Заячківська О. В., к. е. н. Рябик Г. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Одним з головних факторів розвитку системи управління підприємством є добре сформований колектив з кваліфікованих кадрів та грамотних і здатних керувати процесом у організації управлінців. Але навіть професійно складеним колективом треба вміти керувати та одним з центральних місць в управлінні персоналом є мотивація, оскільки вона є причиною формування поведінки колективу на підприємстві. Керівництво повинно орієнтувати своїх робітників на досягнення цілей підприємства.

За всю історію економічної науки дослідження проблеми мотивації персоналу проводились такими закордонними та вітчизняними вченими як:   А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П.Армстронг, А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман та інші.

Сучасна система управління персоналом говорить проте що людина є головним економічним ресурсом підприємства. Вона займає провідне місце у формуванням прибутків в цілому, у збільшенні конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Досягнення основних цілей залежить від погодженості роботи персоналу, тому мотивація є одним з важливих чинників управління. Долю будь-якого підприємства визначає професійний та правильно організований персонал.

Видатний підприємець Генрі Форд говорив «тільки два стимули примушують працювати людей: спрага заробітної плати і боязнь її втратити» [4]. З цього висловлювання можна зробити висновок що гроші – це один з прямих засобів винагороди  робітників. Мотивацію можна поділити на матеріальну і нематеріальну. Матеріальна мотивація представляє систему фінансових стимулів праці, задачею якої є співвідношення заробітної плати працюючих з кількістю і якістю праці.

В Україні матеріальна мотивація персоналу є особливо проблемною, що зумовлено низьким рівнем доходів підприємств та негативною економічною ситуацією в країні. Це вимагає зосередитись на формуванні нових методів матеріального стимулювання працівників.

На сьогодні в західних фірмах використовується сучасні заходи мотивації персоналу, які заслуговують уваги, зокрема матеріальна подяка: ставка заробітної плати, премії, участь в акціонерному капіталі, медичне обслуговування, страхування, відпочинок за містом, тощо.

Засновник відомої та успішної компанії «Walt Disney Productions» американський художник-мультиплікатор Уолт Дісней розробив одну з кращих систем мотивації персоналу. Він вважав що сучасний керівник має бути майстром створення команди спільників та мати видатні лідерські якості. У його стилі поведінці завжди були присутні обидва види мотивації: позитивна та негативна. Сьогодні справжній менеджер повинен поєднувати в собі два типи особистості: «людина Мрійник» - це керівник, який досить лояльно виражає своє ставлення до підлеглих та «людина Критик», яка досить часто намагається критикувати підлеглих та давати вказівки лише в необхідних ситуаціях[5]. ПроУолта Діснея писали, що він має унікальний стиль керівництв, у якому прагнення до чогось більшого перевищує бажання комерційного успіхy.Такий стиль описаний у науковій літературі та його до сьогодні вивчають сучасні психологи.

Нематеріальна мотивація займає не менш важливу роль у стимулюванні персоналу фірми. Вона направлена на розвиток особистості членів трудового колективу, затвердження успіхів роботи працівника публічно, делегування робітникам управлінських функцій,застосування прозорої системи оцінки і оплати праці,на їх навчання та підвищення кваліфікації, планування кар’єри, оздоровлення робітників та членів їх родин. Як наслідок, нематеріальна мотивація призводить до лояльності колективу підприємства, до зацікавленості у кінцевих результатах діяльності фірми.

В міжнародній практиці застосовуються різноманітні методи мотивації персоналу. Японські методи направлені на зміцнення колективного духу, корпоративної філософії та моралі трудового колективу. Американські, навпаки, спрямовані на заохочення найбільш активних працівників з метою досягнення ними особистого успіху. Виникнення конкуренції між працівниками змушує менш активних наздоганяти лідерів, що, в свою чергу, призводить до зростання економічного добробуту підприємства в цілому.

Можна зробити висновок, що "людський ресурс" грає дуже важливу роль у розвитку та довгостроковому успіху підприємства, тому грамотний підхід до мотивації персоналу дає змогу підвищувати ефективність виробничого процесу та допомагає фірмі досягти її цілі. На сьогодні, види системи мотивації та стимулювання персоналу, що застосовуються в Україні ще мають дуже багато недоліків. В умовах кризи дуже важко зрозуміти якому способу слід приділити більше уваги та чим краще мотивувати своїх працівників. Для ефективного управління людським ресурсом менеджер повинен вивчити та проаналізувати запропоновані стимули з урахуванням їх актуальності для задоволення зростаючих потреб робітника та знайти результативне співвідношення матеріальної та нематеріальної мотивації.

 

Список використаних джерел:

1.       Кредісов А. І. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Г. Панченко, В. А. Кредісов. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. – 556 с.

2.       Как работают японские предприятия: cокр. пер. с англ.; под ред. Я. Мондена, Р. Сибакавы. – М. : Экономика, 2009.

3.       Богиня Д. П. Трудовий менталітет у системі мотивації праці / Д. П. Богиня, М. В. Семикіна. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2010.

4.       Мотивация персонала: кнут или пряник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biznesmen.ru/sovety_biznesmenam/news

5.       Менеджмент : підруч. / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, М. А. Міненко. – К. : Сузір'я, 2007. – 688 с.