«Альянс наук: ученый – ученому» (27-28 марта 2014 года)

Дзюбіна К. О., Харачко Н. Б.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ УТИЛІЗАЦІЙНОГО ЗБОРУ

 

Сучасний стан екологічної складової розвитку промисловості вимагає удосконалення процесів утилізації та рециклінгу відходів. Необхідність приділення уваги процесам утилізації підтверджується також економічними чинниками. Процеси екологізації соціально-економічних систем пов’язані з додатковими витратами підприємств та потребують організаційних змін, додаткового документообігу (договорів, податкових накладних), а відтак мають бути про стимульовані з боку держави.

Одним з інструментів тарифного регулювання екологічного розвитку промисловості з боку держави на сучасному етапі в Україні стало введення утилізаційного збору (УЗ), тобто плати за утилізацію товару. УЗ може включатися в вартість товару, стягуватися окремо при продажу або перед утилізацією . Основне призначення УЗ забезпечити ефективну утилізацію транспортних засобів. Утилізація транспортних засобів – комплекс робіт з приймання, зберігання, перевезення, демонтажу та розбирання транспортних засобів на складові частини та елементи, та сортування з метою подальшої їх утилізації відповідно до вимог законодавства про відходи .

З 1 вересня 2013 р. в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм». Даний закон є доповненням Закону України [1] та регламентує встановлення на імпортерів та вітчизняних виробників транспортних засобів відповідного податку – УЗ.

Досвід введення УЗ з метою підтримки власного автопрому та захисту довкілля має Росія. У 2012 р. там було введено УЗ на автомобілі, якій сплачується при імпорті нових і старих машин. Вітчизняні виробники звільнені від сплати та надають гарантії безпечної утилізації транспортного засобу в майбутньому. Про те, за рік існування УЗ в Росії не було збудованого жодних нових потужностей з утилізації авто. Крім того, таке нововведення викликало хвилю обурень з боку країн Європейського Союзу, щодо дискримінації європейських автовиробників [2].

Відповідно до прийнятого Закону, платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є особи, які: ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з   УКТ ЗЕД ) в митному режимі імпорту; здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України; придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку [3].

Об’єктом та базою оподаткування податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є: транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту; транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України; транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку ; кузов для транспортного засобу товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД , що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України .

Згідно із Законом, базові ставки УЗ для легкових автомобілів складатимуть 5,5 тис. грн, а для автобусів, вантажно-пасажирських і вантажних автомобілів або спецтехніки – 11 тис. грн. Кінцевий розмір збору розраховуватиметься за відповідними коефіцієнтами. Розмір податку на нові легкові автомобілі становитиме від 4,73 до 30,2 тис. грн, на вживані – від 9,46 до 60,5 тис. грн, залежно від об’єму двигуна. Обсяг податку на решту видів транспортних засобів складатиме від 8,8 до 14,74 тис. грн для нових та від 17,6 до 29,4 тис. грн для вживаних, залежно від їх маси.

Такі нововведення мали би сприяти розвитку вітчизняних автовиробників та збільшити обсяги продажу шляхом захисту внутрішнього ринку від іноземного виробника. Українські виробники звільнятимуться від сплати УЗ в разі інвестування коштів у будівництво центрів з утилізації транспортних засобів. Відповідно, їх продукція не дорожчатиме та стане більш привабливою для покупця в порівнянні з імпортними транспортними засобами.

Однак у думках зацікавлених осіб існує багато розбіжностей, щодо доцільності такого збору. У СОТ, для прикладу, українську владу звинуватили у порушенні правил організації, членом якої є Україна. Водночас, Євросоюз наполягає на скасуванні даного податку, що є одним із критеріїв для підписання зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію [4] .

В свою чергу автомобільні імпортери прогнозують дефіцит окремих моделей автомобілів, оскільки стане невигідно їх завозити. Генеральний директор «Ніссан Мотор Україна» А. Нестеренко вважає, що введення цього збору буде мати негативні наслідки для авторинку, ціни на автомобілі піднімуться, а сам ринок очікує незначне зниження. Українські виробники автомобілів до кінця 2013 р. почали показувати перші позитивні результати. Згідно з даними асоціації «Укравтопром», в листопаді 2013 р. зростання виробництва становило 1,9 % (до 5,8 тис. од) в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Як повідомляється, падіння виробництва за 11 місяців все ще значне – близько 40 % (за результатами I кварталу цей показник становив 63 %) [ 5 ].

