формальної оцінки вартості капіталу, залученого у той чи інший спосіб. Відповідно з’явилися теоретичні дослідження спрямовані на оптимізацію співвідношення часток зовнішнього та внутрішнього фінансування.

Незважаючи на всі позитивні зміни, майбутні проблеми функціонування валютного ринку будуть пов’язані зі здатністю його учасників орієнтуватися в швидкозмінному середовищі. Перш за все йдеться про банки, які повинні забезпечувати свою платоспроможність і рентабельність у світі, де ризики примножуються й диверсифікуються .

Аналіз існуючих визначень валютного курсу дає змогу зробити висновок про те, що нині не існує єдиного універсального поняття цього терміну. У зв’язку із цим пропонується власне визначення валютного курсу, а саме: «Валютний курс – це синтезуюча економічна категорія, що виражає пропорцію, в якій валюта однієї країни обмінюється на валюту іншої країни, і яка є показником найважливіших тенденцій економічного розвитку країн в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків та інтернаціоналізації потоків капіталу». Дане визначення відображає той факт, що валютний курс виступає показником розвитку національної економіки та світової зокрема.

Слід зазначити, що фактори, які формують валютні курси, є досить мобільними і їх взаємний вплив може нейтралізовувати або підсилювати вплив окремих із них. Тому, керуючись загальними тенденціями динаміки валютних курсів, потрібно у кожній конкретній ситуації аналізувати дію кожного фактора у взаємозв’язку з іншими.

Аналіз ситуації на валютному ринку зазначимо, що структурна перебудова охопила всі його сегменти. Відбувається зміщення центру ваги з одних видів фінансових інструментів на інші, зменшується частка долара США і поступово збільшуються частки валют країн, що розвиваються, трансформу­ються механізми ведення торгівлі на ринку, розширюється коло його учасників. Оскільки форексний ринок надалі залишається найліквіднішим , то й обсяги операцій на ньому надалі зростатимуть.

Незважаючи на всі позитивні зміни, майбутні проблеми функціонування валютного ринку будуть пов’язані зі здатністю його учасників орієнтуватися в швидкозмінному середовищі. Особливо важливо, щоб уряди країн передусім намагалися уникати будь-якого порушення конкуренції в інтеграційному середовищі валютних ринків.