Голей Ю. М., Колеченко Д. О.

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара м. Дніпропетровськ (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У ПОРІВНЯННІ З ТРАДИЦІЙНИМ МАРКЕТИНГОМ

 

Підґрунтям для зародження та розвитку нового напрямку в сучасному  маркетингу взаємодії, а саме Інтернет-маркетингу, де провідне місце зайняв Інтернет,  стали розвиток інформаційних технологій, запровадження та і бурхливий розвиток електронної комерції.

Під поняттям «Інтернет-маркетинг» розуміють теорію і методологію функціонування маркетингу в гіпермедійній мережі Інтернет.

Інтернет володіє характеристиками, які суттєво відрізняються від характеристик стандартних інструментів маркетингу. Одна з важливих характеристик мережі Інтернет це його гіпермедійність, а це обумовлює високу ефективність  надання та засвоєння інформації, а це значно збільшує можливості маркетингу щодо посилення взаємозв'язків підприємства і споживачів.

Окрім цього, роль, що виконує Інтернет, не зупиняється тільки на комунікативних функціях, а також дає змогу укладати договори, купувати товари і здійснювати платежі, що відбиває риси електронного ринку [1].

Класична маркетингова концепція була сформульована всередині п’ятдесятих років минулого сторіччя, але сам маркетинг виник задовго до цього. Маркетингова концепція орієнтується на покупців та підкріплюється заходами, спрямованими на задоволення потреб ринку. В такому випадку маркетингові заходи першочергово направлені на встановлення покупців (як існуючих так і потенційних) та їх очікувань. Згідно цієї концепції мета підприємства,  досягається лише на основі дослідження очікувань та потреб груп споживачів, яким спрямовуються і пропонуються підприємством продукція та послуги, які є задовольними за якістю та ефективністю [2].

Використання Інтернету надає нових особливостей що призводить до його більшої привабливості ніж традиційні технології маркетингу. До них можна віднести: перехід головної ролі від виробника до споживача; глобалізація діяльності і зменшення трансакційних витрат; індивідуальний підхід до взаємодії, застосування маркетингу «один-одного».

Зазначені ефекти також призводять до відчутного зменшення трансакційних витрат, а саме витрат, пов’язаних із налаштуванням та підтримкою взаємодії підприємства з його покупцями та партнерами. У такому випадку мінімізується вартість комунікацій, проти традиційних засобів,а їх функціональна складова та масштабність відчутно збільшуються.

Застосування електронної взаємодії надає можливість компаніям отримувати необхідну  інформацію про очікування кожного споживачп і в автоматичному режимі визначати продукцію та послуги, у відповідності до індивідуальних вимог.

Як результат Інтернет надає можливість переходу від масового маркетингу до маркетингу «один-одного». Таблиця 1 побудована з метою демонстрації порівняльних характеристик масового маркетингу та маркетингу «один-одного».

Таблиця 1.

Порівняльні характеристики масового маркетингу та маркетингу «один-одного»

Масовий маркетинг

Маркетинг «один до одного»

Усереднений покупець

Певний покупець

Анонімність покупця

Характеристики покупця

Стандартні продукти

Спеціальні маркетингові пропозиції

Серійне виробництво

Індивідуальне виробництво

Масовий розподіл

Індивідуальний розподіл

Масова реклама

Індивідуальне звернення

Масове просування

Індивідуальні стимули

Одностороннє звернення

Двосторонні звернення

Масштабна економіка

Цільова економіка

Частка ринку

Частка покупців

Всі покупці

Потенційно прибуткові покупці

Залучення покупців

Утримання покупців

 

Широке поширення стимулювання збуту через Інтернеті обумовлено наступними факторами:

- підвищується конкуренція і зростає кількість торгових марок, представлених в Інтернет, велика кількість марок продукції відповідають однаковим споживчім властивостям;

- інформаційно-насичений Інтернет викликає до високу поінформованості споживачів щодо цін та характеристик товарів;

- зменшується ефективність реклами, найбільш суттєво банерної. Внаслідок, компанії пробують відшукати нові способи зростання ефективності збуту і активніше визначають, що заохочення є ефективним методом збуту;

- шукаючи інші засоби стимулювання збуту все більше конкуруючі фірми переходять до застосування різноманітних способів заохочення споживачів.

Заходи з підтримки споживача покликані ознайомити його з новими товарами або послугами, переконати купити, збільшити кількість товарів, які купуються одним клієнтом, заохочувати до безперервності покупок і т.д. Стандартними методами у таких випадках виступають цінові премії, надання безкоштовних зразків продукції та їх демонстрація, знижки, розіграші, тощо [3].

Отже, розвиток сервісної конкуренції викликає необхідність перебудови організаційної логіки підприємництва порівняно із індустріальним суспільством. Запропоновані послуги стають конкурентною перевагою, незалежно від місця виникнення: чи то в промисловості (технічне обслуговування та ремонт, навчання персоналу, консультації, забезпечення матеріалами і т.д.) чи то в традиційній сфері послуг (банки, туризм, готелі, ресторани і т.д.) [4].

 

Список використаних джерел:

1.                  Бойчук І.В., Музика О.М. Інтернет в маркетингу: Підручник .- К.:ЦУЛ, 2011.-470 с.

2.                  Холмогоров В. Інтернет-маркетинг. Короткий курс. - Пітер, 2002 р., з: 272

3.                  Ральф Уілсон. Планування стратегії Інтернет-маркетингу. - Видавничий дім Гребенникова, 2003 р., з: 246

4.                  Васильєв Г.А., Забегалін Д.А. Електронний бізнес. Реклама в Інтернеті. - Юніті-Дана, 2008 р., з: 183