Смирнова Т. А., Грановська Д. Д.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ТА ЯКОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ВИЩОГО РІВНЯ УПРАВЛІННЯ

 

Багато сфер діяльності залежить від менеджера  фірми. Звідси зрозуміло, що для процвітання підприємства необхідний професійний керівник, який має ряд професійних якостей та навичок. Задля визначення найголовніших рис, важливих для сучасного менеджера вищого рівня управління, використовується оцінка його ділових якостей [1].

Менеджери – керівники, які є професіоналами своєї справи в управлінні людьми, відповідальні за результат від зусиль людей, котрі працюють на нього. Нинішні менеджери стикаються з низкою різноманітних ситуацій. Звичайний виконавець працює 60 годин на тиждень, працює задля виконання великого обсягу замовлень за робочий день; також він стикається зі складностями, внаслідок глобалізації; конкуренції; тиску збоку керівництва та інше. Зміни ходу праці, зриви, проблеми ускладнюють ще більше. Робота менеджера є непередбачуваною роботою, вона інколи вимагає креативності, тобто робота менеджера не вкладається в один напрям, а потребує конкретних навичок [2].

Якості менеджера – це стійкі характеристики, що впливають на управлінську діяльність. Це складні в психологічному плані освіти, які залежать від таких  факторів: характеру, структури особистості, її спрямованості, досвіду, здібності, умов діяльності. Талант менеджера визначається психологічними якостями, які є саме професійно важливими. Найважливішим є:  самокритичність; контакт; вибірковість; цілеспрямованість; гнучкість; працездатність; самостійність; дисциплінованість; ініціативність [3].

Взагалі із праць вчених про менеджмент зустрічається ряд вчених, які досліджують менеджерів та їх якості, потенціал яких залежить від того наскільки менеджер вміє передбачити ситуацію, розрахувати результат, щоб уникнути ризики. Найбільш важливою якістю є стійкість в стресовій ситуації. Стійкість до стресів – це здатність боротися з сильними негативними емоціями, які впливають на психічний стан, оскільки робота менеджера відбувається в умовах саме психічного навантаження [4]. Тож, в ринкових умовах, менеджери повинні мати такі навички: вміти планувати, управляти, організовувати працю; вміти і знати, як застосовувати технологію роботи; вміти застосовувати особливості  організації, у якій вони працюють.

Отже, можемо дійти висновку, що менеджер – найважливіша людина в організації, тому що його рішення впливають на весь процес праці, керівник має забезпечити до роботи основну стратегію і тактику, тож він повинен мати всі якості та навичками керівника для того щоб організація працювали ефективно і ,насамперед,  прибутково [5].

 

Список використаних джерел:

1.       Бачинська Ю. П. Особисті чинники успішної діяльності конкурентоспроможного менеджера / Ю. П. Бачинська // Вісник КІБІТ. – 2008. – № 2. – С. 72–74.

2.       Єфімчук Н. І. Культура етикету керівника, наука спілкування / Н. І. Єфімчук // Вісник. – 2009. – С. 59–60.

3.       Пузирьова П. В. Базові підходи до формування принципів і методів управління персоналом підприємства / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 158–162.

4.       Степаненко Н. В. Особливості становлення професійно значущих якостей майбутніх менеджерів / Н.В. Степаненко // Вісник КІБІТ. – 2008. – № 2 – С. 12–14.

5.       Ушенко Н. В. Науково-теоретичні засади якості трудового життя персоналу підприємства / Н. В. Ушенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 219–225.