Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

Власенко Є. Ю.

Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ

 

Одна із головних причин збільшення розміру золотовалютних резервів України є необхідність впливу на курс національної валюти України. Такий вплив можна здійснити за рахунок стабілізації чинників за допомогою яких він формується. Одними із основних чинників за рахунок яких формується курс національної валюти України є розмір золотовалютних резервів і сальдо експортно-імпортних відносин. Це може здійснюватися шляхом збільшення експорту та зменшення імпорту. Для досягнення вагомого результату такі дії повинні відбуватися одночасно. Одним із перспективних шляхів збільшення експорту та зменшення імпорту є використання вільних коштів золотовалютних резервів України, а саме вкладення цих коштів у національне виробництво.

Збільшення експорту можна досягти за рахунок:

– збільшення виробництва продукції, яка експортується;

– збільшення переліку країн імпортерів;

– зменшення ціни товарів та послуг, що імпортуються;

– залучення коштів у національне виробництво.

Одним із основних напрямків збільшення експорту, для стабілізації курсу національної валюти України, є збільшення виробництва готової продукції, яка експортується. Таке збільшення можна досягти за рахунок вкладення вільних коштів золотовалютних резервів у виробництво продукції, яка має попит у інших країнах.

Основні напрямки зменшення імпорту продукції та послуг для України є збільшення обсягу виробництва продукції, яка імпортується при можливості покращення якості, або створення вітчизняних аналогів окремо для кожного з видів імпортованого товару. Як наслідок відмова від іноземної продукції і перехід на вітчизняні аналоги, дасть змогу зменшити ціни на товари та послуги. Значного збільшення імпорту за рахунок вкладання коштів золотовалютних резервів досягти не можливо. Перспективним є вкладання коштів ЗВР у виробництво продукції яка експортується.

На сучасному етапі розвитку економіки України необхідним є прийняття точних та обґрунтованих рішень, прийняття яких є неможливим без застосування та впровадження сучасних засобів обробки інформації, які будуть спрямовані на аналіз, оцінку та прогнозування діяльності Національного банку України у частині управління золотовалютними резервами. Вирішити дану проблему можна за рахунок використання методів оптимізації. Необхідно створити модель, яка буде спрямована на максимізацію прибутку золотовалютних резервів та дасть можливість прогнозувати основні фактори, що впливають на його величину.

Сутність цієї моделі полягаю у вкладанні коштів золотовалютних резервів у виробництво продукції що експортується та експортні послуги України. Етапи впровадження оптимізаційної моделі в економіку України:

1) визначення суми коштів, які входять до складу золотовалютних резервів, які можна використати для даної моделі;

2) визначення галузей експорту в які слід вкласти кошти;

3) в изначення розміру інвестицій в кожну галузь національного виробництва України на основі проаналізованих даних:

– визначення прибутковості кожної галузі для розрахунку окупності інвестицій;

– визначення мінімальної та максимально можливої суми вкладень в кожну галузь;

– визначення періоду окупності інвестицій та їх повернення;

4) визначення ризиків по кожній галузі;

5) розробка моделі повернення коштів до складу золотовалютних резервів та визначення відсотку прибутковості цих коштів для збільшення золотовалютних резервів.

Оптимізаційна модель при її використанні за 2–3 роки призведе до збільшення обсягів залучення коштів золотовалютних резервів які будуть використовуватися у національному виробництві. Як наслідок таких дій є:

1) збільшення обсягів ЗВР України;

2) збільшення обсягів експорту України;

3) підтримка національного виробництва;

4) стабілізація курсу національної валюти України.

Отже, вище зазначені дані свідчать, що модель оптимізації золотовалютних резервів України є актуальною і потребує подальшого дослідження та розгляду варіантів її застосування на практиці в економіці України. Вплив на валютний курс при використанні моделі оптимізації є позитивний, адже збільшуються золотовалютні резерви, за рахунок яких НБУ проводитиме валютні інтервенції та збільшується підтримка національної валюти шляхом продажу готової продукції за кордон та надання послуг.