Кирпа О.В.

Дніпропетровський університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

 

Найважливішою рисоюв сучасному етапі розвитку економіки є підвищення ролі інновацій як основи в економічному зростанні держав, атакож це прагнення розвинених країн конкурувати за рахунок високих технологій та нестандартних нематеріальних активів. Ключовим фактором стало широке впровадження в господарський оборот інноваційних продуктів і технологій, що стало ключовим фактором економічного розвитку та покращення якості життя населення.Розвиток сучасного туризму залежить від розробки та впровадження інноваційних технологій, сспрямованих на розширення сервісних туристичних можливостей.

Інновації в туризмі –всебічне організаційне та управлінське  нововведення яке складається в цілеспрямованих змінах,які вироблені на різних рівнях індустрії туризму. До них відноситься: правове забезпечення туристичних проектiв, oрганiзація нових видів туристської дiяльнoсті, створeнняповністю нових туристичних продуктів і товарів для подорожей, інформацiйно-рeкламне забезпечення туристськoго пoпиту, що включає в себе сучaсні тeхнологiї[1].

Основні зусилля у розвитку інновацій в туристичній сфері спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємств, які займаються організацією туристичного бізнесу, на значне поліпшення туристського сервісу.

Туризм в багатьох країнах складає 4-6 % від ВВП, проте в Україні туризм ще не досяг такого рівня. В той час як в Україні існує велика кількість ресурсів для розвитку туристичних послуг. Тому, для того щоб туристичний бізнес розвивався динамічніше, необхідно ширше застосовувати інновації.

Україна, завдяки вигідній позиції, різноманітності природних ландшафтів і кліматичних умов, культурному різноманіттю в межах однієї держави, завдяки своєму величезному інтересу з боку туристів ближнього і далекого зарубіжжя, має все необхідне для комплексного та гармонійного інноваційного розвитку туристичної галузі. Інновації в сфері туризму можуть лягти в основу сталого зростання не лише туристичної галузі, а й економіки країни в цілому, що призведе до поліпшення рівня життя українців[2].

Інновації в туристичній галузі, мають у своїй основі реалізацію досягнень науково-технічного прогресу. Як успішні приклади в цій області, можна навести створення сучасних високотехнологічних комплексів, наприклад, 3D- планетарій. З відкриттям цього незвичайного об'єкту, подібних якому в усьому світі налічується менше десятка, це затрати, але завдяки цьому туристичний потік може збільшитися.

Іншим успішним прикладом інноваційної діяльності в туристичній сфері можна назвати створення інтерактивних і віртуальних музеїв, і навіть використання QR-кодів в звичайних музеях.

QR-код – це спеціальні мітки завдяки яким туристи отримують додаткову інформацію про експонат, завдяки скануванню їх мобільним пристроєм.Використовуючи QR-код в експозиціях музею або архітектурних пам'ятках можна вирішити відразу декілька завдань:

1)дати можливість самостійно ознайомитися з експонатами, вибираючи мову, якою вони будуть отримувати інформацію;

2)розширити можливості екскурсовода, який зможе в ході екскурсії ілюструвати свою розповідь додатковими матеріалами.

 

Список використаних джерел:

1.       Новиков В.С. Инновации в туризме/ В. С. Новиков[Электронный ресурс]. – Режим доступу: http:/tourlib.net/books_tourism– Заглавие с титул.экрана.

2.       Інновації в туризмі [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http:/deartravel.ru– Заглавие с титул.экрана.

3.       Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений/В. С. Новиков. – М.:Издательский центр «Академия»,2007. – 208с.