К. е. н. Величко О. П.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (Україна)

СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗЕРНОВОМУ КООПЕРАТИВІ

 

Кооперативний елеватор на відміну від комерційного є порівняно складнішим в управлінні взаємодією зі своїми користувачами і економічно менш стійким суб’єктом господарювання. Встановлено, що зерновий кооператив являє собою складну «витягуючу» логістичну систему, у якій плани виробництва незалежних господарств мають будуватися на основі програми завантаження їхнього кооперативного елеватора (вищої ланки ланцюга постачання).

При цьому для зменшення прояву окремих слабких сторін в системі менеджменту багатофункціонального зернового кооперативу варто використовувати ефективні системи координації внутрішньогосподарської діяльності фермерських господарств-членів кооперативу із технологічними можливостями кооперативного елеватора.

Однією з найефективніших систем для реалізації цієї мети може стати логістично організована «витягуюча» (Pull Systems) операційна система Fortschrittzahlen.

Процедура впровадження логістичної системи FZ має здійснюватися щодо окремих процесів в системі ланок ланцюга постачання багатофункціонального зернового обслуговуючого кооперативу (рис. 1).

Отже, концепція Fortschrittzahlen як різновид «витягаючої» системи може діяти починаючи від процесу очищення, сушіння і зберігання вирощеного зерна та іншої продукції на кооперативному елеваторі і закінчуючи процесом закупівлею, зберіганням та постачанням матеріальних ресурсів для виробничого процесу членів кооперативу.

В управлінні бізнес-процесами багатофункціонального зернового кооперативу доцільно використовувати такий різновид «витягуючої» логістичної системи як Fortschrittzahlen. Вона забезпечує ефективну логістичну інтеграцію ланок інформаційних систем в кооперативному ланцюгу постачання.

Подпись: Матеріальний (інформаційний) потік в ланцюгу постачання
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LP - Lean production;  FZ - Fortschrittzahlen-System

Рис. 1. Модель логістичного управління у багатофункціональному зерновому обслуговуючому кооперативі

Джерело: розроблено автором

 

При цьому як фокусна ланка такого ланцюга має розглядатися кооперативний елеватор. З огляду на цілі FZ, як «витягуючої» логістичної системи, цільова функція має бути орієнтована на максимальне завантаження потужностей кооперативного елеватора [1].

 

Список використаних джерел:

1.       Velychko O. (2015) Logistical system Fortschrittzahlen in the management of the supply chain of a multi-functional grain cooperative. Economics and Sociology. Vol. 8. No. 1.  pp. 127-146. Available from Internet : http://www.economics-sociology.eu/files/ ES_Vol8_1_Velychko.pdf