X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

К. е. н. Ажаман І. А.

Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна

БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

В КОНТЕКСТІ ЧИННИКА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Дослідження динаміки розвитку сільської місцевості за 2007 – 2011 роки свідчить про стійку тенденцію до скорочення чисельності сіл в Україні. За вказаний період з мапи зникло 54 сільські населені пункти. Сучасне село стає все менш привабливим для проживання, що відображається в зменшенні чисельності сільського населення та зростанні його кількості в місті (рис. 1).

 

Рис . 1. Питома вага сільського та міського населення

в загальній його чисельності України, % (на 1 січня року)

( Джерело : [1] )

 

Так, починаючи з 1991 року частка сільського населення зменшилась з 32,5 до 31,2 %, а міського – відповідно зросла до 68,8 %. На міграцію сільського населення до міста впливають: відсутність достатньої кількості робочих місць, низький рівень оплати праці в сільському господарстві (де працює значна частина сільських мешканців), низький рівень розвитку соціальної інфраструктури (низька забезпеченість дитячими садками, медичними закладами) та інше. Проте, на нашу думку, одним з провідних чинників, який обумовлює вибір міста для проживання, є рівень його благоустрою ( табл . 1).

При дослідженні рівня забезпеченості найбільш важливими комунікаціями   – водопостачання, газифікація та наявність каналізації встановлено, що всього 22 % сільських населених пунктів мають водопровід, в місті ж цей показник становить 99 %. Щодо каналізації, то станом на 2011 рік лише 2,5 % сільських поселень забезпечені централізованою каналізацією, інші ж мають вирішувати цю проблему шляхом спорудження вигрібних ям та інших споруд. В містах наявність каналізації станом на 2011 рік становила 96,5 %.

 

Таблиця 1. Благоустрій населених пунктів в Україні [1]

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2011р. до 2007р., +/-

2011р. до 2007р., %

Кількість:

- міст

458

459

459

459

459

1

100,2

- селищ міського типу

886

886

885

885

885

-1

99,9

- сільських населених пунктів

28504

28490

28471

28457

28450

-54

99,8

Кількість населених пунктів, які мають водопровід

Міст

454

455

456

455

456

2

100,4

% до загальної кількості

99,1

99,1

99,3

99,1

99,3

0,2

Х

Селищ міського типу

769

767

771

771

775

6

100,8

% до загальної кількості

86,8

86,6

87,1

87,1

87,6

0,8

Х

Сільських населених пунктів

6280

6283

6316

6298

6312

32

100,5

% до загальної кількості

22,0

22,1

22,2

22,1

22,2

0,2

Х

Мають каналізацію

Міст

440

443

445

443

443

3

100,7

% до загальної кількості

96,1

96,5

96,9

96,5

96,5

0,4

Х

Селищ міського типу

496

497

503

512

512

16

103,2

% до загальної кількості

56,0

56,1

56,8

57,9

57,9

1,9

Х

Сільських населених пунктів

742

737

737

727

709

-33

95,6

% до загальної кількості

2,6

2,6

2,6

2,6

2,5

-0,1

Х

Газифіковані тільки природним та природним і зрідженим газом

Міст

418

420

421

423

424

6

101,4

% до загальної кількості

91,3

91,5

91,7

92,2

92,4

1,1

Х

Селищ міського типу

592

602

609

617

631

39

106,6

% до загальної кількості

66,8

67,9

68,8

69,7

71,3

4,5

Х

Сільських населених пунктів

12281

13080

13447

13965

14391

2110

117,2

% до загальної кількості

43,1

45,9

47,2

49,1

50,6

7,5

Х

Газифіковані тільки зрідженим газом

Міст

34

32

32

30

29

-5

85,3

% до загальної кількості

7,4

7,0

7,0

6,5

6,3

-1,1

Х

Селищ міського типу

238

221

213

203

190

-48

79,8

% до загальної кількості

26,9

24,9

24,1

22,9

21,5

-5,4

Х

Сільських населених пунктів

14749

13804

13443

12836

12362

-2387

83,8

% до загальної кількості

51,7

48,5

47,2

45,1

43,5

-8,3

Х

 

Газифікація сільських населених пунктів в 1,5 раз нижче показників селищ міського типу та в 2 рази, ніж в містах. Значення цього показника є ще більш неоднозначним, якщо враховувати наступне – згідно особливостей проведення статистичних обстежень з 2006 року до газифікованих природним газом включають населені пункти, в яких хоча б один із споживачів використовує природний газ з газопроводу на комунально-побутові потреби; природним та зрідженим газом – населені пункти, у яких хоча б один із споживачів використовує природний газ з газопроводу та хоча б один із споживачів використовує зріджений газ з газобалонної установки, яка знаходиться на обслуговуванні газового господарства; зрідженим газом – населені пункти, у яких хоча б один із споживачів використовує зріджений газ. Тобто в населений пункт може бути проведений газ, проте це не означає, що всі його мешканці користуються ним або в змозі приєднатися до мереж газопостачання, що обумовлюється їх фінансовими можливостями.

Таким чином, рівень благоустрою сільських населених пунктів є низьким, так як їх мешканці в переважній більшості не мають доступу до основних видів централізованих комунікацій і вирішують питання водопостачання, оснащення осель каналізацією та інші самостійно. Він не сприяє поверненню висококваліфікованих спеціалістів до села, а отже лишає сільське господарство можливостей залучення до виробничо-господарських операцій працівників з високим рівнем знань та досвідом.

Вирішення питань благоустрою сільських населених пунктів є нагальним, проте пришвидшення темпів проведення таких робіт обмежується інвестиційними можливостями державних та місцевих органів влади. Тому пропонується, з одного боку, розробляти механізми до підвищення інвестиційної привабливості сільських територій, пошуку нових джерел та суб’єктів капіталовкладень, а з іншого – визначати напрямки реалізації альтернативних проектів, які базуватимуться на сучасних досягненнях науки і техніки – використання сонячної енергії для опалення та гарячого водопостачання, енергії вітру для забезпечення електроенергією та інше.

 

Список використаних джерел:

1. Статистичний щорічник України за 2011 р. / за ред . О. Г. Осауленка . – К . : ТОВ « АвгустТрейд », 2012. – 559 с.