Смирнова Т. А., Мельник В. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ

 

На сьогоднішній день у учасників економічної діяльності одним із головних цілей є легальне планування податків, який включає в себе не тільки  бухгалтерський облік і правильне складання звітних балансів, але і законним шляхом звільнитися від надмірного оподаткування, а саме: великих митних тарифів, квот на імпорт та експорт, податків на прибуток. Тому мета власників організації є мінімізація податкових відрахувань .

Одним із методів планування та максимального зменшення оподаткування є офшорний бізнес. Офшорними компаніями користуються великий, середній та дрібний бізнес. Поняття «офшорний бізнес» включає в себе створення та реєстрацію компанії в певній юрисдикції з низьким оподаткуванням при відсутності валютного контролю. Використовується в цілому в банківській справі, торгівлі, будівництві, інвестиційній діяльності, надання транспортних послуг тощо. В основному країни офшорної зони підтримують свою національну економіку за рахунок надходження іноземних інвестицій – податки офшорних компаній. Юрисдикції можуть бути як острівні території (о-в Джерсі, о-в Олдерні, Барбадос, Бермудські о-ви), як європейські території (Андорра, Гібралтар, Монако), так і деякі адміністративно-територіальні угрупування (Углич, Алтай, Калмикія).

Офшорний бізнес посідає передові позиції світової економіки. За оцінкам експертів приблизно 15 тис. компаній реєструються кожного року в Гонконгу, а ще майже 50 тис. – в інших офшорних зонах. Станом на 1 січня 2015 року 40-45 країн у світі є спеціальними офшорними зонами. Незважаючи на те, що їх вклад у світовий ВВП лише1,22 %, приблизно 50-60%  всіх фінансових трансакцій у світі проводяться через офшорні зони [1].

 Основні схеми офшорного бізнесу: Офшорна компанія — посередник у торгівлі; власник дорогого майна;  власник і ліцензіар товарного знака; власник авторських прав; власник банківського рахунку; інвестор; судновласник; виконавець будівельних робіт.

 В Україні офшорний бізнес займає також не останню позицію. Адже за даними «Публічного аудиту», Україна належить до 10 країн, які мають найскладніші податкові системи [2]. Тож, офшорні зони можна розглядати як один із способів полегшення ведення бізнесу і легального зменшення податкового навантаження для резидентів, а також створити привабливі умови для залучення інвесторів. Привабливість саме офшорного механізму для України обумовлена двома факторами: нестабільність фінансових інститутів України та високий ступінь ризику.

 

Таблиця 1. Переваги та недоліки офшорного бізнесу з боку приватної організації

Переваги

Недоліки

1.Сприяння розвитку фінансових ринків

2.Сприяння економічного розвитку країн офшорної зони, шляхом залучення міжнародних інвестицій

3.Мінімізація податкових відрахувань

4.Підвищення конкуренції компаній за рахунок використання гнучких стратегій розвитку.

5.Розширення доступу до кредитів

6.Збільшення обороту фінансових активів у міжнародному масштабі

7.Стабільне фінансове поле

8.Захист від рейдерських атак

9.Ефективне використання бренду

1.Відтік капіталу з країни, де компанія веде свою діяльність

2.Неналежне ведення бухгалтерського обліку та іншої документації

3.Скорочення зайнятого населення в країнах-донорах

4.Погіршення соціального та економічного життя в країнах-донорах

5.Сприяння розвитку «тіньової економіки»

6.Недобросовісна податкова конкуренція та відповідно ухилення вiд оподаткування

 

На сьогоднішній день вести бізнес за допомогою офшорів абсолютно легально. Керуючи бізнесом, вони можуть зберігати свободу встановлюючи свої права і обов’язки на основі договору, що не суперечить законодавству. Тож, використання в своїй діяльності офшорних компаній є законним, за умови чіткого додержання норм господарського, податкового та кримінального права.

Отже, на тепер можливо досить легко зареєструвати офшорне підприємство та управляти ним, не покидаючи країну та не вивчаючи самостійно особливості іноземного законодавства. Одним з найбільш популярних застосувань офшорних компаній, є міжнародна торгівля.  Офшорний бізнес має як переваги, так і недоліки, це залежить від того, з якого боку буде розглядатися дане питання. А отже, не має однозначного впливу на економіку та суспільство. Визначено, що офшорний бізнес займає вагоме місце в економіці України та світі в цілому. Офшорна зона – не тільки засіб для підняття і зміцнення власної економіки, але й один з аспектів успішної інтеграції України в світове господарство. Офшор також є найбільш ефективним механізмом внесення інвестицій в Україну. На думку фахівців, близько 80% інвестицій в Україну внесені українцями через офшорні компанії. А також було визначено, що використання офшорів легально, при дотриманні норм господарського, податкового та кримінального права.

 

Список використаних джерел:

1.       Офшор Трансфер – офшори, банки, схеми [Електронний ресурс]. – М., 2013.  Режим доступу : http://offshore-transfer.ru

2.       ГО "Публічний аудит" [Електронний ресурс]. М., 2013–2015. – Режим доступу : http://publicaudit.com.ua

3.       Пешко А. В. Офшорний бізнес, як складова світової економіки // Держава і регіони. – 2006. – № 3. – С. 233–236.