Соболєва А. В, к. е. н. Рябик Г. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЛЬ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Багато промислових вітчизняних підприємств будувались в радянські часи. Майже всі вони експлуатують сьогодні виробничі фонди, що мають надто низький рівень гідності. Досить велика частка обладнання, яке застосовується на підприємствах України максимально зношене не тільки фізично, а й морально. Такі засоби виробництва не в змозі задовольнити вибагливі потреби сучасних споживачів, виготовляти продукцію високої якості.  Тому, в впровадження нової техніки, спрямованої на підвищення якості продукції та збільшення виробничих можливостей підприємства, стає головною умовою  процвітання виробництва.  Високорозвинені держави які спрямовують свої пріоритети на технічне переоснащення виробництва, на сьогоднішній день займають перші  місця в світі, а також зазнають економічного процвітання порівняно  зі своїми державами  конкурентами.

Актуальність теми полягає у визначенні сутності реконструкції і технічного переоснащення  виробництва, що втілюють поняття оновлення основних фондів, заміну, відшкодування, показуючи одну і ту ж ціль – введення абсолютно нових засобів праці, більш прогресивних у  технічному і більш вигідних в економічних показниках ефективності, натомість підприємство займається виведенням застарілого обладнання з виробництва. Перевтілення виробництва  на більш розвинене та економічно вигідне, дає можливість керівництву замислюватись над постійною реконструкцією  та модернізацією, тому що це значно заохочує інвесторів вкладати кошти в такі більш розвинуті підприємства. Технічне переоснащення також позитивно впливає на працівників даного підприємства. У них значно покращуються умови праці, а це стає стимулом до роботи і заохочує генерувати нові ідеї стосовно технічного переоснащення виробництва, адже саме робітникам краще відомо що саме треба покращувати і яким питанням саме потрібно приділяти увагу.

Існують різні напрями здійснення технічного переоснащення: модернізація обладнання, впровадження прогресивних технологій, механізація й автоматизація обладнання, докорінна зміна організаційної структури виробництва [1].

Освоєння нових технологій та технічне переоснащення виробничих фондів підприємства, з однієї сторони, впливає на підвищення ефективності діяльності виробництва, планує середньострокові та довгострокові конкурентні переваги, дає можливість випускати продукцію високої якості відповідно до ступеню розвитку технологій, з іншого – має особливе значення для галузі, тому що ті підприємства,  які працюють по новітнім технологіям, сприяють тому, щоб підприємства-конкуренти  наслідували приклад більш високорозвинених підприємств [2].

Матеріально-технічні елементи мають вплив на продуктивність, на ефективність виробництва, а також на конкурентоспроможність продукції та підприємства на ринку конкурентів, потребує систематичного аналізу стану і змін технічного переоснащення виробництва. Підприємство повинно виявляти резерви і шляхи підвищення ефективності роботи  виробництва, а зробити це потрібно за рахунок  введення нової техніки і сучасних технологій. Основною метою аналізу технічного рівня підприємства є рівень освоєння технологій, впровадження  сучасних досягнень  технічного прогресу на підприємствах.

Отже, покращення фінансового стану підприємства неможливе без збільшення інвестування в виробництво, пошуку надійних і стабільних джерел інвестицій у реконструкцію і технічне переоснащення підприємства. Тому що переоснащення виробництва – це крок вперед.

Технічне переобладнання дає можливість підвищити конкурентоспроможність на підприємстві, а тому його роль займає одне з головних завдань на підприємстві. Воно повинно мати лише позитивні наслідки, адже інвестори цікавляться і історією підприємства. Кожен  інвестор повинен чітко розуміти через скільки він отримає перші кошти від даної угоди.

Введення нової техніки дає можливість зменшити ціни і збільшити якість продукції, тим самим збільшує попит на даний товар. Технічне переоснащення робиться з метою економії електроенергії, зменшується час виготовлення продукції, замінна людської праці на машинну, тим самим зменшуються виплати за нещасні випадки на виробництві, знижуються витрати на заробітну плату. Чим більше підприємство зазнає економічного зростання, тим самим збільшується інвестиційна привабливість підприємства.

 

Список використаних джерел:

1.       Задорожний З. В. Економічна сутність інвестицій в умовах ринкової економіки / З. В. Задорожний // Вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2007 – № 7. – С. 99–105.

2.       Ляшенко О. Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переоснащення та її вдосконалення / О. Ляшенко // Банківська справа. – 2007 – № 2. – С. 52–60

3.       Больботенко І. В. Організація заходів технічного переоснащення виробництва в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. В. Больботенко. – Режим доступу : http://eprints.ksame.kharkov.ua/2860