Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

К. е. н. Завадських Г. М.

Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

У сучасних умовах розвитку сильні конкурентні позиції регіону стають найважливішим фактором сталого розвитку регіональної соціально-економічної сфери. Однак, наявність лише конкурентних переваг не може збільшувати рівень конкурентоспроможності, для цього регіон повинен володіти конкурентним потенціалом для випередження суперників у досягненні поставлених економічних цілей та займати стабільну конкурентну позицію, що являє собою реальні можливості, які досягаються за допомогою реалізації конкурентних переваг.

Фундаментальна теорія конкурентної переваги фірми створена М. Портером. Питання використання конкурентної позиції в стратегічному плануванні відображені в роботах І. Ансоффа , П. Дракера , Б. Карлоф , У. Кігана , Т. Пітерса , А. Стрікленд , А. Томпсона , Р. Уотермена . Одна з найбільш істотних для практики і найменш вивчених у теорії проблем стратегічного планування є виявлення та посилення конкурентних переваг регіону.

Запорізька область сьогодні – це безцінна перлина, сформована віхами історії. славетне козацтво, велетень ДніпроГЕС , один з головних центрів бурхливого розвитку економічного, технологічного й інтелектуального потенціалу незалежної України. Даровані природою ресурсні цінності налічують на території області понад 20 видів корисних копалин, геологічними фахівцями розвідано 131 родовище.

Область є постачальником на внутрішній та зовнішній ринки залізної руди, каоліну, вогнетривкої глини, формувальних пісків, будівельних й облицювальних каменів. Достатньо і всебічно розвинена транспортна інфраструктура регіону, складовими якої є низка стратегічних трас. Економічний потенціал області сьогодні – це понад 380 провідних промислових підприємств. Запорізький край є провідним центром вітчизняного авіаційного двигунобудування , виробництва трансформаторів та іншої високотехнологічної продукції, яка є фірмовим брендом, маркою світового класу якості та надійності.

Соціально-економічний розвиток будь-якої країни залежить від добробуту її регіонів, тому особливого значення набуває справа подальшого поглиблення та інтенсифікації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва Запорізької області з розвинутими країнами світу саме на міжрегіональному рівні. На сьогодні сформований результативний імідж Запорізької області розглядається як цінний ресурс для подальшого всебічного розвитку регіону. Цей ресурс складається з багатьох елементів, які у дієвому симбіозі являють собою ті конкурентні переваги Запорізької області, які дозволяють їй обійняти провідні позиції серед інших областей України у процесі залучення інвестицій. За даними Всесвітнього економічного форуму 2010 року на основі опитування керівників бізнесу були узагальнені чинники , що негативно впливають на умови ведення бізнесу в області (табл. 1).

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика вагомості факторів,

що впливають на розвиток бізнесу в Запорізькій області та Україні, %

Фактори негативного впливу на умови ведення бізнесу

  Запорізька область

Україна

Нестабільність політики

19

17

Податкова політика

14

14

Корупція

12

10

Неефективність держдепартаменту

10

5

Доступ до фінансування

8

9

Нестабільність уряду

8

10

Інфляція

7

10

Податкові ставки

6

8

Нерозвинена інфраструктура

4

3

Злочинність і крадіжки

3

2

Низька кваліфікація робочої сили

3

3

Валютне регулювання

3

4

Обмежувальне трудове законодавство

2

2

Нерозвинена трудова етика

1

1

Погане здоров’я населення

0

1

 

За даними Держкомстату протягом 2012 року в економіку Запорізької області іноземними інвесторами вкладено 179,8 млн дол. США прямих інвестицій, що майже у п’ять разів більше, ніж у 2011 році. Загальний обсяг іноземних інвестицій, що надійшли в область з початку інвестування, становить 1144,2 млн дол. США (станом на початок 2013 року), що на 15,9 % більше обсягів інвестицій на початок 2012 року. За підсумками 2012 року Запорізька область посідає 11 місце по залученню прямих іноземних інвестицій, і також 11 місце – за обсягом прямих іноземних інвестицій на душу населення. Серед країн-лідерів, які інвестували в регіон, є країни ЄС, з яких залучено 911,7 млн дол. США інвестицій (79,7 % загального обсягу акціонерного капіталу). Також у економіку регіону інвестували країни СНД – 10,8 млн дол. (0,9 %), інші країни світу – 221,7 млн дол. (19,4 %).

Під час презентації звіту про конкурентоспроможність України і її регіонів, підготовленого в рамках партнерського проекту Фонду «Ефективне управління» і Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), було наголошено, що Запорізька область займає друге місце після Києва в рейтингу конкурентоспроможності 15 регіонів України і 64-е місце серед 134 країн в рейтингу глобальної конкурентоспроможності, поступаючись Хорватії і Угорщині, але випереджаючи Туреччину і Бразилію.

На основі проведеного аналізу можна виділити наступні конкурентні переваги Запорізької області: гарні показники розвитку фінансових ринків, бізнесу та інноваційного потенціалу; найбільша незалежність судової влади; найефективніший, у порівнянні з іншими регіонами, ринок праці ; високий рівень підготовки кадрів і якість шкіл менеджменту ; найвищий рівень відповідальності компаній . Пріоритетними галузями для інвестування в області є сільське господарство, наукова та науково-технічна діяльність, промислове виробництво та альтернативна енергетика. Конкурентними галузями регіону є металургійний машинобудівний та енергетичний комплекси де виробляється 24 % загального обсягу сталі, 57,3 % загального випуску легкових автомобілів, 29,5 % високовольтної електричної апаратури, 25,4 % електроенергії в Україні.