Усов О. І., Величко Л. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Головною умовою успішного існування сучасного виробництва у теперішніх реаліях ринку є орієнтація на кінцевого споживача. Важливість якості продукції не викликає сумнівів, бо споживач обирає товар з найвищою якістю, а не з більш нижчою ціною. Для виходу на ринок та стабільної фіксації на ньому підприємство має задіяти стратегію менеджменту якості кінцевого продукту. 

Управління якістю – це функція управління бізнес-процесами з виразними   цілями. До цієї категорії  можна віднести укріплення економічної стабільності, вплив на опції якості продукції, вплив виробництва продукції на навколишнє середовище та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Проблема менеджменту якості є міжнародною. Багато спеціалістів з різних країн вкладають в нього щось нове  та покращують минулі надбання.

Насамперед  треба розуміти, що підвищення якості продукції включає в себе багато важливих факторів. Вони можуть залежати один від одного, або діяти самостійно. Всі фактори об’єднано у групи: технічні, організаційні, економічні, суб’єктивні.

Технічні фактори впливають на вирішення інженерних, наукових та новаторських задач.

Організаційні фактори включають в себе відбудування процесу виробництва від самого початку до виходу кінцевого продукту. На ці фактори дуже часто не звертають уваги, бо немає чіткого розуміння наскільки важливий правильно побудований процес виробництва в цілому та які переваги для виробництва він несе.

Економічні фактори є найбільш стимулюючими факторами у процесі виробництва, бо включають в себе заробітну плату та ціну продукції. Також економічні фактори мають контрольно-аналітичні властивості. Вони є найбільш корисними при переході до ринкової економіки.

Суб’єктивні фактори включають в себе роботу з людьми. Наприклад, підбір фахового персоналу. Від суб’єктивних факторів залежить весь процес виробництва, бо кожна людина має знати свою справу у виробництві досконало.

Незважаючи на перераховані фактори, аналіз діяльності підприємств засвідчує, що навіть найякісніша продукція не завжди є конкурентоспроможною. Це пов’язано з тим, що недостатньо уваги приділено маркетинговому сектору підприємства. Ідея нової продукції має бути опрацьована експертами з маркетингу, які зроблять висновки щодо якості  виробленої продукції та ідеї її реалізації.

Маркетинг – це один з методів провадження конкурентної боротьби. Основною метою маркетингу є задоволення суспільної потреби на сьогоднішній день. Але сучасний маркетинг не завжди діє у інтересах кінцевого споживача, бо, перш за все, підприємство має отримувати прибуток в умовах підвищеної конкуренції. Треба також зазначити, що маркетинг виконує одну з найважливіших функцій у виробництві нових товарів, а саме вивчає ринок збуту. Без розуміння потреби споживача, підприємство не буде мати змогу задовольнити всі заявлені ринком потреби.

Менеджмент якості можливий лише у промислових підприємствах, або у підприємствах, що пов’язані з виробленнями продукту споживання. Він тісно пов’язаний з управлінням персоналом. 

Сам менеджмент якості вибудовується на основі стандарту ISO серії 9001 [1] системи менеджменту якості. Цей стандарт включає в себе вимоги до структури  управління бізнесом, а також задоволення потреб клієнтів. Цей стандарт орієнтовано на будь-яку організацію, яка прагне покращити процеси виробництва усередині підприємства. Галузь та розмір підприємства при цьому не мають ніякого значення. Також цей стандарт сумісний з іншими стандартами у менеджменті. При використанні даного стандарту підприємство отримує значні переваги. Перш за все – це зв'язок між всіма робочими процесами на підприємстві. До значних переваг можна віднести також і значне покращення в управлінні ризиками.

Менеджмент якості має важливе значення для розвитку підприємства, особливо в наші дні. При світовій фінансовій кризі на перший план виходить саме якість запропонованого продукту. Звичайно, що досягнення високої якості потребує значних вкладень, але з іншого боку, підприємство отримує можливість закріпитися на ринку та отримувати прибуток на постійній основі. Для успішного закріплення не можна забувати про складову маркетингу. Він відіграє важливу роль не тільки у рекламі продукту, але й визначенні його важливості, доречності, тощо. Підтримка міжнародних стандартів ISO 9001, 9000, 14001, 18001 значно підвищує ефективність менеджменту якості, що доводить досвід міжнародних організацій та підприємств.

 

Список використаних джерел:

1. Кузнєцов М. Ю. Загальне управління якістю : навч. посіб. / М. Ю. Кузнєцов. – Тюмень : Вид-во Тюменського державного університету, 2009. – 350 с.