К. е. н. Балук Н. Р. , к.е.н. Басій Н. Ф.

Львівська комерційна академія (Україна)

Маркетингові  інструменти у забезпеченні інноваційного розвитку підприємств на ринку нерухомості

 

Розвиток будь-якого суб’єкта господарювання в сучасних реаліях набуває якісніших ознак за умови використання маркетингових засад. Маркетинг покликаний встановити й підтримувати довготривалі відносини між виробником / продавцем і споживачем. Тривалість таких відносин забезпечує як інноваційний розвиток самого підприємства, так і маркетингова концепція.

В умовах мінливого зовнішнього середовища маркетингове забезпечення діяльності підприємства дозволяє не лише досягати поставлених цілей, але й розвивати його інноваційний потенціал. Дослідженню питань інноваційного розвитку підприємства, маркетингу інновацій та маркетинговому забезпеченню цих процесів присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема Л.В. Балабанової, С.М. Ілляшенка, М.В. Кірносової, С.М. Махнуші, О.Е. Оглобіної, М.Ф. Пермичева, О.А. Палеєвої, Н.В. Ричкової, Н. Халперна, Й. Чена, Н.І. Чухрай, Л.М. Шульгіної та ін., що свідчить про актуальність даної тематики.

 Незважаючи на певні відмінності у визначенні категорійного апарату, більшість вчених одностайні в думці, що застосування маркетингового інструментарію сприяє оптимальній реалізації інноваційного розвитку підприємства завдяки вищому рівню задоволення потреб споживачів. При цьому комерційні нововведення стосуються будь-якої діяльності, яка пов’язана з доведенням товару від виробника до кінцевого споживача [1].

Безперечно, маркетинг інновацій не є тотожним маркетинговому забезпеченню інноваційної діяльності підприємства, оскільки не кожне підприємство здатне розробляти і запроваджувати інновації, нові продукти на основі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Проте багатьом суб’єктам господарювання доступне застосування нових підходів до ціноутворення, збуту та проштовхування існуючих товарів і послуг, за умови їх цілеспрямованості на довгострокові результати на ринку.

Потенціал ринку нерухомості в Україні, за оцінками експертів, досить високий, проте за останні роки інвестиційно непривабливий через низку причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Значний вплив політичних факторів, військові загрози, складна економічна ситуація, фінансова нестабільність, коливання валютних курсів, зростання цін на будівельні матеріали і роботи, зниження купівельної спроможності населення тощо стимулюють підприємства на ринку нерухомості до пошуку нових форм співпраці зі споживачами.

Ринок нерухомості в Україні характеризується низьким попитом в сегменті офісної, складської, готельної та торговельної нерухомості [2]. На фоні зниження прибутковості девелопменту комерційної нерухомості, ринок житлової нерухомості демонструє незначний відсоток росту. Загалом на українському ринку житлової нерухомості у 2014 р. у порівнянні з попереднім періодом на 13,2 % зменшилась загальна площа житла, прийнята в експлуатацію [3]. Така тенденція спостерігалась в усіх областях, окрім Київської, Одеської та Львівської областей.

Обсяги будівництва житлової нерухомості у Львові і області у 2014 р. збільшились на 41,4%, такі ж прогнози на 2015-2016 рр. Попит на житло стабільний, особливо економ-класу. При цьому зводяться також об’єкти і бізнес, і преміум-класу. На регіональному ринку, незважаючи на складні політичні, військові, економічні умови, з’явилось багато нових компаній. На 1 січня 2016 р. тільки у м. Львові, згідно з оцінками аналітиків ринку, на етапі будівництва знаходяться 123 об’єкти житлової нерухомості, які пропонуються 54 забудовниками.

В умовах жорсткої конкуренції за споживача окремі компанії на первинному ринку нерухомості намагаються застосовувати різнопланові маркетингові інструменти для інноваційного розвитку своєї діяльності. До таких заходів можна віднести наступні маркетингові рішення в розрізі основних елементів комплексу маркетингу:

- продукт: будинки, об’єднані в житлові комплекси, оригінальні архітектурні рішення; паркінги; безшумні ліфти, що з’єднують не лише житлові, але й нежитлові поверхи, наприклад, підвальні приміщення; індивідуальне опалення; благоустрій підвищеної комфортності - дитячі майданчики, велодоріжки, паркові зони, стадіони, спортивні майданчики; перепланування, ремонт, облаштування, система «розумний дім» тощо;

- ціна: початковий внесок 10%; розтермінування платежу на період, що може значно перевищувати період будівництва і введення в експлуатацію; кредитування; знижки при повній оплаті; безготівковий розрахунок; відсутність прив’язки розрахунків до коливань валютних курсів; відсутність індексації тощо;

- місце: розташування будинків, житлових комплексів у паркових зонах, зонах підвищеного озеленення; розміщення відділів продажу безпосередньо біля об’єкта будівництва; доставка потенційним покупцям всієї необхідної документації;

- проштовхування: традиційні засоби реклами (корпоративний сайт, телебачення, радіо, преса, рекламні щити, рекламні повідомлення на транспорті та будівлях, листівки, буклети тощо) у поєднанні з інноваційними засобами (шоу-руми; 3Д-візуалізація на сайті; у подарунок кухня, меблеві гарнітури, паливо за кожен оплачений квадратний метр нерухомості, знижки на супутні товари у підприємств-партнерів тощо).

 

Список використаних джерел:

1. Рычкова Н.В. Маркетинговые инновации : учебное пособие / Н.В. Рычкова. – М. : КНОРУС, 2009. – 226 с.

2. Огляд київського ринку нерухомості [Електронний ресурс] // FIRST REALTY BROKERAGE. – Режим доступу : http://frbrokerage.net/images/articles/valuation-department/docs/ua/2015/Q1/property_markets.pdf.

3. Прийняття в експлуатацію житла [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.