Рижик Я. С., к. т. н. Куценко В. Й.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ GPS ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНСЬКИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

За сучасного стану економічного розвитку та просування інформаційних систем та технологій досить широкого розповсюдження набирає впровадження GPS-моніторингу суб’єктами господарювання. Проте GPS-технології застосовуються тільки з метою управління та контролю руху автотранспорту, а застосування для потреб бухгалтерського обліку поки що залишається мало розвиненим. Тож проблеми становлення системи обліку з урахуванням  досягнень науково-технічного прогресу шляхом застосування автоматизації облікових функцій носять актуальний характер у сьогоднішній час.

Сферою застосування систем GPS технологій на українських автотранспортних підприємствах виступає моніторинг транспорту й вантажоперевезень. Так, підприємствам транспортної галузі технології глобального позиціюванням допомагають здійснювати:

− моніторинг транспортних засобів і вантажів у режимах «on-line» і «off-line»;

− контроль відхилення від маршруту й місць роботи;

− контроль відвідування місць розвантаження/завантаження;

− контроль кількості транспорту на лініях, маршрутах; 

− контроль часу виходу/приходу в/з депо; 

− контроль дотримання графіка руху транспорту (визначення часу випередження/запізнення);

− контроль фактичного пробігу;

− контроль витрат палива.

Система глобального позиціонування може використовуватися автотранспортними підприємствами у двох режимах: «On-line» та «Off-line». Розглянемо детальніше принципи роботи кожного з них.

При функціонуванні системи у режимі «On-line» робота GPS- моніторингу здійснюється за схемою, наведеною на рис 1. Згідно з ним транспортний засіб, оснащений бортовим контролером (GPS-приймачем) приймає й обробляє сигнали із супутників, визначаючи параметри руху транспортного засобу: координати (широта, довгота й висота), швидкість і напрямок руху. Ці дані записуються на внутрішню енергонезалежну пам'ять і передаються через GSM та INTERNET канали в сервер – комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який оброблює отриману інформацію, та розподіляє її за різними категоріями, формуючи базу даних.

 

GPS супутник

Транспортний засіб

GSM

 

INTERNET

 

Сервер

 

База даних

 

Бухгалтерський відділ

Аналітичний відділ

Відділ контрою

 

 

 

Диспетчер

 

 

 

 

Рис. 1. Схема роботи GPS-моніторингу на автотранспортних підприємствах в режимі «On-line»

 

Щодо схеми роботи GPS-моніторингу на автотранспортних підприємствах в режимі «Off-line», яка наведена на рис. 2, то умови її функціонування тотожні режиму «On-line», відмінністю є тільки те, що інформація до серверу надходить через радіо модем, який розташований на території підприємства, і який уловлює інформацію з бортового контролера тільки після прибуття транспортного засобу в автопарк. При цьому до бортового контролера приєднуються ємнісної датчики рівня палива. Тобто, відрізок часу коли транспортний засіб виїхав з автопарку і аж до його повернення є не контрольованим. Такий режим функціонування є дешевшим для підприємства, але мало ефективним, адже надає інформацію тільки про витрати  палива та кілометраж, який проїхав транспортний засіб.

 

Транспортний засіб

GPS супутник

 

Модем

 

 

Сервер

 

База даних

 

Бухгалтерський відділ

Аналітичний відділ

Відділ контрою

 

 

 

Диспетчер

 

 

 

 

Рис. 2. Схема роботи GPS-моніторингу на автотранспортних підприємствах в режимі «Off-line»

 

Тобто режим функціонування системи в режимі «On-line» є вигіднішим для підприємства, адже він надає більше інформації, яку в свою чергу доцільно використовувати для цілей бухгалтерського обліку. Так, дана технологія дозволяє відповісти на такі бухгалтерські питання:

− який дійсний час поїздки та реальний розхід палива в кожному конкретному випадку?

− який фактичний кілометраж на кожному рейсі та яка точність його відображення в дорожньому листі?

− яка реальна собівартість кожного конкретного рейсу?

− які штрафні або преміальні інструменти та важелі застосовувати стосовно водія, який їх розмір?

Застосування технології глобального позиціонування дозволяє накопичувати та передавати інформацію про відстань та час перебування автотранспорту в дорозі до облікових дільниць. Знаючи витрачання об’єму палива на 1 кілометр пройденої відстані, можна в повністю автоматичному режимі обліковувати витрачання паливо-мастильних матеріалів [2].

Також застосування GPS-технологій на підприємствах транспортної галузі дає можливість обліковувати точний час роботи водія. Це є досить важливим моментом для тих підприємств, на яких робочий час оплачується погодинно, адже дає змогу точно розрахувати заробітну плату водія, нарахування та вирахування з неї, оплату за понаднормову роботу, а у випадку порушення дисципліни (прогули чи запізнення), дає можливість розрахувати суми штрафів.

 

Список використаних джерел:

1.       Никифоров Е. П. Принципы работы GPS-навигатора [Електронний  ресурс] / Е. П. Никифоров. – Режим доступу : http://fb.ru/article/146619/gps-kak-rabotaet-printsipyi-rabotyi-gps-navigatora

2.       Шендригоренко М. Т. Проблемні питання в організації обліку операцій з паливно-мастильними матеріалами та напрямки їх вирішення [Електронний ресурс] / М. Т. Шендригоренко. Режим доступу : http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1058