У імпортерів у січні – листопаді 2013 р. відбувся спад. Серед автовиробників «топ-10» продажі впали на 16,7 % (до 15,7 тис. од.) у Hyundai, 18,4 % (до 11,4 тис. од.), 15,7 % (до 11,1 тис. од.), 4 % (до 10 тис. од.) та 14,3 % (до 9,5 тис. од.) у Kia, Volkswagen, Nissan та Renault відповідно.

За даними Мінпромполітики, вітчизняними виробниками задекларовано обсяг виробництва на 2014 р. на рівні 110–120 тис. автомобілів. Українські підприємства змогли збільшити частку на локальному ринку майже удвічі порівняно з першими місяцями року (з 16 % до 30 %) [5].

Основними негативними наслідками введення УЗ в Україні є: зростання вартості автомобілів; зниження обсягів продажів на авторинку України; зростання попиту на вживані автомобілі; погіршення відносин з Євросоюзом, що може призвести до небажаних економічних і політичних наслідків.

Аналізуючи розроблене законодавство, економічну і політичну ситуацію в Україні та позиції вітчизняних автовиробників, можна стверджувати про неоднозначність ефективності введення УЗ. Незначні позитивні зрушення у обсягах продажу вітчизняних автомобілів є тимчасовим явищем. Головною причиною цього є невідповідна якість українських автомобілів, неспроможність їх конкурувати за якісними та ціновими характеристиками з продукцією іноземних автовиробників. Беручи до уваги рівень середньої заробітної плати в Україні та аналізуючи структуру вітчизняного попиту на автомобілі, можна стверджувати, що більшість автомобілів купуються в кредит. Відповідно споживач відає перевагу імпортним авто. Наслідком введення УЗ в 2013 р. стало також зростання попиту на вживані машини, які вже пройшли реєстрацію. Продажі вживаних авто в 2013 р. зросли в порівнянні з 2012 р. на 60 %. За підсумками 2013 р. обсяг автопродажів в Україні не досягнув навіть показника 2012 р. ( падіння склало 5–6 %) [6].

Введення УЗ відповідно до затверджених ставок та процедур стягування не принесе суттєвої користі споживачам. В свою чергу вітчизняні автовиробники мають можливість тимчасового збільшення обсягів продажу, що аж ніяк не вирішить проблему розвитку національного автовиробника. Головною проблемою наших автовиробників є відсутність інноваційного потенціалу, новітніх технологій. А вирішенням її є створення в Україні сприятливого інвестиційного клімату, який на даний час бажає очікувати кращого.

 

Список використаних джерел:

1.              Проект Закону «Про утилізацію транспортних засобів» № 0936 від 12.12.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45120

2.              Мукан В. Експерт: «Утилізаційний збір – це ще одне спецмито. Просто зветься інакше» [Електронний ресурс] / В. Мукан // Інформаційний портал «Gazeta.ua» від 08.08.13 р. – Режим доступу: http://www.gazeta.ua/articles/business/_ekspert-utilizacijnij-zbir-ce-sche-odne-specmito-prosto-zvetsya-inakshe/510602

3.              Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм» № 422-7 від 04.07.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-18

4.              Юзич М. Утилізаційний збір: хто відчує «покращання»? / М. Юзич // Газета «День». – 2013. № 158. – 05 верес. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/utilizaciyniy-zbir-hto-vidchuie-pokrashchannya

5.              Український автопром відвойовує ринок у імпортерів [Електронний ресурс] // Економічна правда. – 2013. – 25 груд. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2013/12/25/411809/

6.              Подвійний удар: як спецмита й утилізаційний збір впливають на авторинок [Електронний ресурс] / Офіційний сайт радіостанції «Голос столиці» від 04.11.2013. – Режим доступу: http://www.newsradio.com.ua/2013_11_04/Podv-jnij-udar-jak-specmita-j-util-zac-jnij-zb-r-vplivajut-na-avtorinok/