Холодняк К. В.

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВНЗ

 

В наш час складно знайти підприємство, яке досі не використовує автоматизовані процеси кадрового обліку та розрахунку заробітної плати. Проте, все більше компаній зацікавлені в розширенні спектру завдань для автоматизації у процесі управління персоналом. Важливим фактором при виборі програмного продукту для виконань завдань менеджменту є відповідність сучасним вимогам мобільності, легкості у використанні та ефективності. Тому все більше керівників роблять свій вибір на користь хмарних технологій, що є хедлайнерами ІТ-ринку на сьогоднішній день. Перспективи бурхливого розвитку хмарних сервісів в Україні спонукають уважніше розглянути їх застосування і визначити основні переваги та ризики цих технологій. Архітектура хмарного сервісу є значно лаконічнішим, продуктивнішим і дешевшим рішенням в порівнянні з попередніми рішеннями [1].

Діяльність вищих навчальних закладів повністю залежить від кваліфікації та складу персоналу, що там працює. Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику. Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

Використання автоматизованих засобів управління в роботі кадрової служби значно спрощує виконання поставлених завдань. Частіше за все використовують автоматизовані програмні продукти в менеджменті персоналу для створення звітів і розрахунку затрат та бюджету. Якщо для виконання таких робіт використати хмарні технології, то можна скороти затрати часу і сил, адже кожен учасник має доступ до документу.

Та робота кадрової служби не обмежується вищезазначеними завданнями. А отже і використання інформаційних технологій теж можна розширити.

В першу чергу, можна використати соціальні мережі для пошуку та підбору персоналу. Велика кількість користувачів таких сайтів та швидкість поширення інформації є запорукою достатнього числа претендентів і швидкого підбору потрібних робітників. Щоб зменшити час пошуку претендентів також доцільно проводити співбесіди, або тестування on-line. Такі засоби відбору кандидатів є зручними як шукачам, так і роботодавцеві. Можливо також з допомогою хмарних технологій організувати та налаштувати автоматичний пошук анкет і резюме, підбір претендентів у відповідності до зазначених вимог.

 Важливим фактором ефективності роботи персоналу є його підготовка, навчання або підвищення кваліфікації. Для роботодавців це завдання часто займає багато часу та зусиль, адже потрібно або організувати у себе в організації відповідний департамент, або звертатися до незалежних фахівців у цій сфері. В «хмарі» ж можна розмістити навчальні матеріали (відео уроки, тренінги, лекції, практичні завдання), які будуть доступні для працівників у будь-який зручний для них час. Особливо це актуально для викладачів, адже вони повинні постійно вдосконалювати свої знання та вміння, а проходження on-line підготовки дасть можливість не відриватися від встановленого розкладу. А це, в свою чергу, зручно і студентам, і керівництву ВНЗ.

Хмарні технології є надзвичайно зручним і ефективним інструментом для проведення опитувань, діагностики психологічного клімату в колективі. Гарний керівник знає, що незадоволення підлеглих та невиконання їх очікувань призводить до погіршення якості виконання роботи. Тому інструменти для діагностики психоемоційного настрою будуть актуальними для нього.

Ефективність роботи будь-якої організації залежить від реалізації її стратегій. Однак, на практиці часто існує бар’єр між цілями і реальністю. Він виникає через те, що більшість співробітників не розуміють, як їх щоденні обов’язки та задачі пов’язані з корпоративною місією. Сучасні програмні продукти, розроблені на основі «хмарних» технологій, дають можливість кожному співробітнику відслідковувати свої показники ефективності роботи та розуміти власний внесок для досягнення загальної мети [2].

Використання можливостей хмарних технологій також значно спрощують виконання щоденних задач кадрової служби. Зокрема, дуже зручно: складати розклад роботи педагогів з узгодженням інформації з різних кафедр та інститутів, а також враховувати наявний аудиторний фонд; вести історії по всіх переміщенням персоналу з одного структурного підрозділу в інший і відображати актуальний штатний розклад на будь-яку дату; створювати зразки стандартних наказів і готувати на їх основі фактичні накази; виконувати дії, пов'язані з переміщенням співробітників, прийомом на роботу, звільненням, виведенням за штат, надання відпустки тощо; вести облік інформації про атестації і відпустки співробітників, займані ними посади і переміщення всередині організації, а також вести облік військовозобов'язаних [3].

Хмарні технології лише починають входити в життя сучасного ділового світу, а це означає, що сфери їх використання ще не достатньо досліджено. Широке коло задач, особливо в роботі вищих навчальних закладів, доцільно і потрібно перевести на on-line виконання, щоб наші вузи були на рівні європейських.

 

Список використаних джерел:

1.       Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики : Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1191

2.       Зиновьева О. Тренды развития HRM-технологий 2014 [Електронний ресурс] / О. Зиновьева. – Режим доступу : http://www.hr-portal.ru/article/trendy-razvitiya-hrm-tehnologiy-2014

3.       jПАРУС. Хмарна платформа для управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://j.parus.ua/ua/353