«Альянс наук: ученый – ученому» (27-28 марта 2014 года)

Капацина А. О.

Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

ПРОГРАМА КОУЧИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРІВ

 

В умовах докорінної перебудови всіх сторін життя суспільства, утвердження Української держави на міжнародному рівні надзвичайно гостро виступає проблема професіоналізму в усіх сферах буття. Нова система господарювання зацікавлена у формуванні особистості, здатної діяти демократичними методами, реагувати адекватно на критику, об`єктивно оцінювати себе та інших. Саме тому професійно зрілі особистості, які б характеризувалися високорозвиненими функціональними, комунікативними, управлінськими, корпоративними та іншими компетенціями , вкрай необхідні сьогодні в сфері менеджменту [1; 6].

Для нашого дослідження ми створили інтегративну модель компетенцій , яку графічно можна зобразити наступним чином (рис. 1).

 

Рис. 1. Інтегративна модель компетенцій

 

Як свідчать данні публікацій та досліджень, ефективним методом професійного росту і вдосконалення компетенцій менеджерів комерційних організацій сьогодні є коучинг [2–7]. Коучинг – це метод консультування, направлений на швидке, ефективне та економічне досягнення бізнес-результатів. Інструментом коучингу є питання. Під час сесій коуч і менеджер ставлять певну професійну мету. Коуч задає відкриті питання, а менеджер, відповідаючи, усвідомлює процес і намічає кроки до швидкого та економічного досягнення результату.

Щоб досягнути ефекту, потрібно провести щонайменше десять коуч-сесій . На кожну сесію оголошується одна тема. Коуч ставить питання менеджеру за моделлю ««GROW» [7, с. 67]. Коуч та менеджер разом намічають конкретні дії для досягнення мети з календарними строками їх реалізації. Так відбувається довготривала взаємодія коуча і менеджера, поки не буде досягнуто бажаний результат.

В нашому експериментальному дослідженні ми застосували наведену нижче програму розвитку компетенцій за допомогою коучингу .

 

Таблиця 1. Програма коучингу для розвитку професійних компетенцій менеджерів

Зміст коуч-сесії

Результат

1.         Вступна сесія. Знайомство з менеджером. Представлення результатів оцінки методом 360 ˚. Розробка плану подальшого розвитку компетенцій

Усвідомлення менеджером поточного стану розвитку своїх професійних компетенцій .

Планування власного професійного розвитку на найближчі три місяці

2.         Вдосконалення комунікативних компетенцій ( коуч-модель «GROW»)

Розроблювання менеджером і коучем плану розвитку наступних комунікативних компетенцій :

1)       комунікабельність;

2)       вміння сприймати критику;

3)       клієнт-орієнтація;

4)       вміння переробляти інформацію.

Реалізація запланованого з щотижневим звітом коучеві про виконання

3.     Розвиток корпоративних компетенцій ( коуч-модель «GROW»)

Розробка менеджером і коучем програми розвитку корпоративних компетенцій :

1)       старанність та дисциплінованість;

2)       лояльність до компанії-роботодавця;

3)       допомога колегам по роботі;

4)       ставлення до роботи.

Реалізація запланованого з щотижневим звітом коучеві про виконання

4.       Вдосконалення управлінських компетенцій ( коуч-модель «GROW»)

Створення менеджером і коучем плану розвитку управлінських компетенцій :

1)       самостійність;

2)       цілеспрямованість і рішучість;

3)       здатність вирішувати складні багатокрокові завдання;

4)       вміння налагоджувати ділові стосунки.

Реалізація запланованого з щотижневим звітом коучеві про виконання

5.     Розвиток функціональних компетенцій ( коуч-модель «GROW»)

Розробка менеджером і коучем програми розвитку функціональних компетенцій :

1)       вміння планувати роботу;

2)       економічні знання;

3)       знання комерції та фінансування;

4)       професійні знання.

Реалізація запланованого з щотижневим звітом коучеві про виконання

6.   Підведення проміжних підсумків

Усвідомлення менеджером поточного стану свого професійного росту.

Додатковий інструмент розвитку: спостереження за більш ефективними співробітниками свого відділу і аналіз їх діяльності

7.   Робота з побоюваннями і «внутрішніми саботажниками » клієнта

Усвідомлення менеджером власних побоювань та спротиву професійному зростанню.

Розробка плану мінімізації страхів та спротиву.

Реалізація запланованого з щотижневим звітом коучеві про виконання

8.         Отримання зворотнього зв ’ язку за моделлю « Д-Е-БР » («Дії – ефект – бажаний результат») .

Зворотній зв ’ язок із невдачі ( коуч-модель « АВС-техніка »)

Отримання і усвідомлення менеджером зворотнього зв’язку.

Розробка плану подолання поточних труднощів і невдач.

Реалізація запланованого з щотижневим звітом коучеві про виконання

9.         Аналіз поточних труднощів менеджера

Отримання і усвідомлення менеджером зворотнього зв’язку.

Розробка плану подолання поточних труднощів і невдач. Конкретизація дій.

Реалізація запланованого з щотижневим звітом коучеві про виконання

10.     Підведення підсумків

Оцінка професійних компетенцій менеджера методом 360˚. Аналіз результатів.

Досягнення домовленості про подальше коуч-консультування за потребою менеджера

 

Як свідчить аналіз оцінки персоналу методом 360˚, після проведення занять коучингом переважна більшість менеджерів покращила свої компетенції.

 

Таблиця 2. Результати оцінки менеджерів методом 360˚ до та після занять коучингом

Компетенції

До коучингу

(середнє арифметичне)

Після коучингу

(середнє арифметичне)

1.                    

Корпоративні компетенції

2,4

4

2.                    

Комунікативні компетенції

3

5,6

3.                    

Управлінські компетенції

3,4

4,8

4.                    

Функціональні компетенції

4

6,2

 

3,2

5,15

 

Отже, сьогодні в менеджменті існує нагальна потреба в фахівцях з високорозвиненими професійними компетенціями . Одним з найбільш ефективних методів вдосконалення компетенції є метод коучингу . Після спеціально розробленої програми занять коучингом у менеджерів було виявлено поліпшення професійних компетенцій .

 

Список використаних джерел :

1.              Бирли У. Оценка 360 градусов . Стратегии , тактики и техники для воспитания лидеров / У. Бирли , Т. Козуб. – М.: Эксмо , 2009. – 45 с.

2.              Дауни М. Эффективный коучинг / М. Дауни – М.: Добрая книга, 2008. – 288 с.

3.              Огнев А. Организационное консультирование в стиле коучинг / А. Огнев . – СПб .: Речь , 2004. – 192 с.

4.              Рыбкин И. В. Системно-интегративный коучинг : концепты , технологии , программы / И. В. Рыбкин , Э. О. Падар . – М.: Институт общегуманитарных исследований , 2009. – 448 с.

5.              Стак Э. Коучинг на предприятии / Э. Стак . – М.: Институт консультирования и системних решений , 2006. – 205 с.

6.              Страдвик Л. Центры оценки и развития . Тренинг наблюдателей . Сборник упражнений для обучения наблюдателей , ролевых игроков и экспертов / Л. Страдвик ; пер. с англ. – М.: HIPPO, 2003. – 270 с.

7.              Уитмор Д. Коучинг высокой эффективности / Д. Уитмор . – М.: Международная академия корпоративного управления и бизнеса , 2005. – 168 с.