Шевченко А. А.

Дніпропетровського Національного Університету ім. Олеся Гончара

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

На сучасному етапі глобалізації торгівельні відносини між країнами набувають все більшого розвитку у багатьох галузях економіки. Це стосується і України, що зараз з кожним днем залучає нових торгових партнерів та виходить на нові ринки збиту. Слід зауважити, що вугільна промисловість України є однією з найважливіших складових паливно-енергетичного комплексу та економіки країни в цілому. Дуже важливим є те, що у наслідок активного розвитку міжнародних відносин між Україною та іншими країнами значимість вугільної промисловості  та продуктів від її діяльності значно зростає. Видобуток вугілля відбувається у Донецькому, Львівського-Волинському та Придніпровському басейнах.  До недавнього часу вугілля було єдиним енергетичним ресурсом, яким Україна могла забезпечити себе повністю та в повному обсязі, однак, стан вугільної промисловості на сьогодні викликає певні побоювання.

         Слід сказати, що не зважаючи на складні гірничо–геологічні умови, та кількість вугілля, що на даний момент є в наявності дозволяє не згортати добичу, а лише розвивати її. Інше питання полягає в тому, чи доцільним є цей розвиток, адже обладнання, яким користуються на більшій кількості шахт України є застарілим, потребує ремонту або взагалі підлягає утилізації.

         Однак, на даний момент ми бачимо, що усі показники розвитку вугільної промисловості України знижуються та вугільна галузь знаходиться у критичному стані. У грудні 2014 року видобуток вугілля в Україні знизився в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року до 3,4 млн тонн [1]. Що стосується зовнішньоекономічної діяльності, то  у лютому 2015 року Україна імпортувала вугілля на $121,643 млн, в той час як експорт склав $1,078 млн.  Україна в січні-червні 2015 року імпортувала вугілля на загальну суму 857 мільйонів доларів. Найбільшими постачальниками вугілля останнім часом були  США і Австралія. Імпорт вугілля з США - 231 млн дол., з Австралії - 68 млн дол. На інші країни ( ЮАР, Франція) доводиться  192 млн доларів США. [2]

         Згідно з даними, що наведені вище , ми можемо побачити , що останнім часом зовнішньоекономічна діяльність підприємств вугільної промисловості спрямована більш на імпорт ніж на експорт. На мою думку така ситуація склалася через бойові дії  у Донецькій та Луганській областях, а також слабку та застарілу матеріальну базу, що є в наявності у вугільних підприємств на даний момент.

         Однак, державою за останні два роки було запропонована та впроваджена велика кількість заходів з метою реформування вугільної промисловості України, підвищення рівня якості національного  вугілля , а також збільшення експорту вугілля в інші країни. Серед основних завдань та викликів вугільної промисловості на 2015-2-2019 роки є : приватизація всіх вугледобувних підприємств протягом 2015 - 2016 років і ліквідація або консервація шахт, які не вдалося приватизувати в 2015-2019  роках відповідно з Законом України “ Про особливості приватизації вугледобувних підприємств”; створення ефективної системи соціальної підтримки працівників вугледобувних та вуглепереробних підприємств , що знаходяться в стадії ліквідації або консервації ;оптимізація державної підтримки з метою проведення ефективної реструктуризації галузі, забезпечення самоокупності видобутку вугілля  до 2020 року шляхом розробки певних законів; впровадження біржової торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення і на прямі договори продажу вугілля; ліквідація ДП “ Вугілля України “[1].

         Таким чином, слід зауважити, що такі кроки можуть сприяти розвитку галузі всереди­ні країни, що  надалі безпосередньо матиме вплив на розвиток зовнішньоекономічної діяльності України  у вугільній промисловості,  а також укладання нових договорів, контрактів та пошуку нових партнерів.

 

Список використаних джерел

1.                  Дані про заходи з реформування вугільної промисловості  [Електронний ресурс] : Інтегрований звіт ДТЄК 2014  – Режим доступу : http://www.dtek.com/library/file/dtek-ar2014-ru.PDF

2.                  Дані з експорту та імпорту вугілля [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Державної фіскальної служби України – Режим доступу : http://sta-sumy.gov.ua/