Свинаренко Д. В.

Дніпропетровський Національний Університет імені Олеся Гончара (Україна)

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ»

 

У сучасних умовах ефективне функціонування економіки напряму залежить від системи зовнішньоекономічних звязків. Складовою зовнішньоекономічної  діяльності є експортні операції, які на пряму пов’язані зі станом економіки, адже вони відповідають за збільшення національного доходу, за швидкість економічного зростання.

Насамперед, потреба в обґрунтуванні здійснення експортної діяльності є важливою для розробки діючого механізму проведення зовнішньоекономічних зв’язків.

Вивченням розвитку експортних операцій займалися вітчизняні та іноземні автори: М. В. Царюк, О. І. Левченко, Г. В. Дурицька, О. М. Коваленко, Г. М. Дроздова, Є. К. Кобець, Л. Є. Стровський, В. Е. Новицький, Ю. В. Макогон, В. В. Кравцова.

Метою роботи є рекомендації щодо удосконалення механізмів організації експортних операцій на прикладі конкретного підприємства.

За визначенням, механізм – це система, пристрій, що визначають порядок будь-якого виду діяльності або процесу[1]. У значенні повязаному з експортними операціями, механізм – це складова, яка відповідає за її здійснення.

Вивченням розробки механізмів є прагнення зробити їх систематизованими, чітко впорядкованими з метою ефективної організації експортних операцій[2]. 

Однією складовою удосконалення такого механізму є створення на підприємстві окремих підрозділів, які будуть відповідати кожен за свої обов’язки такі, як:

–функціональні підрозділи(торговий, логістика, маркетинг) займаються вивченням відповідних функціональних питань, інформують начальство про умови здійснення зовнішньоторговельної діяльності, займаються наданням кваліфікованих консультацій;

–територіальні підрозділи беруть до уваги всі питання щодо торгівлі  з певними групами країн не зважаючи на товарну номенклатуру;

–галузеві підрозділи займаються тільки питаннями торгівлі якимсь окремим товаром або групою товарів спорідненими за характером.

Важливим, також є питання, щодо ієрархії у цих підрозділах. Тобто, за кожним підрозділом повинен бути закріплений один керівник, який буде відповідальний за діяльність свого підрозділу.

До другої складової можна віднести використання базисних умов постачання, які б зводили затрати експортерів на транспортування товару до мінімуму.

Підприємство ТОВ «ПроскоРесурси» використовує такі базиси поставки, як: FOB, CPT, FAS,DAP.

Найбільш зручні умови для експортера є[3]:

Ex Works (EXW). Франко-завод. Вважається, що обов’язки поставки  продавця виконані, коли товар передається у розпорядження покупця безпосередньо на своїй території. Продавець не несе відповідальність за навантаження товару, за митні платежі, якщо це не передбачено договором. Щодо покупця, то він несе усі ризики та витрати по транспортуванню товару з території продавця до місця призначення;

         Free Along side Ship (FAS). Франко вздовж борту судна. Вважається, що обовязки продавця закінчуються тоді, коли товар знаходиться поблизу бортів судна на причалі або в ліхтерах в зазначеному порту відвантаження. Після цього, покупець відповідальний за всі видатки. Щодо проведення митних очищень та отримань експортних ліцензій, то вони лежить на продавцеві;

         Costand Freight (CFR). Вартість і фрахт. Продавець несе витрати і фрахт, які стосуються доставки товару в зазначений порт призначення. При цьому ризик завдання шкоди товару чи його втрата, та будь-які інші витрати внаслідок подій, що відбуваються після доставки товару на борт судна, передається від продавця покупцеві в момент переходу товару за перила судна в порту відвантаження;

Щодо базису на умовах FOB, то вона є найсприятливішою для покупця, так як з нього знімаються ризики випадкового ушкодження або загибелі товару з хвилини завантаження товару на судно і отримання коносамента, а іноді – з хвилини прийняття товару до завантаження в порту відправлення[4].

Все це ми можемо відмітити на прикладі підприємства ТОВ «Проско Ресурси» таким чином: створення окремих підрозділів, включення до договору умов поставки EXWта CFR, дадуть поштовх до розвитку підприємства.

 

Список використаних джерел:

1.       Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2011. – 654 с.

2.       Вічевич А. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності / А. М. Вічевич. – Львів : Афіша, 2011. – 140 с.

3.       Голубчик А. А. Оператор смешанных перевозок: роль, функции, документы / А. А. Голубчик. – Х. : Международные банковские операции, 2012. – С. 71–83 с.

4.       Статистичні дані експорту товарів [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Режим доступу : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA