X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

К. е. н. Чайковська О. В., Лаврик І. В.

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Рейдерство в Україні та його вплив

на фінансову безпеку підприємств

 

Вступ. Рейдерство є формою ворожого поглинання одного підприємства іншим. Відомо, що через ганебні процеси незаконного привласнення чужого бізнесу (рейдерство) пройшла економіка майже всіх розвинених країн світу. Однак в Україні це явище набуло особливих оборотів. Протягом останніх років рейдерство в Україні перетворилося на справжню суспільну катастрофу, яка не тільки загрожує розвиткові економіки України та спричиняє колапс правової системи, а й робить сумнівним перспективи існування та розвитку в Україні приватного середнього та малого бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблему корпоративних конфліктів досліджено у працях З. П. Варналія, О. В. Тарасової, С. В. Кравченко, Г. Паламарчука, Л. Венгера та інших економістів.

Внаслідок опрацювання літературних джерел та вивчення українських законів можна стверджувати, що в Україні є сприятливі умови для розвитку рейдерської діяльності внаслідок нестабільної політичної ситуації, недосконалого законодавства, безпорадності судової системи та високої корумпованості адміністративного ресурсу. За статистичними даними, на першому місці за кількістю захоплень стоять АТ, далі йдуть ТОВ.

Метою даної роботи є дослідження причин та наслідків рейдерства в Україні й визначення основних проблем, які перешкоджають фінансовій безпеці підприємства від загрози рейдерства.

Основна частина . На думку З. С. Варналія, та І. І. Мазур, рейдерство – це недружнє, поза межами дії цивільного законодавства, спрямоване проти волі власника, захоплення чужого майна на користь іншої особи, встановлення над майном повного контролю нового власника в юридичному й фізичному розумінні з використанням корумпованості чиновників та (або) із застосуванням сили [2].

Про рівень рейдерства в Україні та його вражаючі масштаби свідчать такі факти: в Україні діє щонайменше 40–50 спеціалізованих рейдерських груп, які складаються з досвідчених юристів та економістів; рейдерство набуло в Україні системного характеру: кількість захоплень сягає 3000 на рік; результативність рейдерських атак – понад 90 %; середньостатистична норма прибутку рейдера в Україні, за експертними оцінками, становить близько 1000 %; українське рейдерство має відчутний кримінальний складник: протиправні дії чиняться із залученням збройних формувань, а подекуди навіть співробітників правоохоронної системи тощо [3].

За даними «Центру дослідження корпоративних відносин» (ЦДКВ) до 10 найбільш вітчизняних рейдерів відносяться: група «Приват» (відмітили 100 % опитаних респондентів); група «Фінанси і кредит» (54,6 %); консорціум «Альфа-Груп» (45,5 %); System Capital Management (Систем Кепітал Менеджмент – СКМ) (36,4 %); АКІБ «Укрсиббанк», Індустріальний Союз Донбасу і корпорація «Укрпідшипник» (по 27,3 %); фінансова група «ТАС», компанія «Славутич-Капітал» і корпорація «Інтерпайп» (по 18,2 %) [3] .

Основними передумовами рейдерства, які негативно впливають на фінансово-економічну безпеку підприємства в Україні є: слабкість правової системи; недосконалість судової влади; корумпованість органів влади; відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права власника; низький рівень правової культури; правовий нігілізм як у суб'єктів господарювання так і представників органів влади; сумнівна передісторія приватизації об'єктів тощо.

Наявність перелічених чинників забезпечує більшу активність з боку рейдерів і призводить до частого застосування основних інструментів ворожого захоплення. На практиці до них відносять: викуп акцій компанії, викуп/створення зобов’язань компанії, одержання керівних посад компанії, приватизаційні процеси [1].

За даними опитування «Центру дослідження корпоративних відносин» 80 % респондентів відмічають, що на збільшення кількості рейдерських замахів впливає нестабільна політична ситуація в країні.

Головними негативними наслідками рейдерства в Україні є: дестабілізація роботи вітчизняних підприємств; руйнування трудових колективів та соціальні конфлікти; формування несприятливого інвестиційного клімату держави; сповільнення темпів промислового розвитку країни.

Отже, за таких обставин виникає необхідність захисту власної компанії. На практиці відома ціла система заходів, які застосовують з метою запобігання небажаним угодам. Так, виділяють наступні види захисту від небажаного поглинання:

1)     до публічного оголошення про намір поглинути компанію (табл. 1);

2)     після публічного оголошення про намір поглинути компанію (табл. 2).

 

Таблиця 1. Види захисту від небажаного поглинання

до публічного оголошення про намір поглинути компанію

Назва засобу

Пояснення

Внесення змін у статут компанії

-       ротація ради директорів;

-        переважна більшість. Затвердження угоди злиття переважною більшістю акціонерів;

-       справедлива ціна

Зміна місця реєстрації компанії

обирається те місце для реєстрації де можна простіше здійснити – відповідні виправлення до статуту і полегшити власний судовий захист

«Отруйна пігулка»

застосовуються для зменшення своєї привабливості для потенційного загарбника

Випуск акцій з вищими правами голосу

поширення звичайних акцій нового класу з більш високими правами

 

Таблиця 2. Види захисту від небажаного поглинання

після оголошення про намір поглинути компанію

Назва засобу

Пояснення

Захист Пекмена

Контрнапад на акції загарбника

Злиття з «білим рицарем»

Об’єднання з дружньою компанією

«Зелена броня»

Пропозиція про викуп компанією своїх акцій за ціною, що перевищує ринкову

Реструктуризація активів / зобов’язань

Купівля активів, що не сподобаються загарбнику / випуск акцій для дружньої третьої сторони

 

Висновки . Сьогодні в Україні через прогалини у законодавстві, низький рівень корпоративної культури, корумпованість державних органів недружні поглинання стають поширеним явищем, що негативно впливає на рівень фінансової безпеки підприємств. І хоча у розвинених країнах світу цей вид трансформації власності є дієвим інструментом впливу на неефективні підприємства, в Україні ж він залишається здебільшого методом перерозподілу власності та особистих інтересів. Це ставить під загрозу не тільки приватний бізнес, але й економіку країни загалом, оскільки під негативним впливом опиняється реальний сектор економіки, який тісно пов'язаний з питаннями зайнятості, соціальної політики, стабільності податкової системи, формуванням бюджету.

Таким чином, перерозподіл власності внаслідок справедливої конкуренції є позитивним явищем в економіці, але у вигляді рейдерства – знищує її ефективність.

 

Список використаних джерел:

1.              Шевченко І. Л. Рейдерство: основні схеми здійснення та способи захисту / І. Л. Шевченко // Економічний простір. – 2008. – №13 / – С. 69–76.

2.              Краснодемська З. Вакцина проти рейдерства / З. Краснодемська // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 лют.

3.              Страна должна знать своих героев: крупнейшие рейдеры Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.podrobnosti.ua/economy/other/2007/03/29/ 410668.html

4.              Семчук О. В. Економічні аспекти поглинання акціонерних товариств. Рейдерське поглинання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Семчук, Р. В. Скрипник. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/ Economics/48208.doc.htm

5.              Коментарі центру досліджень корпоративних відносин: Рейдерство в Україні: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.advisers.ru/file/advisers/rejdery_Ukraina.pdf