Шульга К. Р.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА – ЛІДЕРА РИНКУ (за матеріалами ТОВ «DANONE» в Україні»)

 

Продовольчий ринок України один з найголовніших факторів соціального та економічного життя населення. Молочний ринок забезпечує населення продуктами харчування, що виробляються з молока. Суспільство отримує достатню кількість продукції тільки в тому разі, коли ринок молока та молочної продукції має досить непогані показники розвитку. Стан молочного ринку впливає безпосередньо на ринкову інфраструктуру, дієвість ринкових механізмів, показники виробництва, спроможність споживачів платити. Головною проблемою даного ринку є погана якість сировини, що зумовлене доброзичливим ставленням багатьох постачальників. Великі підприємства, на їхню думку, знайшли вихід з цієї ситуації шляхом укладання довгострокових контрактів з виробниками, та надання їм відповідного обладнання та можливої фінансової допомоги за потреби. Сировинна база продукції загалом має розвиток не по всій Україні, а тільки в окремих регіонах, а саме в Полтавській, Київській, Чернігівській, Львівській та Вінницькій областях.

Одним з провідних гравців даного ринку є ТОВ «DANONE» в Україні». Загальна частка молочної продукції України, даного кампанії, станом на 2015 рік становила 43,9 % у грошовому еквіваленті. Обсяг виробництва відбувався на двох заводах, а саме «Данон Дніпро» в місті Херсоні та «Кремез» в Кременчуці, та становив на 2015 рік 130 тон продукції. Тож розглянемо більш детально конкурентоспроможність цього виробника.

Конкурентоспроможність – це, в першу чергу, здатність певного об’єкта або суб’єкта перевершити своїх конкурентів у заданих умовах на ринку. Конкурентоспроможність товару може оцінити тільки сам споживач, зважаючи на свої потреби та повноту його задоволення продукцією. Якщо споживач володіє обмеженими можливостями, він прагне до максимізації ступеня свого загального задоволення.

Конкурентоспроможність підприємства також може оцінити тільки споживач з точки зору його положення на продовольчому ринку (що відомо про підприємство, які воно може дати гарантії, яка його частка ринку, який воно має ступінь довіри у інших споживачів, наявність відгуків про підприємство, наявність відгуків про продукцію). Просування своєї продукції підприємством та відповідна його реклама є головними факторами конкурентній боротьбі за частку ринку. Також досить велику роль в конкурентоспроможності компанії  відіграє наявність у неї своїх брендів.

ТОВ «DANONE» в Україні» має досить велику кількість брендів серед яких є: «Простоквашино», «Растішка», «Маша та Ведмідь», «Активіа», «Актуаль», «Актімель», «Данісімо», «Тьома», «Смішарики» та «Живинка».

ТОВ «DANONE» в Україні» має досить велику кількість конкурентів, але вони конкурують не з самим підприємством, а з його брендами. Враховуючи, що найбільші гравці ринку фактично є мультибрендовими компаніями, оцінку конкурентної позиції та формування напрямів її зміцнення по підприємству доцільно проводити у розрізі видів продукції і брендів. Тому розглянемо конкурентоспроможність компанії на одному з їх брендів, «Простоквашино». Він має досить велику та різноманітну продукцію, жоден конкурент не має такої різноманітності та кількості найменувань продукції. Проте «Простоквашино» все одно вступає в конкуренцію з іншими ТМ, але тільки по певним позиціям. Основними конкурентами є «Галичина», «Слов’яночка», «Яготинське», «President», «Ферма». Цінова політика «Простоквашино» та конкуруючих ТМ майже однакова. Проте бренд «Простоквашино» досить популярний та вже давно знаходиться на молочному ринку, тому він закріпив за собою передові позиції.

Однією з найголовніших переваг ТОВ «DANONE» в Україні» є створена ними своя система постачання сировини та продуктів для виробництва. Основними джерелами постачання сировини для ТОВ «DANONE» в Україні» є створені ними «Сімейні ферми» та «Молочні кооперативи». Таким чином, компанія «DANONE» в Україні» проводить так звану допомогу в аграрну галузь України. Це зумовлено фінансуванням приватних господарств сільськогосподарської діяльності. На сьогоднішній день компанія створила такі умови, що 80 % молока виробляється саме цими «Сімейними фермами» та «Молочними кооперативами», тому це молоко і здається на молокопереробні підприємства та заводи. Така організація головних постачальників молока для виробництва допомагає також людям організувати та поліпшити загальний доступ до ринку збуту.

Таким чином, на відміну від багатьох конкурентів компанія використовує натуральну продукцію для виробництва, використовуючи мінімум допоміжних компонентів, що дозволяє зберігати якість продукції. Виходячи з вище викладеного доходимо висновку, що для збереження позиції на ринку бренду «Простоквашино», ТОВ «DANONE» в Україні» потрібно лише підтримувати «сімейні ферми та молочні кооперативи» та регулярно контролювати якість сировини та виготовленої продукції. Для посилення позиції доцільно запропонувати такі дії: випуск нової продукції, як наприклад, тверді сири, враховуючи, що деякі конкуренти, на відміну від «Простоквашино», випускають даний вид продукції.

Отже, компанія – лідер ринку може зберегти свою позицію на ньому лише в разі постійного удосконалювання свого продукту, формування стійкого попиту на нього, підтримання позитивного іміджу як компанії, так і її продукції у сприйнятті споживачів.

 

Список використаних джерел:

1.       Матеріали інформаційного сайту компанії «Danone» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.danone.ua

2.       Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

3.       Інформаційно-аналітичний портал про молоко та молочне скотарство [Електронний ресурс]. – Режими доступу : http://www.milkua.info