Чіненова Д. М., к. е. н. Кучеренко С. К.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

 

Ефективність та збалансованість сектору ЖКГ, гнучкість його розвитку багато в чому обумовлені не тільки здатністю надавати послуги, але й потенціалом покращення їх якості, зниження собівартості і витрат обмежених природних ресурсів, підвищення точності й швидкості обміну інформацією між постачальниками й споживачами послуг завдяки інформаційним технологіям. Кінцевого споживача цікавить можливість одержувати гарячу воду й опалення регулярно й безперебійно з урахуванням мінливих кліматичних умов, чистота питної води та її безпека для здоров’я людей.

На сучасному етапі для підприємств сфери житлово-комунального господарства України розробка та впровадження сучасних умов якості та їхня сертифікація згідно міжнародним стандартам є актуальна. Це обумовлено, рядом різних факторів  для того аби підвищити рівень конкурентоспроможності організацій, які забезпечують  комунальними послугами, та безпосередню, для того аби постачати більше цих послуг [1].

Необхідність покращення якості житлово-комунальних послуг у сучасних умовах набуває особливої актуальності, оскільки вектор розвитку комунального сектору стає все більше орієнтованим на внутрішні джерела та ресурси розвитку, вдосконалення управління житлово-комунальним господарством на принципах підвищення якості послуг. Через це, вирішення даної проблеми прямо залежить від проведення державою економічної політики й розробки концептуальних і методичних підходів, адекватних вимогам зростання якості комунальних послуг у відповідності до зростання тарифів.

Щодо  поняття якості житлово-комунальних послуг, необхідно зазначити, те що воно є основним інструментом управління об’єктами житлово-комунального господарства. Безумовно в це поняття закладено необхідний склад результатів функціонування  підприємств, що постачають житлово-комунальні послуги. Задля того аби  досягти необхідних економічних й соціальних благ  для успішного життєзабезпечення населення .

При аналізі поняття «якість житлово-комунальних послуг» і сам хід управління якістю наданих послуг, треба  констатувати, що на дотримання необхідної якості надання таких послуг, безумовно вплинуть  три аспекти, а саме: інструкції, стандарти якості послуг, й стандарти якості ISO 9000; а також  – вимоги споживачів задля надання необхідних комунальних послуг, дотримуючись яких надавач комунальних послуг забезпечує належний рівень послуг; та дотримання підприємствами житлово-комунального фонду встановлених засад й принципів  при наданні послуг [2].

Щодо основних проблем державного управління у період реформування ЖКГ, то було впроваджено нові форми управління житлово-комунальним господарством на рівні територіальних громад. При обумовленості системи договірних відносин, зумовлених появою у цій сфері господарюючих суб’єктів.

Згідно Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 р. житлово-комунальні послуги були окреслені, як наслідок господарської діяльності, яка безпосередньо впливає на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил [4].

На сьогоднішній день впроваджена програма, яка закріплена у Законі України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки". Нам відомо, що протягом десяти років проблеми, які пов’язані з роботою та управлінням ЖКГ,  знаходяться  під пильним політичним наглядом, проте хоча б якихось зрушень у цій сфері відбувається мало.

Що стосується Державної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, необхідно  віднести  визначенні принципи, щодо здійснення державної політики, з приводу реформування ЖКГ,  головна задача саме підвищити ефективність надійності його функціонування, здійснити необхідні заходи та забезпечити квітучого розвитку для достатку потреб усього населення в Україні.

У житлово-комунальному господарстві сьогодні повинна відбутися не революція, а еволюція. Тільки ледачий не лає роботу ЖЕКів. А якщо задуматися: яка на сьогоднішній день є альтернатива, куди людям звертатися в разі поломки в квартирі, під'їзді, будинку? ЖЕКи потрібно не розганяти, а укрупнювати.

Вважаємо, що саме реформування ЖКГ необхідне полягати в забезпеченні покращення якості житлово-комунального обслуговування і здійснювати модернізацію та реконструкцію інженерних споруд. Саме такі нововведення добре вплинуть на економіку країни: прискориться діяльність підприємств, значно зменшиться безробіття. Ми маємо надію, що такі зміни виведуть національну економіки із кризи.

 

Список використаних джерел:

1.  Исмаилов Э. А. Повышение эффективности системы управления функционированием жилищно-коммунального хозяйства посредством создания эффективно работающей системы управления качеством / Э. А. Исмаилов // Реконструкція житла: Інформаційні технології. – 2005. – №6. – С. 408–412.

2.  Овсянко А. Управление качеством и стандарты ISO 9000: мыльный пузырь или новая парадигма бизнеса [Электронный ресурс] / А. Овсянко // Ответственность высшего менеджмента. – 2003. – Режим доступа : http://www.klerk.ru

3. Гринько Т. В. Проблеми інноваційного розвитку підприємств сфери послуг / Т. В. Гринько// Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації : матеріали науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 20-21 березня 2014 р.). – Т. 3. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2014. – С. 25–28.

4.  Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 р. № 1875-ІV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.