Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Скібенко А. К. * , д. е. н. Семенча І. Є. **

* ПАТ « Актабанк », м. Дніпропетровськ, Україна;

** Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З   ПЛАСТИКОВИМИ   КАРТКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

 

В час фінансово-економічної кризи дуже важливо гарантувати безпеку розрахунків за платіжними картками, операції з якими з кожним роком стають все популярнішими формами фінансових розрахунків фізичних осіб.

Питаннями щодо операцій з пластиковими картками займались, зокрема В. І. Міщенко, В. І. Харченко, М. І. Савлук , М. Ф. Пуховкіна , В. Кравець, М. С. Вертузаев та ін. У роботах цих авторів розглянуто сучасний стан ринку пластикових карток в Україні, його динаміка і проблеми, які виникають внаслідок розповсюдження.

Розвиток електронних та мобільних платежів, на думку [1, с. 11], відрізняється між різними ринками, оскільки законодавчі, економічні, технологічні та соціальні особливості країни впливають на рівень інновацій в цій сфері, а також готовність та здатність користувачів застосовувати такі методи оплати. Особливого загострення питання набуває у періоди економічної та політичної кризи.

Якщо проаналізувати динаміку розвитку безготівкових платежів на фінансовому ринку України за останні роки (табл. 1), то можна стверджувати, що такий вид платежів стрімко поширюється серед населення.

Аналогічну тенденцію можливо поспостерігати і щодо діяльності ПАТ «АКТАБАНК», який позиціонує себе на ринку як сучасний клієнторієнтований банк, що прагне успіху та довіри клієнтів (табл. 2).

Але, не зважаючи на визначену позитивну динаміку, експертами відмічається нерівномірність розповсюдження платіжних інструментів по території країни [3] . Основними причинами вважаємо соціальні ознаки, оскільки багато питань виникає з розвитком інфраструктури обслуговування, наприклад, встановленням платіжних терміналів саме в сільській місцевості та невеликих населених пунктах. Крім того, так само стрімко ростуть випадки шахрайства, пов’язані з технічними та технологічними особливостями таких інструментів платежу.

 

Таблиця 1.   Основні показники ринку пластикових карток в Україні у 2007–2013 рр.

№ з/п

Дані за:

Сума операцій ( млн грн )

Кількість операцій ( млн шт.)

Платіжні картки (тис. шт.)

Безготівкові платежі

Безготівкові платежі

1

2007 рік

8 118

45

41 162

2

2008 рік

16 980

67

38 576

3

2009 рік

18 375

77

29 104

4

2010 рік

29 463

121

29 405

5

2011 рік

46 346

214

34 850

6

2012 рік

91 561

348

33 106

7

2013 рік

159 138

584

35 622

Джерело: [2].

 

Таблиця 2. Кількість платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування у ПАТ «АКТАБАНК» у 2008–2013 рр.

Дані за:

Кількість платіжних карток (в обігу)

Кількість банкоматів

Загальна кількість платіжних терміналів

01.01.2009

2107

2

1

01.01.2010

17837

11

14

01.01.2011

26468

16

89

01.01.2012

47452

34

165

01.01.2013

97016

50

250

01.01.2014

165398

63

322

Джерело: [2].

 

Отже, головним завданням на сучасному етапі бачимо посилення довіри потенційних клієнтів до використання платіжних карток як засобу платежу. В результаті цього зростатиме емісія, яка буде виражатися не тільки кількісно, а й якісно.

В ході дослідження визначили, що на сучасному етапі розвитку карткової індустрії в Україні у більшості банків можуть виникати такі проблеми: поступово втрачається частка ринку через значну конкуренцію між банками; неможливість широкого залучення нових клієнтів; обмеженість рівномірного територіального розвитку інфраструктури на ринку з соціальних, технічних та технологічних причин; обмеженість коштів для забезпечення ефективного функціонування карткових програм банків, особливо в період економічної та політичної кризи; поступове зниження рентабельності карткових операцій; неокупність карткової програми банку у запланований період; проблема ризиків, і, зокрема, шахрайства при проведенні операцій з пластиковими картками тощо.

В результаті запропонований комплекс дій, який буде сприяти успішному вирішенню завдань з оперативного реагування та виявлення шахрайської діяльності з пластиковими картками.

Якщо говорити про мінімізацію втрат банку, то можна виділити наступні основні напрямки щодо забезпечення безпеки: 1) забезпечення фізичної та технологічної безпеки процесу виробництва пластикових карт, процесування транзакцій і процесу авторизації; 2) перевірка персональних даних потенційних власників пластикових карток; 3) забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності з раннього виявлення шахрайських дій з пластиковими картками.

Таким чином, вважаємо, що тільки комплексний підхід до проблеми шахрайства з пластиковими картами, який повинен включати систематичне впровадження заходів у визначених напрямках, а також розробку спеціального уніфікованого законодавства спільно з зарубіжними країнами, врахування міжнародного досвіду, буде сприяти успішному вирішенню завдань з оперативного реагування та виявлення шахрайської діяльності вже на ранніх етапах.

 

Список використаних джерел:

1.              Кравчук В. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання: Аналітичний звіт / В. Кравчук, О. Прем’єрова. – К.: АДЕФ-Україна , 2012. – 60 с.

2.              Загальні показники розвитку ринку платіжних карток в Україні [ Електронний ресурс] / Сайт НБУ. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ category ?cat_id=79219

3.              Яременко Ю. Виклики 2013 року для розвитку ринку платіжних систем [ Електронний ресурс] / Ю. Яременко, В. Єременко // Сайт «НАБУ». –   Режим доступу: http://www.nabu.com.ua/ ukr / press _ centr / news /46684/