X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

К. е. н. Василик Н. М., Ляхов Ю. Ю.

Луцький національний технічний університет, Україна

ІННОВАЦІЙНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В РОБОТІ МУЗЕЇВ

Інноваційні Мультимедійні технології в роботі музею

Сучасний музей все ширше використовує у своїй експозиційній та виставковій діяльності інноваційні комп’ютерні технології. Мультимедійні комп’ютерні системи можна розглядати як сучасний рівень подачі інформації відвідувачу. Вони забезпечують швидкий і зручний пошук інформації, надання великого її обсягу, можливість одночасної подачі різних типів інформації, показ матеріалів що ніколи не експонувались. Сучасні технології, забезпечують "занурення" відвідувача в ідею виставки, пояснюють концепцію експозиції, сприяють знайомству відвідувача не лише із колекціями одного музейного закладу, а й з матеріалами , що зберігаються в інших музеях [2, с. 71].

Що може дати мультимедіа музею в його роботі не з «віртуальним», а реальним відвідувачем, що прийшов в музей на реальну експозицію або виставку?

Мультимедіа забезпечує:

– свободу вибору для відвідувача ( інтерактивність );

– з алучення відвідувача в гру , активну участь у виставці;

– показ явищ і процесів , які важко спостерігати в реальному житті;

– о рієнтацію в музейному просторі.

Нажаль, в Україні, на сьогодні, використанням сучасних мультимедійних систем можуть похвалитись лише невелика кількість музеїв, розміщених переважно в столиці та інших великих містах. Більшість провінційних музейних закладів використовують мультимедійні комп’ютерні системи ще не достатньо широко. В більшості випадків справа обмежується лише інтерактивною дошкою та кількома іншими не надто інноваційними технічними засобами [1, с. 84].

Волинський краєзнавчий музей в цьому плані не є виключенням. Використання сучасних технологій у головному музейному осередку Волинської області обмежується демонстрацією відео та слайд-шоу на інтерактивній дошці та записом співу птахів в експозиції відділу природи. Таке відставання у впровадженні сучасних мультимедійних систем пояснюється недостатнім фінансування галузі культури у нашій країні. Музейні заклади, зазвичай, просто не мають коштів на закупівлю та встановлення нових, як правило, не дешевих, технічних засобів. Проте, хоч і повільно але все більше українських музеїв починають використовувати у своїй експозиційній та освітній діяльності новітні технології. Саме тому на даному етапі, це питання є досить актуальним як для всієї галузі музейної справи так і для Волинського краєзнавчого музею зокрема.

Мультимедійні комп’ютерні системи можуть мати різні форми. Це і інтерактивні кіоски на тимчасовій виставці , і спеціальні інформаційні зони , інтегровані в музейну комп'ютерну мережу , що дають можливість відвідувачу працювати з мультимедійними базами даних різних колекцій , і мультимедійні інсталяції , повністю інтегровані у виставковий простір , і музейні гіди , що дозволяють орієнтуватися в музеї , а також рольові ігри або симуляційні установки [3, с. 85].

До прикладу в експозиції та тематичних виставках Волинського краєзнавчого музею можна було б за досить помірні кошти впровадити такі інновації, як:

-        поруч із опудалом тварини транслювати відеофільм в котрому б демонструвалось як веде себе дана тварина у дикій природі;

-        поруч із опудалом птаха програвати запис його співу;

-        біля музичного інструменту транслювати його звучання;

-        в експозиції відділу новітньої історії демонструвати документальні відеозаписи часів Другої світової війни;

-        демонструвати на моніторі роботу представленої в експозиції техніки (віялка, гончарний круг).

Існують і більш дорогі та технічно складніші мультимедійні технології, до прикладу: демонстрація геологічної структури Землі, зміни поверхні планети в різні періоди, робота вугільної шахти і т. п. [5, с. 52].

Розробка комп'ютерної графіки і технологій віртуальної реальності дають можливість музеям викликати ефективні чуттєві відчуття. Ці відчуття включають високу ступінь взаємодії експонатів і відвідувача, вони є тими емоційними зачіпками, котрі підвищують глядацький інтерес і занурюють відвідувача в експозицію [1, с. 83].

Однак при використанні мультимедійних технологій не треба забувати і про традиційні форми роботи з відвідувачем . Бажано щоб процес впровадження мультимедійних систем був частиною більш масштабної роботи з оновлення всієї експозиції.

Розробка ефективної освітньої мультимедійної системи для відвідувачів вимагає ретельної взаємодії спеціалістів різних профілів: музейних працівників, мистецтвознавців, соціологів, комп’ютерних фахівців. Використання інноваційної мультимедійної технології в музеї має бути викликано не тим що це модно і сучасно, а тим, що це найбільш адекватно відповідає виставковій та освітній місії музею [4, с. 60].

Таким чином, на сьогоднішній день, в епоху стрімкого прогресу і розвитку технологій, використання інновацій стає справжньою необхідністю для тих музейних закладів, котрі намагаються успішно конкурувати з іншими культурно-дозвіллєвими та науково-дослідними центрами, залучати відвідувачів та успішно розвиватись.

 

Список використаних джерел:

1.       Дукельський В. Ю. Віртуальний проект у просторі музею / В. Ю. Дукельский , А. В. Лебедєв // Довідник керівника установ культури. – 2008. – № 1. – С. 83–84.

2.       Знаменський А. В. Модернізація музейної діяльності / А. В. Знаменський // Довідник керівника установи культури. – 2003. – № 10. – С. 71.

3.       Калініна Л. Л. Інформаційний простір музею / Л. Л. Калініна, І. В. Пролєткін , М. Є. Шпак. – 2006. – № 12. – С. 85.

4.       Кокоріна Є. А. Інформатизація музеїв / Є. А. Кокоріна // Довідник керівника установ культури. – 2006. – № 5. – С. 60.

5.       Лєбєдєв А. В. Віртуальні експонати: Сучасні засоби відображення інформації в музейній експозиції / А. В. Лєбєдєв // Довідник керівника установи культури. – 2006. – № 7. – С. 52.