Нагірна М. Я.

Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)

Ключові елементи системи етіологічної діагностики 

експортно-імпортної діяльності підприємств

 

В процесі дослідження будь-якої діагностичної системи економічного спрямування важливе місце відводиться виокремленню базових елементів відповідної діагностичної системи. Так, наприклад, В. В. Лук’янова у своїх дослідженнях до основних елементів системи діагностики функціонування підприємства зараховує вихідну інформаційну базу, діагноз, об’єкт управління тощо [1].

Зважаючи на важливість етіологічної діагностики у процесі управління підприємством та швидкого і влучного реагування на дію нових або зміну дії існуючих факторів, та на пріоритетність експортно-імпортних операцій серед інших видів зовнішньоекономічної діяльності сучасних підприємств виникає необхідність дослідження та виокремлення ключових елементів системи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств.

Виконані наукові дослідження дають змогу зазначити, що система етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств передбачає наявність таких взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих складових елементів, як: основні принципи забезпечення процесу етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності, суб’єкти етіологічних діагностичних процедур  щодо експортно-імпортної діяльності підприємств, які можна класифікувати на зовнішні та внутрішні в залежності від їх приналежності до діяльності підприємства, мета такої діагностики та основні завдання, сформовані у межах мети, технологія здійснення етіологічного діагностування експортно-імпортної діяльності, методи такої діагностики, фактори впливу на експортно-імпортну діяльність, економічні індикатори відображення факторного впливу, об’єкти етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств. Всі ці елементи, взаємодіючи між собою, є основним джерелом у забезпеченні повноцінного та комплексного виконання функціонального навантаження відповідної діагностичної системи та отримання певних результатів від виконаних діагностичних процедур, що націлені на забезпечення прийняття зважених та раціональних управлінських рішень.

Надання важливого значення побудові та впровадженню якісної, науково-обґрунтованої і логічної структури системи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств є важливою ланкою забезпечення процесу здійснення етіологічної діагностики такої діяльності на підприємствах.

 

Список використаних джерел:

1.      Лук’янова В. В. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3. – С. 5258.