К. е. н. Севастьянов Р. В.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ПОТЕНЦІАЛ КЛАСТЕРНОГО РОЗВИТКУ ПАТ «МОТОР СІЧ»

 

Кластерний розвиток потенціалу підприємства є важливим механізмом підвищення конкурентоздатності підприємств. Кінцеві виробники, постачальники, постачальники послуг, дослідницькі лабораторії, навчальні установи, та інші установи в зазначеній економічній галузі, є важливими рушійними факторами розвитку регіональної економіки.

Метою публікації є аналіз теоретико-методичних засад і практичних аспектів функціонування  кластерів на прикладі ПАТ “Мотор Січ”.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

– розглянути теоретичні аспекти формування кластерів;

– оцінити особливості організації кластеру в умовах ПАТ “Мотор Січ”;

– запропонувати напрями взаємодії досліджуваного підприємства у національному та глобальному кластерах.

Питання використання кластерного підходу у розвитку промислової політики привертає увагу вчених-економістів таких як: Портер М.,  Кизим М., Хаустова В.,  Ниози Ж., Жегу М.  [1-3] та ін. Підприємства авіаційної мають певну організаційну ієрархію, яка складається з трьох рівнів.  На першому рівні знаходяться підприємства що виробляють безпосередньо корпуса літаків та продають їх кінцевому споживачу (наприклад Airbus, Bell Helicopter Textron, Boeing, Bombardier, Embraer and Eurocopter). Другий рівень займають компанії, які виготовляють двигуни (наприклад General Electric, Pratt & Whitney or Rolls-Royce, Motor Sich). На цьому рівні ПАТ «Мотор Січ» має потенційну можливість стати частиною глобального авіакластеру. Тому при розробці стратегії розвитку підприємства важливо поставити за мету таку інтеграцію.

На рис. 1 розглянуто елементи піраміди авіаційного кластера.

Потенційно ПАТ «Мотор Січ» може претендувати на місце у світових авіаційних кластерах з виробництва двигунів. Виробництво авіадвигунів та запчастин до них є однією з трьох важливих складових авіакластерної піраміди [3, с. 8]. На рис. 1 розглянуто взаємодію між підприємствами у складі кластеру.

Рис. 1. Елементи піраміди авіаційного кластера

 

В економічній літературі існує така думка, що важливими синергетичними ефектами кластеру є:

1) ефект перетоку знань;

2) ефект збільшення грошового потоку за рахунок складання грошових потоків компаній, які входять до складу  кластеру;

3) ефект спільного використання інфраструктурних об’єктів;

4) ефект зниження транзакційних витрат.

Загальні підходи регіональних агломерацій технологічних компаній можуть спиратися на різні концепції.  Ці підходи спираються на концепцію «індустріальних районів» (А. Маршал), теорію «полюсів зростання» (Ф. Перру), теорію кластерів та регіональних інноваційних систем. [3, с. 3]

Якщо розглядати ПАТ “Мотор Січ” як національний кластер, то можна виявити такі ознаки:

1) наявність підприємства-лідера, що визначає довгострокову спільну стратегію регіональної економічної системи;

2) територіальна локалізація основної маси суб’єктів господарювання – учасників кластерної системи;

3) стійкість стратегічних міжнародних господарських зв’язків у рамках кластерної системи, включаючи її міжрегіональні та міжнародні зв’язки.

В той же час підприємство ПАТ “Мотор Січ” має потенціал стати частинного глобального транснаціонального авіакластеру.

За умови розширення присутності на ринку авіаперевезень за рахунок злиття або поглинання інших авіакомпаній ПАТ «Мотор Січ» також зможе отримати певний синергетичний ефект. Підприємство може як самостійно розробляти і запроваджувати нові види продукції і нові технології, так і придбавати вже готові розробки.

В даній роботі розглянуто особливості кластерного розвитку потенціалу підприємства та запропоновано шляхи побудови кластерного потенціалу ПАТ «Мотор Січ» в умовах формування глобального авіабудівного кластера.

В сучасних умовах для  ПАТ “Мотор Січ” актуальним є розвиток потенціалу підприємства  та інтеграція у світові глобальні авіаційні кластерні   відносини.

 

Список використаних джерел:

1.       Портер М. Конкуренция / М. Портер ;  пер. с англ.  – М. : Издательский дом «Вильямс». 2005. – 608 с.

2.       Кизим М. О. Український досвід формування кластерних структур [Електронний ресурс] / М. О. Кизим, В. Є.  Хаустова // Проблеми економіки. – 2012. – № 1.– Режим доступу : http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-1_0-pages-3_11.pdf

3.       Jorge Niosi & Majlinda Zhegu “Aerospace Clusters: Local or globalknowledge Spillovers?” [Електронний ресурс] // Industry and Innovation. – March 2005. – Vol. 12. – № 1. – Р. 1–25. – Режим доступу : httpchairetechno.esg.uqam.cauploadfilesrealisationsarticlesniosizhegu.pdf