К. психол. н. Крупський О. П., Литовець А. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

В сучасному світі одне з провідних місць займають інформаційні системи та технології, які сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності виробленої продукції у крупному бізнесі.

Одним із основних завдань інформаційних систем є впровадження потрібної важливої інформації для організації, що дає змогу раціонального ефективного використання і управління всіма її ресурсами, а також створення технічного та інформаційного середовища для управлінської діяльності великих організацій. Таким чином, інформаційне забезпечення дозволяє працівникам підприємства збирати, зберігати, передавати та обробляти отриману інформацію задля підвищення рівня ефективності їх праці і якості виробленої продукції [1].

Зазначимо, що на сьогоднішній день спостерігається достатньо високий динамічний розвиток сучасного виробництва, тому відбувається підвищення вимог до організації служби інформації в системі менеджменту. Найчастіше, менеджер, що використовує систематизовану інформацію, може визначити ефективність організаційно-економічних, соціальних, технічних та екологічних заходів та недоліки у виробництві, щоб у майбутньому змінити програму діяльності організації та вивести її на конкурентоспроможній рівень.

На динамічний розвиток інформаційних систем найсуттєвіше впливають досягнення в галузі інформаційних технологій та комп’ютерної техніки, за допомогою якої можна якнайкраще зберегти, обробити та відтворити потрібну інформацію у всіх сферах суспільного життя

Однією із найвідоміших компаній, що займається інформаційними технологіями, є фірма Apple. Заснований Apple Computer (нині Apple inc.) Стівом Джобсом та Возняком у 1976 році здобув неймовірно велику популярність і згодом став одним із найрозповсюджуваніших персональних комп'ютерів 1970-х і початку 1980-х років. За результатом сьогоднішнього прогнозування, компанія Apple вже в п’ятий раз зайняла першу позицію в рейтингу найдорожчих брендів журналу Forbes. За оцінкою Forbes вартість бренду Apple за 2015 рік виросла на 17% до $145,3 млрд. Конкурентоспроможність продукції цієї компанії займає перші місця з випуску інформаційних технологій всього світу [3].

За допомогою розвитку сучасних інформаційних систем людство створює нові продукти, що задовольняють потреби населення та підвищують економічний розвиток країн в цілому. Так, випуск електромобілів підвищив конкурентоспроможність таких компаній-гігантів, як Ford, Toyota, Nissan та інші. Так, стало відомим, що компанія Ford має на меті збільшити долю таких транспортних засобів до 40%. Для цього Ford Motor Co. до 2020 року зобов’язався інвестувати у виробництво цієї продукції $4,5 млрд [4].

Крім цього, компанія Ford приділяє увагу та інтерес до екологічно чистих машин, за допомогою чого вона розвиває науково-технічну діяльність на ринках Європи та Азії, підвищуючи конкурентоспроможність своєї компаній [5].

Відомо, що німецька компанія випуску автомобілів Porsche Automobil Holding SE вирішила випускати новий швидкий спортивний електромобіль. За допомогою нових технологій працівники намагаються створити машину, що зможе за 3,5 секунди збільшити свою швидкість до 100 км/год. Цей показник випереджає показник електромобіля Model S, випуском якого займається американська компанія Tesla, що на даний момент займає провідні позиції цієї сфери [6].

Отже, на сьогоднішній день бізнес має необхідність використовувати інформаційні системи та технології з ціллю підвищення оперативності й ефективності прийняття рішень. Для того, щоб організація не занепала, менеджер повинен застосовувати новітні інформаційні системи, адже час не стоїть на місці, і кожен день з’являються нові технології. З використанням технологій якісно вироблена продукція підвищує конкурентоспроможність окремих підприємств та великих корпорацій, допомагаючи підвищити їх загальний дохід та попит на продукцію. Таким чином, це надає можливість організаціям збільшити загальний капітал та підвищити їх рівень у рейтингу серед інших підприємств на світовому ринку, і навіть стати лідерами міжнародного рівня.

 

Список використаних джерел:

1.       Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології / О. В. Грицунов. – М. : Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; Х. : ХНАМГ, 2010. – 222 с.

2.       Apple остался лидером рейтинга самых дорогих брендов по версии Forbes [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ru/rbcfreenews/555385a69a79471328f3391f

3.       Ford вложит $4,5 млрд в производство электромобилей до 2020 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ru/rbcfreenews/566a91c69a79471f97e36176

4.       Запланированный размер инвестиций в создание машин станет крупнейшим за пять лет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/rus/news/ford-investiruet-4-5-mlrd-dollarov-proizvodstvo-1450151899.html

5.       Porsche запустит серийное производство электромобилей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hvylya.net/reviews/porsche-zapustit-seriynoe-proizvodstvo-elektromobiley.html