Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Спецпроект: анализ научных исследований» 2014 год

К. ф. н. Приходько В. С. , Шпанько Т. С.

Харківська державна академія фізичної культури, Україна

ЛІНГВО-КОМУНІКАТИВНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

 

Стисло розглянемо лінгво-комунікативні аспекти іншомовного діалогічного спілкування, які в даний час виступають в якості наукової основи навчання іноземних мов.

Комунікативна спрямованість навчання, що випливає із становища комунікативної лінгвістики, орієнтує, насамперед, на такі види мовленнєвої діяльності, як реальне спілкування у формі діалогу у різних його модифікаціях: від елементарного до розгорнутого. З усіх видів мовленнєвої діяльності безумовним пріоритетом є усна форма в її основному оформленні – діалозі. Як зазначається в науково-методичній літературі, діалогічна мова має план змісту і план вираження, тобто мовні засоби, в яких реалізується зміст висловлювання. Відомо, що мінімальною одиницею діалогу є діалогічна єдність, пара реплік, що належать різним співрозмовникам і утворюють органічне ціле в змістовному структурному відношенні. Тільки в сукупності вони представляють собою закінчене елементарне висловлювання. Інакше кажучи, це дві або більше суміжні репліки, об'єднані семантичні та лексико-граматичні.

Прикладом може послужити наступна діалогічна єдність: Would you like some ice- cream ? Yes I would like some . It is lovely !

Розглянемо лінгвістичні особливості репліціювання , тобто обмін репліками «об'єднаними структурно-функціонально і семантично в діалогічні єдності» (взаємодії мовленнєвих дій різного змісту іншомовного оформлення). Репліка, яка вказується у науково-методичній літературі, – це окремі висловлювання в системі діалогічного мовлення. Із вищезазначеного випливає, що, дійсно, існує набір реплік для того, щоб висловити згоду із співрозмовником або набір реплік для того, щоб дізнатися, як знайти в незнайомому місті ту чи іншу пам'ятку тощо; набір реплік для того, щоб розмовляти з продавцем магазину та інші. У зв'язку з цим надається велике значення відбору розмовних і ситуаційних кліше, які стають тим самим базовим мовним матеріалом при навчанні діалогічному мовленню.

Крім названих вище типів діалогічних одиниць, є стереотипні мовні дії, наприклад, стійкі вирази мовного етикету, такі як вітання, прохання, висловлення подяки і т. п. Прикладом можуть послужити наступні репліки і мовні кліше, які можна використовувати на заняттях.

Мовні кліше – good morning ! afternoon ! evening ! Hello ! How are you ? How do you do ? What time is it now ?

Згідно програмним вимогам у методиці навчання діалогічного мовлення використовуються такі вирази мовних дій, якими повинні оволодіти студенти:

Бажання – to want ; Надія – hope ; Рішення – to decide ; Умова – if ; Невпевненість – it is difficult to say ; Порада, переваги – It is better ; Думка – to think .

Вводяться також додаткові засоби для вираження причини – why ; позитивної оцінки – enjoy , favorite , excellent , splendid ; Схвалення – what a good idea ; Повинності – must to have + Infinitive ; Намір – to be going to ; Можливість-неможливість вчинити дію – саn ; Вимога – you must ; Порада – you must ; Дозвіл, заборона -may, must not ; Запрошення – let us ; Прохання – will you ..? Please + Infinitive , спонукальне речення; Підтвердження, впевненість, згода – of course , all right , fine , that is right ; Незгода – Oh no . That is not right , wrong ; Захоплення, радість, обурення, невдоволення– окличні речення; Несхвалення – That is bad ; Радість – glad , hарру , окличні речення; Жалість – I am sorry ; Вибачення – I am sorry ; Пояснення причини – because ; Пропозиція про допомогу – What can I do for you ? Відмова – am sorry I cannot ; Представлення, знайомство, вдячність, привітання, прощання, привітання – похвала – That is good . Good ; Попередження – I think ; З'ясування аналогічної інформації – What about ... Позитивну оцінку – To like , to love , nice , good , fine , beautiful , wonderful , well , pleasure ; Негативну оцінку – bad ; Оцінка ситуації, яка викликає труднощі – difficult .

Далі перелік мовних дій розширюється: Порівняння – порівняльна ступінь прикметника; Порада, перевага – It is better ; Думка – to think .

Вводяться також додаткові засоби для вираження причини – that is why ; Позитивної оцінки – enjoy , favorite , excellent , splendid ; Схвалення – what a good idea ; Повинності – must to have + Infinitive .

Таким чином, як свідчить науково-методична література, за кількістю мовних реплік діалогічної єдності пропонується класифікація за двочленними, трьохчленними і багаточленними репліками.