К. психол. н. Крупський О. П., Комарова А. І.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ТО «СУЛТАН ТУР»

 

Розвиток ринку туристичних послуг в Україні передбачає високий ріст конкуренції між його суб’єктами. І одним із важелів, що допомагає туристичним підприємствам тримати свої позиції, залишатись конкурентоспроможними і успішно рухатись уперед є корпоративна культура (КК). Наприклад: розвинена КК допомагає у подоланні кризових ситуацій, формуванні позитивного іміджу компанії і підвищенні рівня продуктивності праці на підприємстві.

Туристичне підприємство «Султан тур» працює на ринку з 2006 року [1]. Входить у трійку лідерів продаж у операторів: Join Up, Anex tour, Tez Tour, Аккорд Тур та інші. Входить до мережі «Агенцій Горящих Путівок» і займає провідні позиції серед конкурентів. Має підпорядковану Київську філію. Здобувши ліцензію тур оператора, «Султан Тур» успішно відкрив такі напрямки операторської роботи як: Грузія, Турція, Україна, Азербайджан, Кіпр, Македонія, Сербія і інші [1].

КК на підприємстві має пріоритетне значення. Адже самі завдяки їй «Султан тур» має чудовий імідж, чесне ім’я, незаплямовану репутацію,  відомість і відрізняється своїм креативним підходом до роботи.

Тож які саме риси свідчать про розвиненість і багатогалузевість корпоративної культури «Султан туру»? Чи насправді саме завдяки їй, підприємство, у нестабільні часи для нашої країни, продовжує успішно розвиватись? Пропонуємо знайти відповіді на ці запитання, проаналізувавши структуру корпоративної культури «Султан туру»:

1) артефакти: агентство має свій логотип, корпоративні кольори і девіз: «не бойся выходить за рамки»;

2) технології: підприємство використовує новітні технології і програми (IP телефонія, CRM-система (u-on travel), нові комп’ютери і телефони, апаратуру для професійної фото і відео зйомки і т. д.);

3) робоче місце: обидва офіси світлі і креативно оформлені. Інфраструктура зручна;

4) стиль спілкування: спілкування проходить у так званій концепції «Open Space»;

5) цінності: у «Султан турі» перш за все цінуються відданість роботі і творчість;

6) мотивація і система заохочень: мотивацією для робітників служать подорожі за рахунок фірми, участь у конференціях і семінарах, бонуси за перевиконання плану продажу та інші дрібні приємності;

7) символи, ритуали і церемонії: у «Султан турі» день народження кожного співробітника відмічається.  На такі свята як: Новій Рік і Хелловін обов’язково влаштовуються пишні вечірки.

Отже, можна сміливо заявити, що КК туристичного підприємства «Султан тур» добре розвинена і розгалужена. Для того, щоб проаналізувати її вплив на діяльність підприємства, скористаємось методикою Д. С. Ліфінцева у роботі [3], пропонує визначити конкретні вимірювані показники ефективності діяльності підприємства (див. табл. 1) [4]. Після їх розрахунку, в залежності від одержаних результатів, кожній складовій присвоюємо певні бали (від 0 до 2), де 2 – max значення, 0 – min значення.

Максимально можлива кількість балів за методикою Ліфінцева становить 7 балів. Загальна сума балів по ТО «Султан тур» – 7. Це означає, що завдяки високому рівню розвитку корпоративної культури на підприємстві, простежується: стабільний розвиток, успішна реалізація організаційних цілей які були поставлені керівництвом, висока якість трудового життя співробітників, інноваційна спрямованість, потужна підтримка обраної стратегії і т д.

Отже, роблячи висновок за даними розрахунками, бачимо, що КК виступає потужним організаційним ресурсом розвитку, інструментом впливу як на внутрішнє (лояльність персоналу, відданість роботі тощо), так і на зовнішнє (лояльність клієнтів, позитивний імідж) середовище організації. Можна сміливо стверджувати, що КК виступає суттєвою конкурентною перевагою ТО «Султан тур».

 

Таблиця 1. Показники впливу корпоративної культури на діяльність ТО «Султан Тур»

Група «стейкхолдерів»

Показник ефективності

Методика розрахунку

Розрахунок

Оцінка

Наймані працівники

Продуктив­ність праці

ПП = В/ЧПРс,де В – виручка, ЧПРс. – середньорічна чисельність працюючих

11 773 287.81/15=784 885

2 бали (Вище середньоринко-вого)

Менеджери

ROS

ROS = ЧП/В,де ЧП – чистий прибуток,В – виручка

3 117 488.28/11 773 287.81*100=26

2 бали (Вище середньоринко-вого)

Партнери

Відсоток штрафів у виручці

Шв = Ш/В,де Ш – сума заплачених штрафів,В – виручка

-

2 бали (Нижче середньоринко-вого)

Суспільство

Участь та перемоги у рейтингах

Участь, призові або високі місця у галузевих, регіональних,міжнародних рейтингах

-

Наявне (1бал)

Загальна кількість балів

7

 

Список використаних джерел:

1.      Офіційний сайт компанії «Султан тур» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hottour.dp.ua

2.      Тімар І. В.  Концептуальні підходи до формування структури іміджу підприємств сфери послуг/  І. В. Тімар.  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. Вип. 9 (1). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 9096.

3.      Ліфінцев Д. С. Методичні основи оцінки впливу корпоративної культури на діяльність організації / Д. С. Ліфінцев  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=635

4.      Фінансовий звіт ТА «Султан Тур» з 01.01.15 по 01.01.16