Солов’янчик А. В.

Київськийhttps://kneu.edu.ua/images/backgrounds/logo.pngнаціональний економічний університетhttps://kneu.edu.ua/images/backgrounds/logo.pngімені Вадима Гетьмана(Україна)

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 

В умовах ринкового середовища приоритетным стало стратегічне управління розвитком підприємства. Будь-який стратегічний аналіз спрямований на визначення фактичного стану речей, виділення цілей подальшого розвитку та шляхів досягнення цих цілей, зважаючи на потенціал підприємства та відповідно його місії.

Щоб краще зрозуміти специфіку ринку, згадаємо його структуру. Основними суб’єктами на будь-якому ринку виступають виробник та споживач. На ринку туристичних послуг виробником є туристичний оператор, який за допомогою своїх партнерів формує туристичний продукт. Туристичний продукт складається з основних послуг: готові пакетні тури, бронювання авіаквитків та готелів, екскурсійні тури, а також додаткових супутніх послуг – страхування, оформлення віз, закордонних паспортів тощо. Споживач – турист, який формує попит на ринку. Ринок туристичних послуг – це складний механізм, на діяльність якого впливає декілька основних рушійних сил, відповідно до моделі п’яти конкурентних сил за Портером – це споживачі, галузеві конкуренти, потенційні конкуренти, постачальники, товари-субститути.  Основну конкурентну силу на ринку туристичних послуг мають покупці, які формують попит. Від їх вибору залежить подальша стратегія діяльності оператора, адже, спираючись на попит, оператори обирають, які туристичні напрямки розвивати, на чому робити акцент.

Серед основних базових стратегій виділяють стратегію лідерства за рахунок економії на витратах, стратегію диференціацію та фокусування, спеціалізації або ж концентрації, але на ринку туристичних послуг лише класичних стратегій може бути недостатньо, рекомендують використовувати маркетингові стратегії, основними видами яких є захисна, наступальна, флангова[1] або як їх називаю ще оборонна, атакуюча, атакуючо-оборонна [2].

При наступальній або атакуючій стратегії підприємство освоює нові напрямки відпочинку. Оборонна або захисна стратегія означає, що оператор концентрується на своїх напрямках, але робить акцент на покращення якості. Флангова стратегія передбачає боротьбу з лідером на тому стратегічному напрямі, де він є слабким або погано захищеним. При атакуючо-оборонній стратегії підприємство нарощує об’єми на традиційних напрямках діяльності, які добре відомі. Аналіз обсягів продажів на ринку туристичних послуг за літній сезон 2015 року (табл. 1) дозволив виділити наступні тенденції.

 

Таблиця 1. Рейтинг туристичних операторів – лідерів продажів за напрямками за період с 1 травня по 31 серпня 2015року [3]

 

Напрямок

Обсяги продажів операторів-лідерів за напрямками, %

1 місце

2 місце

3 місце

Туреччина

AnexTour (40%)

CoralTravel (15%)

TUI, JoinUp, TezTour(на одному рівні  по 12-13%)

Єгипет

AnexTour (43%)

JoinUp (28,5%)

CoralTravel, TezTour, TUI (близько 7% кожен)

Болгарія

TPG (21%)

JoinUp (19,5%)

«Альф» (19%)

Чорногорія

JoinUp (43%)

«Альф» (14,3%)

TPG (12%)

Кіпр

TPG (52%)

«Зевс Тревел» (29,3%)

JoinUp (13,25%)

Греція

MouzenidisTravel (36,4%)

TPG (23,6%)

CoralTravel (14,9%)

Іспанія

AnexTour (47,2%)

JoinUp (10,7%)

CoralTravel (8,2%)

ОАЕ

JoinUp (44,62%)

«Наталі Турс» (20,77%)

CoralTravel (16,92%)

Туніс

«Оазис» (88,61%)

CoralTravel (6,33%)

JoinUp (5,06%)

Шрі-Ланка

JoinUp (75,47%)

CoralTravel (13,21%)

«Альф» (9,43%)

 

Анекс тур – є лідером майже за всіма напрямками, які вони охоплюють, це Єгипет, Туреччина, Іспанія, трохи гірші позиції у Болгарії, адже це новий напрямок для оператора. Таке нарощення ринкової частки спричинено значним демпінгом цін, порівняно з конкурентами, тому виникає питання стійкості та надійності даного оператора. Серед основних операторів, що охоплюють масові напрямки, виділимо ДжойнАп, ТПГ та Корал Тревел, які також обрали стратегію нарощення власних об’ємів, при чому вони не концентруються на 2-3 напрямках, а охоплюють кожен більше 10, що є основним ризиком для них, адже успішно розвиватися за всіма напрямками дуже складно в сучасних умовах. Зараз лідери на ринку обирають стратегію кількості, вони заробляють за рахунок об’ємів, тут дуже важливо не прорахувати.  Такі оператори, як Тез Тур, Пегас, ТУІ обирають стратегію якості, вони не прагнуть вибиватися в лідери за рахунок об’ємів, заробляючи при цьому малий прибуток, вони реалізують менше туристичного продукту, але отримуючи на кожній одиниці більший дохід, тому їх продукт дещо дорожчий від конкурентів, але більш якісний. Є також оператори, що концентрують свою увагу на окремих напрямках, займають середні позиції: Альф – Шрі-Ланка, Грузія, Чорногорія; Оазис – Туніс; МузенидісТревел – Греція, Наталі турс – ОАЕ та Іспанія тощо. Залежно від обраної стратегії  кожен оператор обирає власну політику та тактику поведінки. Якщо оператор планує вигравати за рахунок обсягів продажів, йому слід викупити зарання багато місць на авіа та готелі, щоб отримати кращий тариф і потім запропонувати на ринку кращу ціну та продати якомога більше тур продукту, при цьому це потребує значних вкладень перед сезоном. Проблема полягає у тому, що таку стратегію обирають багато гравців на ринку, починається демпінг цін, щоб подолати конкурентів і оператори недоотримають запланований прибуток. Інші, хто робить акцент на якості продукту, вони викупають менше блок-місць, концентруються на роботі з невеликою кількістю готелів, орієнтуються на продаж меншої кількості тур продукту, але за вищу ціну, при цьому отримуючи більше вигоди від одиниці продажу.  В обох випадках вкрай важливо правильно розрахувати беззбитковий обсяг, спрогнозувати можливі об’єми власних продажів, співставляючи їх з попитом на ринку та потенціалом власних конкурентів.

 

Список використаних джерел:

1.      Забуранна Л. В. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку / Л. В. Забуранна, В. Г. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки. 2012. № 2. С. 6876. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_2_9

2.      Сидоренко І. О. Конкурентоспроможність туристичних підприємств в Україні / І. О. Сидоренко // Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 1. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_1_51

3.      Перший український онлайн-журнал для професіоналів турбізнесу. «Рейтинг по итогам лета-2015».  Режим доступу : http://turprofi.com.ua