Доновська Д. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

 

На українському ринку телекомунікаційних послуг компанія ПАТ «Укртелеком» є монополістом сегменту фіксованого телефонного зв’язку, а також є конкурентоспроможним постачальником інших видів телекомунікаційних послуг [1].

На своєму сайті компанія відзвітувала про результати 2015 року за ключовими показниками діяльності (табл. 1) [2].

 

Таблиця 1. Ключові показники діяльності ПАТ «Укртелеком», млн грн

Q1 2015

Q2

2015

Q3 2015

Q4

2015

Результати

2015

2014

Приріст

1667

1646

1691

1769

Дохід

6773

6190

9%

-166

307

352

-48

Чистий прибуток

445

430

3,4%

Кількість абонентів, млн абон.

7509

7368

7202

6543

Абонентська база, телефонія

6543

7450

-12,2%

1622

1631

1631

1626

Абонентська база, інтернет

1626

1604

1,4%

34

45

56

66

Абонентська база, IPTV

66

19.1

242,9%

 

Із даних у таблиці можна побачити, що у 2015 році компанія отримала дохід у розмірі 6,77 млрд грн, що перевищує розмір доходу попереднього року на 9% або на 583 млн грн, а чистий прибуток – на 3,4%. Під час проведення презентації, генеральний директор ПАТ «Укртелеком» Юрій Курмаз, заявив, що капітальні витрати були завищені згідно стратегічним цілям підприємства. Компанія акцентувала свою діяльність на зміні операційної моделі, оптимізації бізнес-процесів, на зниженні операційних витрат та на впровадженні нових послуг на ринок [3].

Майже всі показники ємності абонентської бази, окрім сегменту фіксованої телефонії, показали приріст (табл. 1). Відтік абонентів фіксованої телефонії склав 907 млн абонентів, що дорівнює 12,2%. Головною причиною значного відтоку абонентів у компанії називають зміну методів підрахунку абонентської бази – у результаті масового вимушеного переселення зі східних областей України, кількість активних стаціонарних телефонів суттєво зменшилась [3]. Однак, у компанії також наголошують на тому, що тенденція падіння числа абонентів фіксованої телефонії спостерігається по усьому світу і єдине чим можна протистояти цьому – утримувати темпи падіння. Очевидно, що інвестицій у цей напрям телекомунікаційної діяльності не буде, а компанія буде концентрувати зусилля на ринках, що розвиваються.

Абонентська база послуг IPTV у 2015 році зросла на 242,9%(табл.1). Компанія анонсувала про розробки у напрямі надання послуг цифрового інтерактивного телебачення або IPTV ще у 2007 році, а запустила тестовий сервіс IPTV під назвою «ОГО!» у 2011 році. На сьогодні діяльність компанії у напрямі інтерактивного TV є налагодженою і спектр послуг вражає – доступ до понад 120 телеканалів, послуга батьківського контролю, ТВ-пауза та багато іншого [2].

Доходи від телекомунікаційної діяльності компанії складають 90 відсотків всіх доходів, інші 10 – оренда та продаж майна, утилізація застарілого обладнання [2]. Слід розглянути доходи компанії за сегментами ринку телекомунікаційних послуг – споживчим, операторським та обслуговуванні бізнес-структур (рис.1).

 

Рис. 1. Зміни структури  телекомунікаційних доходів ПАТ «Укртелеком» за сегментами ринку у 2014-2015 рр.

 

Доходи за всіма трьома сегментами ринку телекомунікаційних послуг мають позитивну тенденцію. У споживчому сегменті зростання доходів склало 0,93% або 34 млн грн, у операторському сегменті – 10 млн грн або 0,83% та у секторі обслуговування бізнес-структур – 72 млн грн або 6,25%. Отже, у 2015році сектор обслуговування бізнес-структур показав найвищий результат зростання доходу. Незначне підвищення доходів від сектору B2Cпов’язане зі зростанням середнього доходу від стаціонарного телефону з 31,1грн до 34,3грн, а також з поширенням надання послуг IPTV за рахунок введення акційних пропозицій [2].

У бізнес-сегменті зростання доходів стало наслідком розширення пакету корпоративних телекомунікаційних послуг, зокрема за рахунок введення хмарної АТС, приєднання функції інтерактивного телебачення, приєднання оптичного інтернету та оптимізації його швидкості у рамках 100 Мбіт/с, покращення якості обслуговування приватних віртуальних мереж та введення надання послуг інтернет-телефонії [2].

Отже, виходячи з порівняння ключових телекомунікаційних показників ПАТ «Укртелеком», можна спостерігати структурні зміни доходів за сегментами телекомунікаційного ринку. Якщо розглядати діяльність компанії за допомогою матриці БКГ, то очевидно, що у секторі фіксованого телефонного зв’язку підприємство утримує свої позиції по типу «Собаки», а позиції у секторах Інтернет та IPTV–«Дійні корови». Досягнення позитивних тенденцій зміни чистого прибутку вдається лише за рахунок Інтернет та IPTV.

 

Список використаних джерел:

1.       Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/5369/r165_dod_2015-03-24.pdf

2.       Офіційний сайт ПАТ «Укртелеком» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrtelecom.ua

3.       Результаты 2015 года Укртелекома: падение доходов от телефонии компенсируется ростом интернета [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gagadget.com/21262-rezultatyi-2015-goda-ukrtelekoma-padenie-dohodov-ot-telefonii-kompensiruetsya-rostom-interneta