Д. е. н. Хамініч С. Ю., Недзельська М. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

 

Сьогодні необхідність в задоволенні екологічних потреб займає все більше місця в системі споживчих цінностей людини. Ринок екологічно чистих продуктів, який являє альтернативу традиційному ринку, динамічно розвивається. Компанія, що виходить на цей ринок, отримує певні конкурентні переваги у боротьбі за споживачів. Провідні світові виробники мають у своєму асортименті екологічні варіанти відомих брендів, нові компанії роблять спроби закріпитися на ринку з інноваційними екологічно орієнтованими продуктами і послугами. Для ефективного просування екологічних товарів їх виробник повинен інформувати споживачів про екологічні переваги своїх товарів. Підприємство повинне володіти достатньою інформацією про переваги конкретного екологічного товару.

Дана проблематика є актуальною, бо проблеми насиченості ринку, перевищення пропозицій над попитом, занижені конверсійні витрати споживачів створюють складнощі у процесі збуту виробниками власної продукції, а це сприяє збільшенню збитків для виробника своєї продукції. Але дослідження проблем, пов’язаних з просуванням екологічної продукції підприємства показують, що, недосить вивченими залишаються особливості просування  на ринко продукції пивоварних підприємств.

Для сприйняття ситуації на ринку візьмемо ринок пивоварної галузі України. Впродовж останніх дванадцяти років вітчизняний ринок пива здолав періоди спаду, стабілізації та оновлення. Сьогодні пивоварна галузь займає значуще місце в переробній промисловості нашої країни і є однією з інвестиційно-привабливих секторів економіки. Нині на українському ринку пива спостерігається  олігополія (рисунок 1).

 

Рис. 1. Структура ринку пива України за 2014 рік [1]

 

Зробивши моніторинг структури українського ринку пива за 2014 рік, можна сказати, що основними гравцями на ринку пива є: ПАТ «САН ІнБев Україна» – 32% (від загального ринку 100 %), ПАТ «Карлсберг Україна» (29,5%) та ВАТ «Оболонь» (24,5%). Значну частку ринку пива в 2014 р. складали ПрАТ «Ефес Україна» (5,2%) та ТОВ «Перша Приватна Броварня» (2,8%).

Компанія ПАТ «САН ІнБев Україна» є визнаним лідером на пивному ринку України. Вона представлена в Україні наступними популярними українськими та імпортними торговими марками: «Чернігівське», «Чеzz», «Рогань», «Staropramen» та «Bud».

Провівши аналіз фінансових результатів компанії, можна дійти висновку, що компанія ПАТ «САН ІнБев Україна» має більш-менш стабільні показники. Виручка від реалізації продукції компанії за підсумками 2014 року склала 4 871 млн. грн., з них 119 млн. грн. – чистий прибуток, 1042  млн. грн. – загальні відрахування (податки, акцизи, збори), 520 млн. грн. – інвестиції у власний солодовий завод [2].

Комунікаційна політика ПАТ «САН ІнБев Україна» ґрунтується на використанні таких інструментів маркетингових комунікацій таких, як реклама, стимулювання збуту і зв'язки з громадськістю. Крім цього, ТМ «Чернігівське» компанії ПАТ «САН ІнБев Україна» вважається національним брендом №1, який об'єднує та надихає українців на шляху до футбольних перемог. Цим свідченням також виступає слоган пива: «Чернігівське – об’єднані футболом» [3].

 Компанія ПАТ «САН ІнБев Україна» організовує екскурсії на заводи. В Чернігові, Харкові, Миколаєві чи кожний бажаючий може стати свідком ефективного поєднання національних пивоварних традицій з передовими технологіями світового лідера пивоварінн - компанії «Anheuser-Busch InBev».

Таким чином, компанія ПАТ «САН ІнБев Україна» є лідером на ринку пива в Україні. В основі управління компанією покладено лінійну організаційну структуру. Підприємство має нормальний економічний розвиток. Компанія ПАТ «САН ІнБев Україна» завоювала довіру споживачів завдяки впровадженню найбільш актуальних розробок компанії «InBev»  в області якості.

ПАТ «САН ІнБев Україна» має хорошу екорекламу, стимулювання збуту, але для покращення фінансових показників і лояльності з боки споживачів можна порекомендувати вдосконалити PR-діяльність компанії за рахунок впровадження спонсорської діяльності. Компанії  ПАТ «САН ІнБев Україна» можна порекомендувати виступати раз в квартал спонсором різноманітних екологічних заходів, а також стати учасником спеціалізованої виставки.

 

Список використаних джерел:

1.       Амблер Т.  Дослідження конкуренції на українському ринку пива / Т. Амблер // Вчені записки КІПУ. Сер. екон. науки. Сімферополь, 2013. – № 10. С. 23-26.

2.       Офіційний сайт  ПАТ «САН ІнБев Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.suninbev.com.ua/.

3.       Офіційний сайт бренда «Чернігівське» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigivske.com.ua/.