К.е.н. Самборська О. Ю.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Характер і масштаби трансформаційних змін економіки України та її регіонів, обумовлюють необхідність наукового обґрунтування тенденцій їх соціально – економічного розвитку із залученням управлінського потенціалу на його ефективне вирішення. В цьому зв’язку важливим є визначення специфіки структурних зрушень, зокрема в агропромисловому виробництві спеціалізованих на аграрний розвиток регіонів, наукового обґрунтування форм і методів впливу на їх динаміку, що створює додаткові можливості для розширеного відтворення господарств регіонального типу в ринкових умовах.

Загальна посівна площа області до 2012 р. зросла на 0,5% і склала 1621,9 тис. га, господарствами населення - 402,8 тис. га. Найбільшу питому вагу у структурі посівних площ займають зернові та зернобобові культури, 28% - технічні, 10% - кормові, 8% картопля та овоче-баштанні.

За даними усіма категоріями господарства у 2013 році одержано 4843,9 тис. т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, на площі – 871,7 тис. га при урожайності по 55,6 ц за га. Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 4036, 1 тис. т зерна (83 % загального валового збору), господарствами населення – 807,9 тис. т (17%). Урожайність зернових культур у 2013 році склала в сільських господарствах по 56,2 ц з 1 га, у господарствах населення – по 52,7 ц з га.

У 2013 році всіх форм господарювання зібрано 2532,2 тис. т цукрових буряків, при середній урожайності 396 ц з га; кукурудзи на зерно – 2777, 3 тис. т при урожайності 80,4 ц з га; насіння соняшнику - 506,1 тис. т при урожайності 30,4 ц з га; ріпаку - 245,0 тис. т при середній урожайності 26,9 ц з 1 га.

Господарствами усіх категорій накопано 1720,3 тис. т картоплі (по 164 ц з 1 га); овочів зібрано 482,0 тис. т (по 232 ц з 1 га); плодоягідної продукції -275,4 тис. т (по 119,2 ц з 1 га).

Господарствами населення у 2013 році вирощено 99,3% загального урожаю картоплі, 97,9 % - овочі, 44,6% - плодів і ягід, 15,5% цукрових буряків та 5,5 % - соняшнику.

У 2013 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2012р. склав 135,5% у т.ч. в аграрних підприємствах - 207,4%, у господарствах населення - 102,2%.

 

Таблиця 1. Виробництво основних видів тваринницької продукції у 2013 році

Види

продукції

Усі категорії госпо­дарств

2013 р. у %

до 2012 р.

Сільсько­господарські підприємства

2013 р.

2013 р. у %

до 2012 р.

Госпо­дарства

насе­лення

2013 р. у %

до 2012 р.

Частка господарств населення у загальному виробництві,

%

М'ясо (реалізація ху­доби та птиці у живій вазі), тис. т

254,5

206,9

198,9

305,9

55,6

95,9

21,8

47,2

Молоко, тис. т

856,6

101,1

168,0

102,2

688,6

100,8

80,4

80,6

Яйця, млн. шт.

804,8

99,8

286,4

97,2

518,4

101,3

64,4

63,5

 

У господарствах усіх категорій у 2013 році вироблено 254,5 тис. т м’яса, що у 2,1 рази більше проти 2012 року, з них аграрними підприємствами вироблено 198,9 тис. т (більше у 3,1 рази).

Виробництво м’яса зросло до рівня 2012 р. в аграрних підприємствах 18 районів, найсуттєвіше: в 6,3 рази - Могилів-Подільського та в 0,5 рази - Тростянецького районів.

Загальне виробництво молока проти 2012 року зросло на 1,1 % і склало 856,6 тис. т, у т. ч. в аграрних підприємствах – на 2,2% (168,0 тис. т). Зокрема виробництво молока зросло в сільськогосподарських підприємствах 14 районів, найбільше – Мурованокуриловецького (33,4%), Бершадського (на 14,8%), та Хмільницького (на 13,4%) районів. Найвищі середні надої молока спостерігались у таких районів: Томашпільського, Літинського, Крижопільського.

За розрахунками на 1 січня 2014 р. чисельність поголів’я худоби та птиці характеризувалася такими показниками, що наведені в табл. 2.

 

Таблиця 2. Показники поголів’я худоби та птиці (тис. голів)

 

Всі категорії господарства

В тому числі

2014р.

2014р. до 2013р.

 +,-

сільськогосподар­ські підприємства

господарства населення

2014р.

2014р. до 2013р.

+,-

2014р.

2014р. до 2013р.

+,-

2014р. до 2013р. у %

Велика рогата худоба

345,0

1,6

100,7

-3,4

244,3

5,0

102,1

в т.ч. корови

174,6

1,6

35,7

1,0

138,9

0,6

100,4

Свині

366,3

-11,2

103,4

-11,5

262,9

0,3

100,1

Вівці та кози

42,6

2,0

6,1

-2,0

36,5

4,0

112,3

Птиця

23296,0

9490,5

15319,3

9438,7

7976,7

51,8

100,7

 

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок - у 2013 році зросло загальне поголів’я великої рогатої худоби на 0,5%, у т.ч. корів – на 0,9%, овець і кіз – на 4,9% та птиці – в 1,7% рази, при цьому поголів’я свиней зменшилось на 0,3%.

В сільськогосподарських підприємствах відбулося збільшення чисельності птиці у 2,6 рази, корів – на 3,1%, тоді як чисельність великої рогатої худоби знизилась на 3,3%, свиней – на 10,0% та овець і кіз – на 24,8%.

Проти 1 січня 2013 р. зросла чисельність птиці в сільськогосподарських підприємствах 7 районів, при цьому поголів’я птиці відсутнє у Барському, Гайсинському, Іллінецькому, Козятинському, Липовецькому, Літинському, Теплицькому, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському, Чечельницькому районах.

У 2013 році порівняно з минулим роком знизилось загальне надходження приплоду телят на 0,2 тис. голів (на 0,5%), поросят на 5,3 тис. голів (на 4,4%). Проти 2012 року на сільськогосподарських підприємствах знизився відсоток падежу до обороту стада свиней з 2,6 до 2,4%, великої рогатої худоби – з 0,6 до 0,4; при цьому відсоток падежу до обороту стада овець та кіз залишився на рівні минулого року і склав 1,6%.

Станом на 2014 рік в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 233,6 тис. т кормових одиниць кормів усіх видів, що на 18,3% більше, ніж у 2013 році. У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припало по 7,0 проти 8,5 ц кормових одиниць станом на 1 січня 2013 року.

Раціоналізація розвитку аграрного сектору економіки Вінниччини потребує розробки та запровадження дієвої Стратегії розвитку регіону з урахуванням внутрішніх ресурсних можливостей, дотримання стандартів продукції, примноження інвестиційних можливостей конкурентоспроможних виробництв та державної підтримки занедбаних галузей, зокрема тваринництва.