«Альянс наук: ученый – ученому» (27-28 марта 2014 года)

Чебрукова Г. С.

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ

ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

 

Якісне функціонування фінансово-кредитної системи передбачає аналіз структури податкових надходжень. Структури податкових надходжень по Луганській області наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1. Структура податкових надходжень Луганської області

Податкові надходження

2008

2009

2010

2011

2012

Податок з доходів фізичних осіб

81,114

80,428

81,548

80,459

78,166

Податок на прибуток підприємств

0,490

0,459

0,339

0,339

0,377

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

2,305

2,226

2,267

0,321

0,052

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

 

 

0,144

0,290

Збір за використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

0,015

0,009

0,014

0,024

0,028

Збір за спеціальне використання води

 

 

 

0,857

0,937

Платежі за користування надрами

0,296

0,214

0,072

1,133

1,460

Плата за землю

9,359

11,036

10,666

9,854

10,571

Податок на промисел

0,010

0,010

0,010

 

 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

0,000

0,000

0,000

 

 

Плата за державну реєстрацію суб ’ єктів підприємницької діяльності

0,043

0,033

0,032

 

 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності

0,001

0,001

0,001

 

 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

1,017

1,036

0,966

 

 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

1,267

0,542

0,388

 

 

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)

0,028

0,029

0,026

0,045

0,047

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

1,369

1,411

1,213

0,041

0,004

 

Збір за місця для паркування транспортних засобів

 

 

 

0,024

0,006

 

Туристичний збір

 

 

 

0,003

0,005

 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

 

 

0,505

0,510

 

Податки, не віднесені до інших категорій

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Фіксований сільськогосподарський податок

0,194

0,192

0,159

0,133

0,125

 

Єдиний податок

2,491

2,374

2,300

2,097

4,381

 

Екологічний податок

 

 

 

3,332

2,870

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

0,690

0,171

 

Всього

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Джерело: [1].

 

Вагоме місце займає податок з доходів фізичних осіб, який складав у 2008 р. 81,1 %; у 2012 р. – 78,2 %. Відстежується тенденція до зниження питомої ваги цього податку у структурі податкових надходжень (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зміни питомої ваги податку з доходів фізичних осіб

у структурі податкових надходжень (%)

 

Другим істотним джерелом податкових надходжень є плата за землю. Питома вага цього податку складала у 2008 році 9,36 %; у 2012 р. – 10,57 %. Даний податок має тенденцію до збільшення питомої ваги у структурі податкових надходжень (рис. 2). Питома вага єдиного податку у структурі податкових надходжень складала у 2008 році 2,49 %; протягом 2009 – 2011 рр. знижувалась до 2,09 %, а за 2012 рік досягла 4,4 % (рис. 3).

Рис. 2. Динаміка зміни питомої ваги плати за землю у структурі податкових надходжень

 

Рис. 3. Зміна питомої ваги єдиного податку у структурі податкових надходжень (%)

 

Аналіз структури доходів місцевих бюджетів Луганської області свідчить про наявність змін, які пов’язані із зниженням питомої ваги власних надходжень та зростанням питомої ваги офіційних трансфертів. У структурі податкових надходжень значну питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб, який мав тенденціє до зниження. За п’ять років (2008 – 2012 рр.) питома вага цього податку зменшилась близько на 7 % (з 45,5 % у 2008 р. до 38,5 % у 2012 р.), що є досить негативним фактом. Тому важливим напрямом щодо збільшення податку з доходів фізичних осіб є забезпечення зростання зайнятості, підвищення заробітної плати, детінізація виплат заробітної плати, створення нових робочих місць.

 

Список використаних джерел :

1.              Статистична інформація Головного управління статистики у Луганській області [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://www.lugastat.lg.ua/ statinform . htm