Громова К. Ю., к. е. н. Скрипник Н. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

З кожним роком наша  країна все більше виходить на світовий рівень, стає на сходинку вище, і саме це явище вимагає від сучасного підприємства підвищення ефективності виробництва, виготовлення якісної продукції, впровадження новітніх технологій і сучасних прийомів управління персоналом для досягнення більшого прогресу.

Стимулювання праці відіграє важливу роль на підприємстві і є важливим фактором, особливо в сучасному суспільстві, тому, що  на теперішньому етапі розвитку мотивація працівників являється значним елементом, адже для того, щоб вирішити працівнику ряд завдань, які стоять перед ним, повинна бути створена відповідна мотиваційна база, яка здатна буде підштовхувати робітників до якісної і ефективної діяльності.

Багато часу виділено було для розгляду  різних наукових праць щодо методів та прийомів стимулювання праці як вітчизняних так і зарубіжних авторів, а саме: Ф. Герцберга, Д. Мак – Грегора, Ф. Гілбрета, А. Маслоу, А. Врума – в їх працях було розглянута побудова методів щодо підвищення продуктивної діяльності працівників. Також  чимало часу приділили свою увагу вітчизняні науковці щодо вирішення питань мотивації, а саме: Д. Богині, А. Гриненко, О. Баклана, С. Шапіро. Роботи вітчизняних вчених, які були присвячені дослідженню проблемам у сфері формування систем мотивації, а саме: В. П. Москаленка, Д. Ю. Іванова, Д. Попова, М. Дряхлова, так і зарубіжних – Фредеріка Моргенсона, Стефана Гампгрея та ін. [ 1 – 5 ].

Одним із засобів мотивації на будь якому підприємстві є стимулювання. Саме цей показник спонукає працівників до цільової дії та покращення їх роботи. Якщо буде висока якість робочої сили, то певною мірою  буде менша потреба у стимулюванні засобу управління.

Існує чотири фактори оплати: тарифна ставка, додаткова заробітна плата,премія, а також винагорода. Саме за допомогою цих компонентів керівник підприємства може регулювати матеріальну сторону робітників і забезпечувати певний розвиток їх життєвого рівня.

На кожному підприємстві існує ряд принципів, яких потрібно дотримуватись, а саме: у кожного працівника повинно бути матеріальне заохочення, яке супроводжується якістю та ефективністю його роботи; заробітна плата повинна бути завжди нарахована згідно з результатами його виконаної роботи і повинна зростати відносно до рівня продуктивності праці.

Отже, можна зробити такий висновок, що стимулювання персоналу – це, насамперед, спонукання робітників за допомогою матеріального заохочення. На даний період сучасного життя стимулювання працівників відійшло на задній план і розмір заробітної плати та винагороди за виконану роботу стало неважливим для керівництва, але залишилось невід’ємним елементом для працівників. Якщо і надалі послаблювати мотивацію, то це призведе до негативної і неякісної роботи, а ще гірше банкрутство підприємства, адже потрібно пам`ятати – якщо будуть задоволені працівники своєю трудовою діяльністю, своїм матеріальним заохоченням, то і підприємство буде процвітати, а не занепадати.

 

Список використаних джерел:

1.       Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навч. посіб. / А. М. Колот; за заг. ред. І. О. Соломарського. – К. : КНЕУ, 2008. – С.4451.

2.       Бєчвая І. Є. Дні теорії і практики інвестування [Електронний ресурс] : Матерiали навчальної конференції студентiв, аспiрантiв та молодих вчених / І. Є.Бєчвая, О. Ю. Шилова. – Режим доступу : http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2013/iem/bechvaya/library/article1.htm

3.       Васильєва О. Н. Моделі і методи матеріального стимулювання (теорія і практика) / О. Н. Васильєва, С. С. Засканов, Ю. Д. Іванов. – М. : ЛЕНАНД, 2007. – 288 с.

4.       Попов Д. Мотивація керівників / Д. Попов Управління компанією. –2003. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/ hrm/hrm079.html

5.       Дряхлов Н. Системи мотивації персоналу в Західній Європі та США / Н. Дряхлов // [Електронний ресурс].– Режим доступу : //http://www.iteam.ru/publications/human/ section_48/article_465