К. е. н. Пабат А. А., Шумська А. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

В останні роки все інтенсивніше проходять значні зміни в процесі виведення товарів і послуг на ринок. Зростання конкуренції, перенасичення багатьох ринків однотипними товарами зумовлюють розробку неординарної продукції. Але й цього стає недостатньо. Як наслідок, з метою збільшення обсягів продажу та отримання прибутків потрібно ознайомити споживачів з вигодами від використання продукту та послуги. Зробити це можна лише при чіткому позиціонуванні та впровадженні активної регулярної комунікаційної політики.

Теоретичні питання та проблеми впровадження комунікаційної політики у діяльності торговельних підприємств стають об’єктом комплексного дослідження як іноземних вчених (К. Мозер, П. Дойль, Дж. Бернет, С. Моріарті, М. Леві), так і вітчизняних  (О.М. Азарян, Г.Г. Почепцова, Т.О. Примак,  Е.В. Ромат, С.Ю. Хамініч).

Розглянемо детальніше процес впровадження маркетингової комунікаційної політики у діяльність сучасного торгівельного підприємства України. Зокрема, об’єктом нашого дослідження виступає національна мережа магазинів «ЕVA», що належить товариству з обмеженою відповідальністю «РУШ». За останніми даними, ТОВ «РУШ» (лінія магазинів EVA) має 31% в національному ринку дрогері (рис. 1) [3].

Рис. 1 Структура дрогері ринку України, 2014 р.

 

Виходячи з рис. 1, необхідно зауважити, що активно завойовувати вітчизняний ринок в напрямку дрогері-рітейлу мережа магазинів «EVA» почала з 2002, одна з перших в Україні. На сьогодні  EVA входить у четвірку лідерів мереж формату дрогері українського ринку. 

Маркетингова комунікаційна політика ТОВ «РУШ» спрямована на проведення системи заходів, націлених на інформованість споживачів, торгових і збутових посередників, а також контактних аудиторій про продукцію та акційні пропозиції, що представлені в мережі магазинів «EVA». Тобто комплекс маркетингових комунікацій ТОВ «РУШ» можна представити у наступному вигляді, що відображено у табл. 1 [2].

 

Таблиця 1. Комплекс маркетингових комунікацій ТОВ «РУШ»

Інструменти

Засоби маркетингових комунікацій

Реклама

Зовнішня реклама, радіо-реклама, POS-матеріали, Інтернет-реклама, власне видання (газета), директ-маркетинг.

Стимулювання збуту

Використання цінових стратегій стимулювання (акції, знижки).

PR

Робота із спеціалізованими ЗМІ, благодійність, SMM.

Прямий маркетинг

Робота персоналу в магазинах

Програма лояльності

«EVA МОЗАЇКА»

 

З огляду на табл. 1 зробимо висновок, що комунікаційна політика ТОВ «РУШ» ґрунтується на використанні таких інструментів маркетингових комунікацій як зовнішня реклама, радіо, директ-маркетинг, смс-розсилки, POS-матеріали, власне видання та Інтернет.

З поміж зазначених інструментів маркетингових комунікацій, окрему увагу слід приділити рекламі. Усі рекламні комунікації мережі магазинів «EVA» починаються з власного видання, тобто рекламно-інформаційної газети. ­Газета є циклічною і виходить один раз на три тижні. Із усіх представлених в газеті акційних товарів вибирають «3 найкращі пропозиції». Інформація про них розміщується на фасаді магазинів «EVA».

Не менш важливим інструментом маркетингової комунікаційної політики виступає стимулювання збуту. Так, коли реклама інформує доступно про товар, сприяє виникненню інтересу до нього, тоді стимулювання збуту мотивує та активізує стимули до дії – купівлі товару, сприяє більш активної  реалізації товару [1].

Найбільш доцільними для підприємства заходами стимулювання збуту вважають цінові інструменти, переважно знижки. В магазинах мережі  «EVA» використовуються наступні види знижок та заохочувань:

ваучери;

знижки: від ціни товару, на другий товар у чеку;

акція «1+1=3», «1=2», акційні пропозиції у святкові дні.

Таким чином, у даний період часу функціонування представленої моделі комунікаційної політики забезпечує успішну комерціалізацію товарів і, відповідно, сталий інноваційний розвиток підприємства. Проте маркетинг – це динамічна наука, що дуже швидко розвивається, і тому маркетингові комунікації, які сьогодні були ефективними, вже завтра можуть стати неактуальними і витрачені кошти на них не принесуть прогнозованого доходу торговельній мережі. Тому необхідно регулярно відстежувати нові тенденції та тренди маркетингових комунікацій у рітейлі.

 

Список використаних джерел

1.       Леві М. Основи роздрібної торгівлі / Леві М., Вейтц Б. А. / пер. з англ. ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб .: Видавництво «Пітер», 2010. – 448 с.

2.       Черкай А. Рецепт зростання українського рітейлу: більше інновацій – більше продажів [Електронний ресурс]/ А.Черкай – Режим доступу: http://delo.ua/tech.

3.       «Лидеры Торговой Лиги – 2014»: Drogerie-ритейл [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://my-trade-group.com