X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

Гаркушева Є. О

  Донбаська національна академії будівництва та архітектури, Україна

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ

НА ПРИКЛАДІ МІСТА МАКІЇВКИ

 

Постановка проблеми . Розвиток благоустрою міських територій, що включає до себе будівництво нових об’єктів цивільного та промислового будівництва, реконструкції фасадів будівель, озеленення вулиць, скверів та парків, заміну замощення пішохідних тротуарів, бульварів, ремонт зовнішнього освітлення тощо, є невід’ємною складовою розвитку сучасного міста. У місті Макіївка щорічно створюються та реалізуються міські програми заходів з благоустрою міст. Проаналізувавши декілька таких програм за останні роки,можна зробити висновок, що ці програми є досить комплексними, але мають деякі недоліки, такі як відсутність серед пунктів програми такого напрямку як створення « безбар’єрне середовище» для осіб з обмеженими фізичними здібностями.

Мета дослідження . Проаналізувавши основні положення та показники програм з благоустрою міста Макіївки розробити рекомендації щодо вдосконалення та розширення цих програм.

Виклад основного матеріалу . Місто Макіївка – одне з великих індустріальних міст Донбасу з населенням 392,5 тис. чол., щільність населення більше 1000 чоловік на 1 кв. км. Оскільки місто є досить великим, промисловим та густонаселеним заходи з благоустрою є одними з першочергових завдань органів місцевої влади. У 2012 році була розроблена Програма економічного і соціального розвитку м. Макіївка на 2013 рік. Замовником цієї програми виступила Макіївська міська рада. Метою цієї програми є р еалізація заходів, спрямованих на поліпшення якості життя населення за рахунок стабільного економічного зростання. Загальні обсяги фінансування програми представлені у табл. 1.

 

Таблиця 1. Обсяги фінансування програми

економічного і соціального розвитку м. Макіївка на 2013 рік

Всього

у тому числі:

державного бюджету

обласного бюджету

бюджетів міст

підприємств

інших джерел

903,4

309,0

32,2

127,4

277,2

157,6

 

Контроль за виконання програми покладений на Головне управління економіки облдержадміністрації, управління економіки міської ради, управління та відділи міської ради, підприємства, установи міста.

Основними напрямами програми є: охорона здоров’я , освіта , політика у справах сім’ї, жінок, молоді та дітей , культура , розвиток фізичної культури та спорту , розвиток інформаційного простору , охорона навколишнього природного середовища , захист населення і територій від надзвичайних ситуацій , науково-технічний та інноваційний розвиток , розвиток земельних відносин , використання промислового потенціалу , транспорт , агропромисловий комплекс , розвиток житлово-комунального господарства .

Доповненням до цієї програми стало рішення Макіївської міської ради «Про затвердження міської програми «Основні напрямки благоустрою міста Макіївки» від 25.04.2013. Метою якої є визначення та реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Макіївки, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міських територій, оптимізувати мережу існуючих об’єктів, споруджень і конструкцій. Основними напрямками програми є 1) обладнання нових і відновлення існуючих дитячих та спортивних майданчиків; 2) благоустрій територій житлових мікрорайонів; 3) влаштування зупиночних павільйонів.

Проаналізувавши ці дві взаємозалежні програми, можна зробити висновок, що в них відсутні такі пункти як гуманізація архітектурного середовища, або створення « безбар’єрного середовища» для осіб з обмеженими фізичними здібностями.

Цей напрямок благоустрою міст є досить актуальним у наш час. Конституція України визнає всіх рівними у своїх правах. Тобто, наприклад, візочник має право, як і будь-хто, відвідувати місця праці, відпочинку, торгівлі, культові тощо. Проте реально це є неможливим. Також законодавчо вимоги щодо безбар’єрності в соціальній інфраструктурі передбачено ще у 1991р. У місті Макіївка на початок 2013 року налічується 122775 громадян пільгової категорії, з них приблизно 5 % інвалідів – візочників , 4 % слабозорих , 9 % інвалідів опорно-рухового апарату. Ці категорії громадян особливо потребують створення безбар’єрного середовища. В першу чергу це стосується створення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення та транспортної сфери.

Отже до програми основних напрямків благоустрою міста Макіївки пропонується внести доповнення, які будуть охоплювати наступні заходи щодо гуманізації архітектурного середовища:

1.   Проведення дослідження по районам міста Макіївки, щодо місць проживання осіб з обмеженими фізичними здібностями, для подальшого планування благоустрою прибудинкових територій.

2.   Пункт другий програми «Основні напрямки благоустрою міста Макіївки» – Благоустрій територій житлових мікрорайонів включає до себе створення нових і реконструкцію існуючих доріг та пішохідних тротуарів. Пропонується доповнити цей пункт введенням заходів по встановленню пандусів, поручнів, підйомників там, де це першочергово необхідно, тобто у місцях проживання інвалідів-візочників та на об'єктах житлового та громадського призначення.

3.   У Програмі економічного і соціального розвитку міста Макіївка передбачений такий напрямок благоустрою міста як розвиток міського транспорту, що включає у себе о новлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту на основі використання продукції вітчизняної промисловості із застосуванням сучасних фінансових механізмів, удосконалення транспортно-маршрутної мережі в місті, підвищення рівня обслуговування та безпеки перевезень усіма видами транспорту. Цей напрямок соціального і економічного розвитку пропонується також зробити орієнтованим на осіб з обмеженими фізичними здібностями, тобто закупка нових та удосконалення існуючих транспортних засобів потрібно робити із розрахунку на такі групи населення, як це вже практикується у європейських країнах, та у більш розвинених містах України.

Висновки. Доступність середовища для кожної людини вимірюється її потребами, обсягом та характером діяльності. Відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: «Органи державної влади і управління, підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд громадського транспорту, для вільного пересування в населених пунктах». Відповідно статті 30 Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»: «Жилі приміщення, займані інвалідами або сім’ями, у складі яких вони є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають інваліди, мають бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним зв’язком».

Проблема створення безбар’єрного середовища є дуже актуальною і виступає як одне з найголовніших завдань соціального розвитку та благоустрою міста. На сьогоднішній день рівень доступності середовища у місті Макіївка залишається на низькому рівні. Саме тому необхідним є включення до програми соціального розвитку міста та основних напрямів благоустрою заходів спеціально орієнтованих на гуманізацію архітектурного середовища, та створення безбар’єрного міста.