Осколков В. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

 

Роздрібна торгівля є важливої складовою економіки України. На протязі останніх 5 років близько 40% відсотків створених підприємств вказували свою основну діяльність як торгівлю і більше половини з них обирали саме роздрібну реалізацію товарів. Слід відзначити, що хоча роздрібна торгівля формує лише близько 10% ВВП країни за 2013-2015 роки, не варто недооцінювати її роль у забезпеченні населення товарами, робочими місцями тощо [1].

Розглянемо динаміку розвитку роздрібної торгівлі в Україні. Період 2010-2013 років характеризувався постійним нарощуванням обсягу торгівлі. Щорічне зростання становило 9,2% у 2010 році, 10,5% протягом 2011 року, та близько 11% у 2012 та 2013 роках відповідно. Проте починаючи з 2014 року галузь демонструє негативну динаміку розвитку. Так, у 2014 році роздрібний товарообіг скоротився на 8,6% до попереднього року, сягнувши позначки 903,5 млрд грн. За підсумками 2015 року обороти роздрібної торгівлі скоротились на 18% [1], а за січень-лютий 2016 року падіння складає 1,7% відповідно до аналогічного періоду минулого року [2]. Отже, в галузі є ряд проблем, які потребують негайного вирішення.

Найбільшим ударом по роздрібній торгівлі була девальвація національної валюти. Така ситуація значно вплинула на зниження ділової активності імпортерів, оскільки ціни на їх товари в гривневому еквіваленті підвищилась. Підприємці зараз мають обирати: або зменшувати власну націнку, або торгувати за неконкурентоздатної ціною.

Також слід відзначити зменшення реальних доходів громадян. Така ситуація склалася не лише через зниження курсу національної валюти, але й через такі фактори, як, наприклад, підвищення комунальних тарифів. За даними дослідження ubr.ua більшість пересічних українців скоротили обсяги споживання і купують товари лише за необхідності [3]. Крім того тепер українці прискіпливіше ставляться до якості товарів, вимагають більше супутніх послуг та після продажного сервісу. Негативно на купівельній спроможності громадян позначилось і скорочення споживчого кредитування.

Важливо звернути увагу ще й на такий аспект торгівельної діяльності як інтернет-комерція. Тривалий час цю галузь оминали увагою законодавці, що, по суті, робило таку діяльність нелегальною. Влітку 2014 року в першому читання було прийнято закон «Про електронну комерцію» [3], проте значних покращень він не приніс. Головною проблемою є практична відсутність захисту прав покупців при конфлікті з продавцем, особливо у випадку прямих продажів і надсиланні товарів поштою. Тим не менш багато українців купують в інтернеті, оскільки там можуть запропонувати вигідніші ціни.

Значний вплив на тенденції галузі становлять процеси, що відбуваються в сфері торгівлі продовольчими товарами. Зараз основні гравці ринку, великі мережеві супермаркети мають досить значні збитки та втрачають постачальників. В першу чергу це пов’язано з тим, що розширення мережі і відкриття нових магазинів відбувалось за рахунок залучення кредитних коштів, які зараз необхідно повертати. По-друге, виробники не бажають співпрацювати з великими ретейлерами, оскільки в угодах на поставку продукції ті вимагають попереджати про зміну ціни за 15-30 днів. Зрозуміло, що в умовах нестабільного курсу національної валюти не кожен виробник може собі таке дозволити. Тому йде переорієнтація на невеликі магазини, з невеликими партіями поставки та більшою гнучкістю в ціноутворенні. В роботі ж з мережами постачальники закладають в ціні 5-6 грн «подушки безпеки» на випадок зміни курсу. Так, при курсі 26 грн за 1$ США у відпускній ціні виробника найчастіше використовують курс 31-32 грн за 1$ США [3]. Зрозуміло, що в таких умовах мережеві супермаркети не можуть конкурувати з продовольчими ринками і втрачають споживачів, а іноді вдаються до нечесних методів, домовляючись між собою про рівень цін. В свою чергу торгівля на ринках не завжди легальна, через що держава втрачає на податках.

Отже, можемо зробити ряд наступних висновків. В першу чергу для стабілізації темпів розвитку роздрібної торгівлі необхідно забезпечити стабільну економіку. Тобто, стабільний курс національної валюти та адекватний реаліям рівень заробітної плати. Крім того необхідно вдосконалити законодавство стосовно торгівлі в інтернеті, оскільки ця галузь є дуже перспективною (більше 30% українців регулярно купують в інтернет-магазинах). Важливо також регулювати діяльність великих гравців ринку, аби уникнути монополізації та торгівельних змов. На місцевому рівні важливо приділяти увагу торгівлі на рингах, запобігати стихійній торгівлі. За умови виконання вищенаведених рекомендацій модна очікувати на пожвавлення роздрібної торгівлі у найближчій перспективі.

 

Список використаних джерел:

1. Дані Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

2. Роздрібна торгівля в Україні знизилась на 1,7% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.net.ua/news/1413177-roznichnaya-torgovlya-v-ukraine-snizilas-na-17

3. Важкі часи для супермаркетів: українці кинулися за покупками на ринки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2016/03/31/180219-vazhki-chasy-supermarketiv-ukrayinci-kynulysya-pokupkamy-rynky