Марковська І. Ю., Приходько В. Р.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара(Україна)

РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

 

Забезпечення якості життя населення будь-якої країни – одна з головних соціально-економічних задач державної політики. Для сьогодення характерне впровадження сфери послуг на всіх етапах розвитку соціально політичної держави. Один з напрямів підняття рівня життя – є підвищення конкурентоспроможності сфери послуг громадського харчування.

Розглядаючи громадське харчування як сферу послуг погоджуємося, що вона є сферою виробничо-торгівельної діяльності, де виробляють і реалізують продукцію власного виробництва.

Будь-який суб’єкт господарства (у даному разі підприємство громадського харчування) – це організаційна структура, яка є юридичною особою і задовольняє  потреби споживачів [2].

Громадське харчування – це одна із головних галузей соціальної сфери нашої держави. Роль і значення цієї сфери дає можливість оцінювати рівень країни за індексом людського розвитку, індексом глобальної конкурентоспроможності та рівнем якості життя.

При розробці стратегії розвитку будь-якої держави необхідно особливо звернути увагу на структуру підприємств, що задовольняють потреби суспільства. Досвід показує, що підприємства, що вирішують питання внутрішніх потреб (виконання основної місії) зазнають збитків і краху. Це стосується особливо сучасних умов господарювання.

Реалізація механізму побудови імовірної моделі економіки безпосередньо впливає на господарську діяльність вітчизняного підприємства сфери послуг з метою їх переорієнтації вітчизняних на інноваційне та прибуткове підприємство. Це дає змогу приймати грамотні управлінські рішення. Саме орієнтація суб’єктів господарства сфери послуг включає найвищу якість обслуговування, доступність послуг, культуру обслуговування, пріоритет на безпеку.

Одним із основних напрямів для досягнення мети ефективної господарської діяльності сфери послуг – є сервіс. Високоефективна якість обслуговування – це сучасне стратегічне рішення, яке дозволяє конкурувати з іншими фірмами на ринку послуг [1].

Умови вимагають постійного вдосконалення господарської діяльності суб’єкта господарювання у сфері послуг. Вони повинні формувати ці послуги відповідно до потреб ринку і можливостей, ресурсів та витратам. Надання високоякісних послуг дозволяє задовольнити більшу кількість споживачів, збільшити обсяги збуту продукції, збільшити дохід, а, отже, і конкурентоспроможність підприємства.

Крім того, значну роль суб’єктів господарювання(підприємств громадського харчування) полягає як у задоволені потреб (фізіологічних) споживачів, так і у надходженні державного бюджету. На цьому базується соціальний розвиток і добробут населення.

Для ефективного забезпечення якості послуг суб’єктів сфери послуг необхідно виконання як соціальної функції(задоволення фізіологічних, первинних потреб населення у готовій до безпосереднього вживання продукції), так і економічної функції (заклади громадського харчування, що наповнюють державний бюджет, та тим самим беруть участь у створенні ВВП).

За своєю організаційною формою ці суб’єкти господарювання забезпечують достатній рівень зайнятості трудових ресурсів.

Таким чином, суб’єкти господарювання формують сучасний механізм задоволення потреб населення, на відміну від адміністративно-командного, а, на жаль, не на задоволення потреби конкретного споживача.

А сьогодні метою підвищення конкурентоспроможності країни виступають потреби не тільки споживачів в якісному обслуговуванні, а й у формуванні сучасного світогляду на зміни у сфері послуг. підприємства сфери послуг є метою формування якості механізму соціального розвитку держави.

 

Список використаних джерел:

1.       Кучер Л. С. Організація обслуговування громадського харчування : підруч. / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. – М. : ВД «Ділова література», 2002. – 544 с.

2.       Святненко В. Ю. Маркетинг : посіб. / В. Ю. Святненко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – 189 с.